ไทย english   
หน้าหลัก  » บริการหนังสือ  » แนะนำการสั่งซื้อหนังสือ

เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ


*** เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ***


(Book Order Request - for the Stang Mongkolsuk Library Collections)

>> ข้อมูลส่วนบุคคล (Patron Information)
** ชื่อ - สกุล (Name) :
สถานะภาพ (Status) :
ภาควิชา/หน่วยงาน (Work Place) :
** โทรศัพท์ (Tel.) :
** อีเมล์ (E-mail) :
 
>> รายละเอียดหนังสือ (Book Information)
** ชื่อหนังสือ (Title) :   ** ชื่อผู้แต่ง (Author/Editor) : 
   
** สำนักพิมพ์ (Publisher) :  
 
ปีที่พิมพ์ (Year) :            ISBN :           Edition :    
 
อื่น ๆ (Others) :
เหตุผลในการเลือก (Necessity) :
   
Security code:
ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ
ติดตามผลการสั่งซื้อได้ที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/bookreq.htm
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
More Information, please contact Sompop Sansomboonsuk, the acquisition librarian, Tel. 0 2201 5717