ʶԵԡԡͧ P114 㹡¹͹ Шӻէҳ 2561

/ / .

Ԫ

Ϳ

ӹǹ
()

Ҥ 2560

1

4 .. 60

ԺѵԡԪ SCCH778 Physico-Chemical Techniques

ҤԪ

Gaussian09

4

2

5, 6, 12, 25 .. 60

ԺѵԡԪ SCBT401 : Bioinformatics

ҤԪ෤ժҾ

Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera

21

3

10 .. 60

ԺѵԡԪ SCBT315 : Chemical and Biochemical Kinetics

ҤԪ෤ժҾ

MS Excel

50

4

11 .. 60

ԺѵԡԪ  SCBC609 : Structure and Mechanism of Enzyme

ҤԪҪ

PyMol

20

Ȩԡ¹ 2560

1

2 .. 60

ԺѵԡԪ SCBT305 : Industrial Biotechnology

ҤԪ෤ժҾ

MiniTab (trial)

55

 

2

2 7 .. 60

ҤԺѵԡԪ SCID 508 : Biomolecular & Spectroscopy

ҹᾷʵкѳԵ֡

MestReS

35

 

3

7 .. 60

ԺѵԡԪ  SCBT502 : Recombinant DNA Technology

ҤԪ෤ժҾ

GenBank, Blast

15

 

4

8 15 .. 60

ԺѵԡԪ SCCH778 Physico-Chemical Techniques

ҤԪ

Gaussian09

4

 

5

9-10, 16-17, 23-24 30 .. 60

ԺѵԡԪ SCBT401 : Bioinformatics

ҤԪ෤ժҾ

Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera

21

 

6

14 20 .. 60

ԺѵԡԪ SCID 518 : Generic Skills in Science Research

ҹᾷʵкѳԵ֡

All databases

100

 

7

29 .. 60

ԺѵԡԪ SCBM334 : Human immune response

ҤԪҨŪԷ

KALUZA

22

 


ѹҤ 2560

1

1,7-8,14-15 . 60

ԺѵԡԪ SCBT401 : Bioinformatics

ҤԪ෤ժҾ

Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera, Discovery Studio Viewer

21

2

7 . 60

ԺѵԡԪ SCMA 128 Mathematics I

ҤԪҤԵʵ

Tex editor

80

3

8, 15 . 60

ԺѵԡԪ SCCH778 Physico-Chemical Techniques

ҤԪ

Gaussian09

4

4

20 . 60

ԺѵԡԪ SCBT 485 Special Project in Biotechnology I-II

ҤԪ෤ժҾ

Online Database

50


Ҥ 2561

1

17, 24, 31 . 61

ԺѵԡԪ SCID516 - BioStatistics

ҹᾷʵкѳԵ֡

SPSS, miniTAB, MS Excel

45

2

19 . 61

ԺѵԡԪ SCBT302 : Microbial Physiology and Genetics

ҤԪ෤ժҾ

MS Excel 2016

55


Ҿѹ 2561

1

1, 8 . 61

ԺѵԡԪ SCPL371 : Scientific Communication in Plant Science

ҤԪҾġʵ

Online Database, EndNote

12

2

7, 14, 21 28 . 61

ԺѵԡԪ SCID516 - BioStatistics

ҹᾷʵкѳԵ֡

SPSS, miniTAB, MS Excel

45

3

12 . 61

ԺѵԡԪ LAEN181 English for Academic Purpose II

Żʵ

SCOPUS, Web of Science, MathSciNet

50

4

28 . 61

ԺѵԡԪ LAEN338 Effective Presentations in English

ҤԪҤԵʵ

Prezi

50


չҤ 2561

1

2, 9, 16, 23 30 դ. 61

ԺѵԡԪ SCMI512 : Molecular Sequence Analysis

ҤԪҨŪԷ

Artemis, Sublime Text Editor, FigTree, Phylip

30

2

7 21 դ. 61

ԺѵԡԪ LAEN338 : Effective Presentations in English

ҹ֡

MS Powerpoint 2016

110

3

7, 14, 21 28 դ. 61

ԺѵԡԪ SCID516 : BioStatistics

ҹᾷʵкѳԵ֡

SPSS, miniTAB, MS Excel

45

4

30 դ. 61

ԺѵԡԪ SCBI399 : General Ecology

ҤԪҪԷ

NetLogo 6.03

43


¹ 2561

1

4 .. 61

ԺѵԡԪ SCAN606 : Advanced topics in cellular and structural biology

ҤԪҡҤʵ

EndNote

12

2

4, 11, 18 .. 61

ԺѵԡԪ SCID516 : BioStatistics

ҹᾷʵкѳԵ֡

SPSS, miniTAB, MS Excel

45

3

5, 20, 27 .. 61

ԺѵԡԪ SCMI512 : Molecular Sequence Analysis

ҤԪҨŪԷ

Artemis, Sublime Text Editor, FigTree, Phylip

30

4

10, 17, 24 .. 61

ԺѵԡԪ SCBI314 : Biostatistics

ҤԪҪԷ

Statistix

44

5

26 .. 61

ԺѵԡԪ SCPL291 : Scientific Illustration

ҤԪҾʵ

Adobe Photoshop CC

40


Ҥ 2561

1

3 .. 61

ԺѵԡԪ SCPL291 : Scientific Illustration

ҤԪҾʵ

Adobe Photoshop CC

40

2

4 .. 61

ԺѵԡԪ SCBM334 : Human immune response

ҤԪҨŪԷ

KALUZA, FCSalyzer

20

3

4 .. 61

ԺѵԡԪ SCMI512 : Molecular Sequence Analysis

ҤԪҨŪԷ

Artemis, Sublime Text Editor, FigTree, Phylip

30

4

8 .. 61

ԺѵԡԪ SCCH 233  : Physical Chemistry II

ҤԪ

Guassian

65

5

10 .. 61

ԺѵԡԪ SCBT203 : Bacteriology

ҤԪ෤ժҾ

 

50


áҤ 2561

1

3 .. 61

ԺѵԡԪ SCBI373 : Basic Technique in Molecular Biology

ҤԪҪԷ

ApE

24


ԧҤ 2561

1

15, 17 .. 61

ԺѵԡԪ SCPL291 : Scientific Illustration

ҤԪҾʵ

Adobe Photoshop CC

16

2

23-24, 30-31 .. 61

ԺѵԡԪ SCBT401 : Bioinformatics

ҤԪ෤ժҾ

Blast, Cytoscape, SnapGene

21

3

27 .. 61

ԺѵԡԪ SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory

ҤԪ

Gaussian03

30

4

29 .. 61

ԺѵԡԪ SCCH785 Advanced Physical Chemistry

ҤԪ

Gaussian03

5


ѹ¹ 2561

1

3 .. 61

ԺѵԡԪ SCCH339 : Physical Chemistry Laboratory

ҤԪ

Gaussian03

30

2

4 .. 61

Ժѵԡ SCCH778 Physico-Chemical Techniques

ҤԪ

Gaussian03

3

3

5 .. 61

ԺѵԡԪ SCCH785 Advanced Physical Chemistry

ҤԪ

Gaussian03

3

4

6-7, 13-14, 20-21, 27-28 .. 61

ԺѵԡԪ SCBT401 : Bioinformatics

ҤԪ෤ժҾ

Blast, Cytoscape, SnapGene

21

4

8, 15, 22, 29 .. 61

ԺѵԡԪ SCBI483 Senior Project in Biology I

ҤԪҪԷ

EndNote, Turnitin, MS Excel

42

4

13 .. 61

ԺѵԡԪ SCBT305 : Industrial Biotechnology

ҤԪ෤ժҾ

Protein purification

55

4

14, 16  .. 61

ԺѵԡԪ SCBT609 Biology and Pathobiology Of Shrimp

ҤԪ෤ժҾ

-

20

4

20 .. 61

ԺѵԡԪ SCBT201 Biotechnology and Society

ҤԪ෤ժҾ

Online Database

51