มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์
 

ขอเชิญร่วมงานสัปดาห์ความรู้คู่ปัญญาของแผ่นดิน ... ลงทะเบียนออนไลน์ที่นี่


 

ปรับปรุงครั้งล่าสุด : 2 กุมภาพันธ์ 2553
http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair2010
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 272 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2201-5710 โทรสาร 0-2354-7144 e-mail : lisc@mahidol.ac.th