logo

ผลการประเมิน

 

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 13 (20-22 ก.พ. 2562)

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับร้านค้า

 

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 (20-23 ก.พ. 2561)

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับร้านค้า

 

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11 (7-10 ก.พ. 2560)

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับร้านค้า

 

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 (8-11 ก.พ. 2559)

แบบสำรวจความคิดเห็นผู้เข้าชมงาน

แบบสำรวจความคิดเห็นสำหรับร้านค้า

 

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 9 (3-6 ก.พ. 2558)

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 6 (1-4 ก.พ. 2554)

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 4 (2-6 ก.พ. 2552)

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2 (7-11 ก.พ. 2549)

สรุปความคิดเห็นผู้เข้าชมงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1 (2-4 ก.พ. 2548)