มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะวิทยาศาสตร์  งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
     สถิติของเว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล (http://www.sc.mahidol.ac.th)
     **ได้ทำการเปลี่ยนโค้ด TrueHits เป็น Sub Domain ของ mahidol.ac.th ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
 
สถิติ TrueHits ประจำปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 2560)
**ทางทรูฮิตชี้แจงเรื่องจำนวน Page Views คณะวิทยาศาสตร์ และ งานสารสนเทศห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มีจำนวนลดลงในเดือนมีนาคม 2556**
 
สถิติรายปี
ปี รายปี
Page Views Unique IPs Sessions
2006 120,564 14,440 35,627
2007 545,371 81,806 177,789
 
SC Domain
MU Domain
SC Domain
MU Domain
SC Domain
MU Domain
2008 241,004 879,933 46,432 - 86,095 -
 
1,120,937
46,432
86,095
2009
2,043,678
252,055
504,032
2010
2,455,715
377,507
702,755
2011
2,434,066
487,596
842,128
2012
1,945,794
474,872
762,585
2013
1,844,876
467,485
750,882
2014 1,818,362 489,730 776,552
2015 1,776,620 517,982 829,195
2016 1,466,843 493,988 758,709


สถิติ TrueHits ประจำปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 2560)
(เริ่ม เดือนเมษายน 2559)
รายงานอัตราการเติบโตของเว็บไซต์ตาม Webometrics Ranking