h t t p s : // s t a n g. s c . m a h i d o l. a c . t h / b o o k f a i r49/

โครงการจัดงานมหกรรมหนังสือ “มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2”
(The 2nd Mahidol-Phayathai Book Fair)
ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2549
ณ บริเวณตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

เสวนา เรื่อง "เฮฮาตามประสาคนรักหมา-แมว"
วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 12.00-13.00 น.
ณ บริเวณลานเวทีการแสดง ตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท
รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร
สัมภาษณ์โดย .. สัตวแพทย์หญิงรวงรัตน์ พุทธิรงควัตร (หมอจูน)

นักเขียน : รศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร

- คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
- สัตวแพทย์ชื่อดัง สามารถรักษาสัตว์ได้ทุกชนิด รวมทั้งนก ลิง และสัตว์เลื้อยคลาน ไปจนถึงช้าง
- ผุ้ดำเนินรายการ บ้านนี้มีสัตว์เลี้ยง "Business Radio" สถานีวิทยุ อ.ส.ม.ท. F.M.96.5 MHz
- เจ้าของคอลัมน์ “พิชิตปัญหาสัตวเลี้ยง” ในหนังสือพิมพ์“คม ชัด ลึก”
- นักเขียนคอลัมน์ในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร รวมทั้งหนังสือพ็อกเก็ตบุ๊คจำนวนมากมายหลายเล่ม อาทิ คลายกังวล คนรักสัตว์, คู่มือคนรักหมา, หมอเฮ เสธ. ฮา

ผู้สัมภาษณ์ : สพ.ญ.รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร (หมอจูน)

- อาจารย์ประจำคณะสัตวแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ผู้ใต้บังคับบัญชาของหมอปานเทพ)
- หมอ(รักษา)แมว ชื่อดัง
- นักศึกษาปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
- คอลัมนิสต์ "สื่อรักแมวเหมียว" นิตยสาร สื่อรักสัตว์เลี้ยง

https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair49/
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 15 ธันวาคม 2548