งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2561 - กันยายน2562)
ผู้เข้าใช้บริการ 
  เดือน ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา  จำนวน   เฉลี่ย/วัน 
   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม   วันบันทึกข้อมูล   ผู้เข้าใช้ 
ต.ค.61 8,648 157 8,805       2,117           58       2,175 24         458
พ.ย.61 11,611 273 11,884       3,049           85       3,134 26         578
ธ.ค.61 7,645 205 7,850       2,325         132 2,457 23         448
ม.ค.62 5,333 297 5,630         545           34 579 22         282
ก.พ.62 7,394 365 7,759         669 80         749 21         405
มี.ค.62 9,825 397 10,222       1,188           62       1,250                  25        459   
เม.ย.62 8,609 454 9,063         895           59         954                  20         501
พ.ค.62 7,603 374 7,977         785           49         834                  22         401
มิ.ย.62 2,546 356 2,902         190           34         224                  24         130  
ก.ค.62 3,076 368 3,444         345           38         383                  24         159
ส.ค.62 6,588 407 6,995         439           53         492                  25        299
ก.ย.62 9,756 374 10,130         867         106         973                  25        444  
รวม     88,634      4,027     92,661    13,414         790    14,204                281         380
หมายเหตุ
* โดยปกติห้องสมุดจะเปิดทำทำการในช่างเวลา 08.00 - 19.30 ของวันจันทร์ - ศุกร์
26 พ.ย.-21 ธ.ค. 61 ห้องสมุดเปิดทำการ 08.00-20.30 น.
29 เม.ย. - 24 พ.ค.62 เปิดทำการ 08.00-20.30 ช่วงสอบปลายภาค
27 พ.ค. 62 - 16 ส.ค.62 เปิดทำการ 8.30-18.30 ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน 2562
17 ก.ย. - 11 ต.ค. 61 ประตูแม่เหล็ก Gate2 ไม่บันทึกข้อมูล
13-16 ต.ค. 61 ปิดทำการวันคล้ายวันสวรรณคต ร.9
23 ต.ค. 61ปิดทำการวันปิยมหาราช
23, 27  พ.ย. 61 ประตูแม่เหล็กไม่บันทึกข้อมูล
29-30 พ.ย.61 ประตูแม่เหล็ก Gate 1 ไม่บันทึกข้อมูล
10 ธ.ค. 61 ปิดทำการวันรัฐธรรมนูญ
29,30 ธ.ค. ปิดทำการวันสิ้นปี
1 ม.ค.62 เริ่มบันทึกข้อมูลการเข้าใช้ประตูแม่เหล็ก ของ traceon 
1 ม.ค. 62 ปิดทำการวันปีใหม่
3 ม.ค.62 ปิดทำการ 16.30 น.  บุคลากรเลี้ยงปีใหม่
4 ม.ค.62 ปิดทำการ 16.30 น. บุคลากรไปสัมมนา
5 ม.ค.62 ปิดทำการเนื่องจากบุคลาการไปสัมมนา อ. ปากช่อง จ.นครราชสีมา
31 ม.ค. 62 ปิดให้บริการ บุคคลากรมาทำงาน 08.30-16.30 น. เพราะเกิดมลพิษทางอากาศ
31 ม.ค. 62  รายการสถิติการเข้าใช้ด้วยระบบใหม่ (traceon)ลงสถิติการเข้าใช้โดยตัดจำนวนบุคคลากรออก
1 ก.พ. 62 ปิดทำการ เพราะเกิดมลพิษทางอากาศ
2 ก.พ. 62 ปิดทำการ  เพราะเกิดมลพิษทางอากาศ
19 ก.พ. 62 ปิดทำการวันมาฆบูชา
2 มี.ค. 62 ปิดทำการเพื่อทำบุญห้องสมุด
6,8 เม.ย. 62 ปิดทำการวันจักรี
12-16 เม.ย. 62 ปิดทำการ วันเทศกาลสงกรานต์
9 พ.ค.62 ปิดทำการ วันพืชมงคล
18,20 พ.ค.62 ปิดทำการ วันวิสาขบูชา
3 มิ.ย. 62 ปิดทำการ วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระราชินี
16 ก.ค. 62 ปิดทำการ วันอาสาฬหบูชา
17 ก.ค. 62 ปิดทำการวันเข้าพรรษา
29 ก.ค. 62 ปิดทำการ ชดเชยวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็พระเจ้าอยู่หัว
12 ส.ค. 62 ปิดทำการ วันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระบรมราชินีนาถ ในรัชการที่ 9
17 ส.ค. 62 ปิดทำการ เพื่อไปสัมมนาประจำปีห้องสมุด อำเภอแปดริ้ว จังหวัดฉะเชิงเทรา