สถิติการบริการยืม-คืนหนังสือระหว่างห้องสมุด ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564
   
สถิติการให้บริการระหว่างมหาวิทยาลัย  Interlibrary Loan   
  Oct Nov Dec Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep รวม  
ให้ยืม 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1  
ขอยืม  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
  0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1      
                             
   
สถิติบริการให้ยืม  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย  
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF LIIL NSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 0 7 0 1 1 1 0 0 3 3 2 0 2 0 4 2 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 31
Nov 0 5 2 0 0 5 0 2 0 0 1 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 20
Dec 0 7 1 0 0 2 0 2 0 2 2 0 2 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 24
Jan 0 4 0 0 2 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23
Feb 0 5 0 0 0 1 0 3 0 2 0 1 3 0 0 6 1 0 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 27
Mar 0 4 0 0 1 2 1 0 0 2 0 0 1 0 1 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0 20
Apr 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
May 0 1 0 0 4 3 0 0 0 1 0 0 3 0 0 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 22
Jun 0 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 6 0 2 5 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
Jul 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 35 3 1 8 18 1 9 3 11 5 2 17 0 10 39 26 0 0 2 2 3 1 0 6   1 0 204
   
สถิติใช้บริการขอยืม  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF LIIL NSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 0 7 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 3 0 1 8 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 24
Nov 0 13 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 17 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
Dec 0 9 0 0 3 0 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 21
Jan 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Feb 0 7 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 15
Mar 0 13 0 0 3 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 1 1 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 27
Apr 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
May 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Jul 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 53 0 4 13 3 3 8 0 0 2 0 20 1 6 12 2 2 0 3 2 1 1 0 0   0 0 136
   
สถิติการส่งคืน  Book Mobile ภายในมหาวิทยาลัย
  LIAD LICL LICR LIEN LIGJ LIIC LILC LIMT LINS LINU LIPR LIPT LIPY LIRS LIRV LISI LIRA LIMS LIHP LILA LIKA LIVS LISH LICE LICF LIIL NSS LIRA-Rama Nurse Salaya รวม
Oct 0 20 0 0 2 2 7 1 1 0 2 0 3 0 4 4 0 0 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 52
Nov 0 6 0 1 0 1 0 3 0 0 0 0 3 0 1 8 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 25
Dec 0 32 0 0 0 3 0 2 0 0 0 0 14 0 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 59
Jan 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Feb 0 17 0 2 4 2 2 1 0 1 3 0 3 0 2 5 0 0 0 4 2 0 0 0 0 0 1 0 49
Mar 0 16 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
Apr 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
May 0 5 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
Jun 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Jul 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Aug 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 103 0 3 7 10 9 11 1 1 5 0 24 1 20 22 4 0 0 10 3 0 1 0 0   2 0 237
หมายเหตุ
* โดยปกติห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันที่ 8 ก.ย. - 9 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 92 ที่นั่ง  
วันที่เสาร์ ที่ 26 ก.ย. 63 ห้องสมุดเปิดบริการนอกเวลาทำการ หลังจากสถานการณ์โค-วิด
วันที่ 13 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ 14.30 น.เนื่องจากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เกิดการประท้วง
วันที่ 23 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ วันปิยมหาราช
วันที่ 24 ต.ค. 63  ห้องสมุดปิดทำการ หยุดต่อเนื่องจากวันปิยมหาราช
วันที่ 19-20 พ.ย.63 รํฐบาลประกาศหยุดกรณีพิเศษ
วันที่ 5 ธ.ค. 63 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9
วันที่ 10 ธ.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการต่อเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 14-24 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา  08.00-18.30 น. และวันเสาร์เวลา 08.30-16.30 น. (ช่วงสอบปลายภาค)
วันที่ 25 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 08.30-16.30 น. เนืองจากสถานการณ์โควิด
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
วันที่ 28 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ พื้นที่ให้บริการห้องสมุด ให้บริการเฉพาะ ยืม-คืน
วันที่ 29 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บงานเพื่อ WFH 
วันที่ 30 ธ.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH
วันที่ 1-31 ม.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องสถานการ์โควิด-19 ระลอกใหม่ เจ้าหน้าที่ WFH
วันที่ 1-28  ก.พ.64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space  งดบุคคลภายนอกมหิดล  
วันที่ 12 ก.พ. 64 ห้องสมุดปิดทำการในวันตรุษจีน (ประกาศหยุดกรณีพิเศษ)
วันที่ 26 ก.พ. 64 ห้องสมุดหยุดทำการในวันมาฆาบูชา
วันที่ 1-30 มี.ค.64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space  งดบุคคลภายนอกมหิดล ต่างคณะใช้บัตร Vissitor
วันที่ 1-9 เม.ย. 64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space งดบุคคลภายนอกมหิดล ต่างคณะใช้บัตร Vissitor
วันที่ 9 เม.ย.64 ห้องสมุดปิดทำการในวันจักรี
วันที่ 10-30 เม.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 12 เม.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการในวันสงกรานต์ (ประกาศหยุดกรณีพิเศษ)
วันที่ 13-15 เม.ย.64 ห้องสมุดปิดทำการในเทศกาลวันสงกรานต์
วันที่ 1-30 พ.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 1-30 มิ.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 1-31 ก.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี (วันที่ 1,6,8,13)
วันที่ 1-31 ส.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH งดบริการ Book Delivery
วันที่ 1-31 ก.ย. 64 ห้องสมุดเปิดทำการในวันอังคารและพฤหัสบดี 3 ชั่วโมง เวลา 10.00-13.00 น.(วันที่14,16,21,23,28,30) เจ้าหน้าที่ WFH และเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ยืม-คืนหนังสือ งดให้บริการพื้นที่และบริการ Book Delivery