สถิติการให้บริการสืบค้นสารสนเทศและช่วยการค้นคว้า
ปีงบประมาณ 2547 (เดือนตุลาคม 2546 - กันยายน 2547)
งานบริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า
เดือน ประเภทผู้ใช้บริการ   ประเภทการให้บริการ (จำนวนเรื่อง)
  นศ.คณะวิทย์
นศ.มหิดล
บุคคลภายนอก
รวม
  ค้นหาข้อมูล
จากฐานข้อมูล
สืบค้นให้ผู้ใช้  ให้คำแนะนำ
การใช้คอม
คำถามอื่นๆ
รวม
                     
ตุลาคม                    
พฤศจิกายน                    
ธันวาคม                    
มกราคม                    
กุมภาพันธ์                    
มีนาคม 224 186 163 573   350 773 236 88 1,447
เมษายน 251 144 85 480   238 1,171 61 51 1,521
พฤษภาคม 174 147 124 445   251 1,016 61 247 2,968
มิถุนายน 104 74 70 248   67 580 92 191 930
กรกฎาคม 351 188 313 852   375 614 180 390 1,559
สิงหาคม 360 158 261 779   427 589 107 122 2,489
กันยายน 322 79 85 486   150 305 199 73 727
รวม 1,786 976 1,101 3,863   1,858 5,048 936 1,162 11,641