ʶԵԡԡͧ P114 㹡¹͹ Шӻէҳ 2561

/ / .

Ԫ

Ϳ

ӹǹ
()

Ҥ 2560

1

4 .. 60

ԺѵԡԪ SCCH778 Physico-Chemical Techniques

ҤԪ

Gaussian09

4

2

5, 6, 12, 25 .. 60

ԺѵԡԪ SCBT401 : Bioinformatics

ҤԪ෤ժҾ

Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera

21

3

10 .. 60

ԺѵԡԪ SCBT315 : Chemical and Biochemical Kinetics

ҤԪ෤ժҾ

MS Excel

50

4

11 .. 60

ԺѵԡԪ  SCBC609 : Structure and Mechanism of Enzyme

ҤԪҪ

PyMol

20

Ȩԡ¹ 2560

1

2 .. 60

ԺѵԡԪ SCBT305 : Industrial Biotechnology

ҤԪ෤ժҾ

MiniTab (trial)

55

 

2

2 7 .. 60

ҤԺѵԡԪ SCID 508 : Biomolecular & Spectroscopy

ҹᾷʵкѳԵ֡

MestReS

35

 

3

7 .. 60

ԺѵԡԪ  SCBT502 : Recombinant DNA Technology

ҤԪ෤ժҾ

GenBank, Blast

15

 

4

8 15 .. 60

ԺѵԡԪ SCCH778 Physico-Chemical Techniques

ҤԪ

Gaussian09

4

 

5

9-10, 16-17, 23-24 30 .. 60

ԺѵԡԪ SCBT401 : Bioinformatics

ҤԪ෤ժҾ

Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera

21

 

6

14 20 .. 60

ԺѵԡԪ SCID 518 : Generic Skills in Science Research

ҹᾷʵкѳԵ֡

All databases

100

 

7

29 .. 60

ԺѵԡԪ SCBM334 : Human immune response

ҤԪҨŪԷ

KALUZA

22

 


ѹҤ 2560

1

1,7-8,14-15 . 60

ԺѵԡԪ SCBT401 : Bioinformatics

ҤԪ෤ժҾ

Cytoscape, pDraw 32, Argus Lab, Chimera, Discovery Studio Viewer

21

2

7 . 60

ԺѵԡԪ SCMA 128 Mathematics I

ҤԪҤԵʵ

Tex editor

80

3

8, 15 . 60

ԺѵԡԪ SCCH778 Physico-Chemical Techniques

ҤԪ

Gaussian09

4

4

20 . 60

ԺѵԡԪ SCBT 485 Special Project in Biotechnology I-II

ҤԪ෤ժҾ

Online Database

50