ไทย english   
หน้าหลัก  » เกี่ยวกับเรา  » สถิติและรายงาน  » สถิติการใช้ฐานข้อมูลและวารสารอิเล็กทรอนิกส์

OSA (The Optical Society) Usage Statistics

 

Full-Text HTML+PDF

January 2017
January - December 2016
January - December 2015
January - December 2014
January - December 2013
January - December 2012
January - December 2011

January - December 2010 (Downloads = 876 Articles)

Journal Access Count
Applied Optics 425
JOSA 63
JOSA A 58
JOSA B 42
Optics Express 156
Optics Letters 132

 

January - December 2009 (Downloads = 841 Articles)

Journal Access Count
Applied Optics 364
JOSA 42
JOSA A 73
JOSA B 35
Optics Express 196
Optics Letters 131

 

January - December 2008 (Downloads = 1,458 Articles)

Journal Access Count
Applied Optics 731
JOSA 75
JOSA A 126
JOSA B 77
Meetings 1
Optics Express 237
Optics Letters 211

 

January - December 2007 (Downloads = 1,107 Articles)

Journal Access Count
Applied Optics 505
JOSA 66
JOSA A 142
JOSA B 77
Meetings 1
Optics Express 194
Optics Letters 122

 

January - December 2006 (Downloads = 628 Articles)

Journal Access Count
Applied Optics 287
Chinese Optics Letters 2
JOSA 17
JOSA A 58
JOSA B 36
Journal of Lightwave Technology 7
Optics Express 105
Optics Letters 116

 

January - December 2005 (Downloads = 854 Articles)

April - December 2004 (Downloads = 859 Articles)