สถิติการให้บริการห้องเอนกประสงค์ P113, P115 ปีงบประมาณ 2554
โดย สรวง อุดมวรภัณฑ์
เดือน กิจกรรม จำนวนครั้ง บุคลากร นักศึกษา Non-MU รวมผู้ใช้บริการ
SC Non-SC รวมบุคลากร SC Non-SC รวมนักศึกษา    
ต.ค. 54 ติวหนังสือ 1     0 5   5   5    
  ประชุมชมรม SC Chorus 1     0 30   30   30    
 พ.ย. 54 ปิดบริการ เนื่องจากภาวะน้ำท่วม       0     0   0  
 ธ.ค. 54 งานสารสนเทศฯ ฉลองปีใหม่ 1 20   20     0   20    
 ม.ค. 55 อบรม นศ. ฝึกงาน ม.บูรพา 1           0 2      
  ติวหนังสือ 1       5   5        
  กิจกรรม Morning talk 1 20         0        
  ติวหนังสือ 1       7   7        
 ก.พ. 55 ประชุมงานสารสนเทศฯ 1 7   7     0   7    
  ติวหนังสือ 2     0 12   24   24    
  ประชุมกลุ่ม 1     0 15   15   15    
  Workshop for Computational Materials Design for Nanotechnology Applications 4                    
  ทดสอบบรรณารักษ์ใหม่ 2     0     0 15 30    
  ถ่ายทำวิดีโอการรณรงค์ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ 1     0 10   10   10    
 มี.ค. 55 ประชุมค่าย 1     0 20   20   20    
  ซ้อมนำเสนอผลงาน 2     0 20   40   40    
  ติวหนังสือ 1     0 10   10   10    
  ติวหนังสือ 2     0 20   40   40    
  ติวหนังสือ 1     0 10   10   10    
  เตรียมสอบ 1     0 25   25   25    
  สรุปวิชา Comparative Culture 1     0 20   20   20    
  ติว ENGE 103 1     0 20   20   20    
  ฝึกซ้อมสัมมนา 1     0 30   30   30    
  ประชุมค่ายพัฒนาศักยภาพนักคณิตศาสตร์ประกันภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 1     0 30   30   30    
  ติวหนังสือ 1     0 15   15   15    
 เม.ย. 55 ประชุมเตรียมงานค่าย  2     0 16   32   32    
  ประชุมค่าย วส. ค่ายวิทยาศาสตร์สัมพันธ์ 30 คน 1     0 30   30   30    
  ประชุมค่ายพัฒนาศึกยภาพคณิตศาสตร์ ประกันภัยรุ่นเยาว์ ครั้งที่ 2 1     0 10   10   10    
  ติวหนังสือ 2     0 6   12   12    
  กิจกรรม Morning talk 1 19   19     0   19    
  จัดเลี้ยงผู้เข้าอบรม “ICT literacy” 1 20   20     0   20    
 พ.ค. 55 ประชุมค่ายพัฒนาศึกยภาพคณิตศาสตร์ ประกันภัยรุ่นเยาว์ 2     0 6   12   12    
  ประชุมเตรียมงานค่าย 1     0 12   12   12    
  จัดเลี้ยงผู้เข้าอบรม “ICT literacy” 4 20   80     0   80    
  สอบป้องกันวิทยานิพนธ์ 1     0 15   15   15    
  ประชุมค่ายพัฒนาศักยภาพทางชีววิทยา 2     0 20   40   40    
  ประชุมกิจกรรมค่าย 1     0 20   20   20    
 มิ.ย. 55 ประชุมชั้นปีที่ 4 2     0 30   60   60    
  ประชุมค่าย BIO 1     0 20   20   20    
  ติวหนังสือ 5     0 10   50   50    
  Conference วิชา SCID 246 และ 331 3     0   30 90   90    
  PA งาน 0pengpwn ครั้งที่ 13 1     0 20   20   20    
  ประชุมชมรม SC Chorus 1     0 25   25   25    
  ประชุมกิจกรรมภาค 1     0 17   17   17    
  Molecular and biosciences 1     0 5   5   5    
  ประชุมค่าย 2     0 15   30   30    
  ติวหนังสือ 1     0 4   4   4    
  ประชุมรับน้อง 1     0 20   20   20    
  สอบนักเทคโนโลยีสารสนเทศ 2     0     0 20 40    
 ก.ค. 55 สัมภาษณ์บรรณารักษ์ 1     0     0 20 20    
  สวดมนต์ นั่งสมาธิ เล่าธรรมะชมรมพัฒนาศักยภาพ 6 5   30     0   30    
  ประชุม ภาควิขาเคมี 1     0 10   10   10    
  จัดเลี้ยงผู้เข้าอบรม ภาควิชากายวิภาค 1 25   25     0   25    
  Conference วิชา SCID 246 และ 331 2     0   30 60   60    
  ติวหนังสือ 1     0 4   4   4    
  ฝึกซ้อมสัมมนา 1     0 10   10   10    
 ส.ค. 55 สวดมนต์ นั่งสมาธิ เล่าธรรมะชมรมพัฒนาศักยภาพ 17     0 7   119   119    
  Group study 1     0 5   5   5    
  สัมภาษณ์บรรณารักษ์ 1     0     0 20 20    
  ซ้อมสัมมนา 1     0 12   12   12    
  ประชุม 1     0 10   10   10    
  Conference วิชา SCID 252 และ 333 2     0   30 60   60    
  ติวหนังสือ 1     0 10   10   10    
  ฝึกซ้อมสัมมนา 1     0 15   15   15    
 ก.ย. 54 ฝึกซ้อมสัมมนา 3     0 15   45   45    
  ทบทวนก่อนสอบ 1     0 5   5   5    
  ประชุมงานกิจกรรมนักศึกษา 2     0 25   50   50    
  สวดมนต์ นั่งสมาธิ เล่าธรรมะชมรมพัฒนาศักยภาพ 2     0 7   14   14    
  รับรองวิทยากรงาน Lecture show 1     0     0 10 10    
  ประชุมสมาชิกชมรมผู้ใช้ไอที 1 25   25     0   25    
  Conference วิชา SCID 243 1     0   28 28   28    
รวม   120     226     1,337   1,671