สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ปีงบประมาณ 2549(ต.ค.48 - ก.ย.49)

สถิติการได้รับบริจาคหนังสือและวารสาร

หนังสือ (เล่ม) วารสาร (เล่ม รวม
       3,410        1,400     4,810

 

สถิติการบริจาคหนังสือและวารสารต่อ

จำนวนหนังสือที่บริจาค จำนวนวารสารที่บริจาค แหล่งบริจาคต่อ 
เล่ม เล่ม ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
    1,588 280 2 1