h t t p s : // s t a n g. s c . m a h i d o l. a c . t h / b o o k f a i r49/

โครงการจัดงานมหกรรมหนังสือ “มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2”
(The 2nd Mahidol-Phayathai Book Fair)
ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2549
ณ บริเวณตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

เสวนา เรื่อง การดูแลสุขภาพแบบธรรมชาติบำบัด
วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ บริเวณลานใต้ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

นักเขียน ..พญ. ลลิตา ธีระสิริ
สัมภาษณ์และดำเนินรายการ โดย .. ดร. เทวัญ จันทร์วิไลศรี

- พญ. ลลิตา ธีระสิริ เป็นหนึ่งในผู้ก่อตั้ง ศูนย์ธรรมชาติบำบัดบัลวี - เสนอแนวทางธรรมชาติบำบัดให้เป็นการแพทย์ทางเลือกใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัยของการแพทย์แบบองค์รวม
- เขียนบทความเผยแพร่ความรู้ธรรมชาติบำบัดในนิตยสารหลายฉบับ เช่น มติชนสุดสัปดาห์ ขวัญเรือน ไทยโพสต์
- ผลิตรายการโทรทัศน์เพื่อสุขภาพ ทาง UBC 7
- เขียนหนังสือ พ็อกเกตบุ๊กทางสุขภาพ เพื่อเผยแพร่ความรู้ธรรมชาติบำบัดให้ผู้คนรักษาตนเอง (ของสำนักพิมพ์รวมทรรศน์) จำนวนมากมายหลายเล่ม อาทิ


สัมภาษณ์และดำเนินรายการ โดย ..
ดร. เทวัญ จันทร์วิไลศรี (อาจารย์โอ้ต)
อาจารย์ประจำภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair49/
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 15 ธันวาคม 2548