มหาวิทยาลัยมหิดล   คณะวิทยาศาสตร์  งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
 
     สถิติของเว็บไซต์งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (http://stang.sc.mahidol.ac.th)
     **ได้ทำการเปลี่ยนโค้ด TrueHits เป็น Sub Domain ของ mahidol.ac.th ตั้งแต่เดือนเมษายน 2551
สถิติ TrueHits ประจำปี 2560 (ข้อมูล ณ วันที่ 12 พ.ย. 2560)
 
สถิติรายปี
ปี รายปี
Page Views Unique IPs Sessions
2004 250,936 16,014 159,997
2005 478,895 40,220 242,773
2006 539,897 59,436 258,298
2007 548,256 82,175 267,137
 
Stang Domain
MU Domain
Stang Domain
MU Domain
Stang Domain
MU Domain
2008 224,799 617,884 53,803 140,139 122,554 335,010
  842,683 193,942 457,564
2009 1,061,016 233,056 524,280
2010 950,134 244,184 483,279
2011 575,333 82,064 231,269
2012 496,177 80,592 206,463
2013 547,270 136,546 266,148
2014 680,024 198,445 350,011
2015 770,681 243,476 423,648
2016 792,496 286,506 462,141
 
รายงานอัตราการเติบโตของเว็บไซต์ตาม Webometrics Ranking