งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2563 - กันยายน2564)
ผู้เข้าใช้บริการ 
  เดือน ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา  จำนวน   เฉลี่ย/วัน 
   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม   วันบันทึกข้อมูล   ผู้เข้าใช้ 
ต.ค.63 3,164 0 3,164               81 0               81 24             135
พ.ย.63 2,377 0 2,377               70 0               70 22             111
ธ.ค.63 2,289 0 2,289               80 0               80 18             132
ม.ค.64 0 0 0 0 0 0 0 -
ก.พ.64 790 0 790 0 0 0 18               44
มี.ค.64 2,133 0 2,133 0 0 0                         23               93   
เม.ย.64 517 0 517 0 0 0                           6               86
พ.ค.64 0   0 0 0 0 0                -  
มิ.ย.64 0 0 0 0 0 0 0  -   
ก.ค.64 0 0 0 0 0 0 0  - 
ส.ค.64 0 0 0 0 0 0 0  - 
ก.ย.64 11 0 11 0 0 0                           6                 2  
รวม (ครั้ง)           11,281                 -             11,281             231                -               231                       117  
                 
หมายเหตุ
* โดยปกติห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันที่ 8 ก.ย. - 9 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 92 ที่นั่ง  
วันที่เสาร์ ที่ 26 ก.ย. 63 ห้องสมุดเปิดบริการนอกเวลาทำการ หลังจากสถานการณ์โค-วิด
วันที่ 13 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ 14.30 น.เนื่องจากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เกิดการประท้วง
วันที่ 23 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ วันปิยมหาราช
วันที่ 24 ต.ค. 63  ห้องสมุดปิดทำการ หยุดต่อเนื่องจากวันปิยมหาราช
วันที่ 19-20 พ.ย.63 รํฐบาลประกาศหยุดกรณีพิเศษ
วันที่ 5 ธ.ค. 63 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9
วันที่ 10 ธ.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการต่อเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 14-24 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา  08.00-18.30 น. และวันเสาร์เวลา 08.30-16.30 น. (ช่วงสอบปลายภาค)
วันที่ 25 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 08.30-16.30 น. เนืองจากสถานการณ์โควิด
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
วันที่ 28 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ พื้นที่ให้บริการห้องสมุด ให้บริการเฉพาะ ยืม-คืน
วันที่ 29 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บงานเพื่อ WFH 
วันที่ 30 ธ.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH
วันที่ 1-31 ม.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องสถานการ์โควิด-19 ระลอกใหม่ เจ้าหน้าที่ WFH
วันที่ 1-28  ก.พ.64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space  งดบุคคลภายนอกมหิดล  
วันที่ 12 ก.พ. 64 ห้องสมุดปิดทำการในวันตรุษจีน (ประกาศหยุดกรณีพิเศษ)
วันที่ 26 ก.พ. 64 ห้องสมุดหยุดทำการในวันมาฆาบูชา
วันที่ 1-30 มี.ค.64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space  งดบุคคลภายนอกมหิดล ต่างคณะใช้บัตร Vissitor
วันที่ 1-9 เม.ย. 64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space งดบุคคลภายนอกมหิดล ต่างคณะใช้บัตร Vissitor
วันที่ 9 เม.ย.64 ห้องสมุดปิดทำการในวันจักรี
วันที่ 10-30 เม.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 12 เม.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการในวันสงกรานต์ (ประกาศหยุดกรณีพิเศษ)
วันที่ 13-15 เม.ย.64 ห้องสมุดปิดทำการในเทศกาลวันสงกรานต์
วันที่ 1-30 พ.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 1-30 มิ.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 1-31 ก.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี (วันที่ 1,6,8,13)
วันที่ 1-31 ส.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH งดบริการ Book Delivery
วันที่ 1-31 ก.ย. 64 ห้องสมุดเปิดทำการในวันอังคารและพฤหัสบดี 3 ชั่วโมง เวลา 10.00-13.00 น.(วันที่14,16,21,23,28,30) เจ้าหน้าที่ WFH และเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ยืม-คืนหนังสือ งดให้บริการพื้นที่นั่งอ่าน บริการคอมพิวเตอร์และบริการ Book Delivery