Monthly Archive: December 2018

National Geographic: ธันวาคม 2561

National Geographic: ธันวาคม 2561 เรื่องจากปก “ย้อนตำนาน 80 ปี เขาดิน” แม้สวนสัตว์ดุสิต “เขาดินวนา” หรือ “เขาดิน” จะปิดตัวลงแล้วตลอดกาล แต่ภารกิจในการก้าวสู่การเป็นสวนสัตว์ยุคใหม่เพิ่งเริ่มต้นขึ้น เด่นในฉบับ – ความจริงที่คุณต้องรู้เกี่ยวกับน้ำมันปาล์ม – เปิดโลกลับลวงพรางนักล่าคัมภีร์ไบเบิล – การท่องเที่ยวอาจเป็นทางรอดของเสือพูมา คลิกที่ภาพปกเพื่อดูหน้าสารบัญ ติดตามอ่านได้ที่ มุมนิตยสารน่าอ่าน ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ณ หว้ากอ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต

AUTHOR :   สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ CALL NO :   DS581 ส293ณ 2561 IMPRINT : กรุงเทพฯ : สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, 2561

พันธุศาสตร์

AUTHOR :   กิตติพัฒน์ อุโฆษกิจ CALL NO :   QH430 ก674พ 2561 IMPRINT : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2561

ระบบเซลล์เชื้อเพลิงชนิดออกไซด์ของแข็งสำหรับการผลิตพลังงานไฟฟ้าสะอาด : การจำลอง การออกแบบ การวิเคราะห์

AUTHOR :   อมรชัย อาภรณ์วิชานพ CALL NO :   TK2933.S65 อ277ร 2561 IMPRINT : กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2561