นโยบายด้านความเป็นส่วนตัว

การเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บ

เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์จะเก็บสถิติผู้เข้าชมเว็บโดยใช้บริการ Google Analytics ที่นิยมใช้ทั่วไป

Google Analytics จะเก็บ "ข้อมูล" ของผู้เข้าชมเว็บทุกราย (ไม่ใช่เฉพาะสมาชิก) เช่น หมายเลขไอพี คุกกี้ ข้อมูลทางเทคนิคของเบราว์เซอร์และระบบปฏิบัติการ ฯลฯ แต่จะไม่เก็บ "ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้" เช่น ชื่อ อีเมล ที่อยู่ พิกัด ฯลฯ อ่านรายละเอียดได้จาก Google Analytics Privacy Overview

ผู้ที่ไม่ต้องการให้ Google Analytics เก็บข้อมูล สามารถใช้เครื่องมือเสริมของเบราว์เซอร์อย่าง Google Analytics Opt-out Browser Add-on หรือ NoScript ได้

นโยบายการเก็บ log ของ เว็บไซต์คณะวิทยาศาสตร์จะปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 และ พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 โดยมีจุดประสงค์เพื่อความปลอดภัยและการดูแลระบบเท่านั้น

ขอบเขตการใช้บังคับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดย สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล