วิสัยทัศน์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข : "เป็นห้องสมุดแห่งแรกที่ทุกคนนึกถึง เมื่อต้องการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสุขกาย - สบายใจ - ได้ความรู้ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ”"
คำขวัญ : "ชาวห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ไม่ว่าจะทำอะไร - เราทำอย่างดีที่สุด"
สำรวจความคิดเห็น โครงการ "ห้องสมุดในฝัน" (ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน มีนาคม 2549) เรามุ่งมั่น จะทำให้ทุกฝันของท่านกลายเป็นจริง ..
รายที่ ประเภทบุคคล ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จะต้องทำอย่างไร จึงจะได้เป็นห้องสมุดในฝันของท่าน นอกจากบริการทั่วไปของห้องสมุดแล้ว ท่านต้องการอะไร
1 ผู้บริหาร 1. บุคลากรห้องสมุด ผู้ให้บริการทุกคนมีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส  
  (คณบดี) 2. ห้องสมุดมีทุกอย่างที่คาดหวัง อยากอ่านอะไรก็ได้อ่าน ไม่ว่าจะเป็นหนังสือ วารสาร นิตยสาร หนังสือพิมพ์ ฯลฯ   
    ที่ตนเองชื่นชอบและอยู่ในความสนใจ  
    3. สามารถมาใช้บริการห้องสมุดได้ทุกเมื่อทุกเวลาที่ต้องการ  
    4. ต้องการให้ห้องสมุดมีผู้สนใจเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก  
    5. ต้องการให้เป็นห้องสมุดสำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจใฝ่หาความรู้ทางวิทยาศาสตร์   
    ไม่ใช่เป็นห้องสมุดเฉพาะสำหรับอาจารย์ นักวิจัย หรือนักศึกษาของคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น    
    6. ไม่จำเป็นต้องสะสมทรัพยากรห้องสมุดจำนวนมาก แต่สามารถเป็นแหล่งชี้แนะความรู้    
    สามารถหาคำตอบให้แก่ผู้ใช้บริการได้ทุกเรื่อง  
    7. แม้จะต้องการให้ห้องสมุดมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการให้บริการ แต่ที่สำคัญกว่านั้น คือต้องการให้ห้องสมุดทำหน้าที่เป็น  
    สื่อวัฒนธรรมขององค์กร โดยแสดงออกในรูปแบบของพิพิธภัณฑ์ จดหมายเหตุต่างๆ เป็นสถานที่จัดแสดงเรื่องราวทางประวัติศาสตร์   
    และนำเสนอผลงานทางการศึกษาและวิจัย   
    8. ต้องการให้ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มี Brand Name ที่ดีและมีชื่อเสียง  
2 ผู้บริหาร ในปัจจุบันได้ปรับปรุงได้ดีขึ้นมาก ในแง่ของวิชาการนับได้ว่าดีอยู่แล้ว อยากให้เพิ่มส่วนที่เป็นบันเทิง ศิลปะ ดนตรีให้มากขึ้ ในระดับมหาวิทยาลัยควรมีบริการยืมคืนหนังสือให้ได้ทุกวิทยาเขต
  (รองคณบดี) จะได้ทำให้เป็นห้องสมุดที่สมบูรณ์แบบ นอกจากความเป็นวิทยาศาสตร์ ความเป็นวิชาการ จะเพิ่มเติมความเป็นมนุษย์มากขึ้น เช่น ยืมหนังสือจากศาลายาสามารถคืนที่พญาไทได้ 
  และควรจะเปิดให้ชุมชนมีส่วนเข้ามาใช้บริการได้มากขึ้น และเพิ่มเวลาในการทำการให้ยาวขึ้น (ต้องเพิ่มบุคลากร) (ในทางกลับกันเช่นกัน) และควรมีข้อมูลของห้องสมุดเล็กๆ
     (ตามภาควิชา) และให้บริการยืมคืนข้ามภาควิชากันได้ 
      ป้องกันการซื้อหนังสือซ้ำซ้อน ประหยัดงบ  สะดวกสบายขึ้น
3 ผู้บริหาร น่าจะมีโต๊ะอ่านหนังสือส่วนตัว (มีที่กั้น) เพราะปัจจุบันเอาออกหมดแล้ว ใส่โต๊ะกลางเข้าไป และมีคนมานั่งคุยเป็นกลุ่ม  จัดเสวนานักเขียนโดยเฉพาะ activity ที่ไม่ใช่ด้านวิทยาศาสตร์
  (รองคณบดี) และคนอื่นไม่อยากเข้าไปนั่ง เพราะขาดความสงบ ทำให้ใช้ space ได้ไม่ดี เพื่อเป็นการเปิดโลกทรรศน์ให้กับบุคลากรนักศึกษา /
       ไม่คิดว่าควรมีบริการส่งหนังสือถึงที่ถ้าอยากให้มีผู้มาใช้
      ห้องสมุดจำนวนมาก / ไม่เห็นด้วยกับมุมกาแฟ เพราะแมลงสาบ
      และหนูจะตามมา อาหารเครื่องดื่มไม่ควรอยู่กับหนังสืออยู่แล้ว
4 ผู้บริหาร ที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็เป็นที่พึงพอใจของผู้ใช้บริการอยู่แล้ว เพราะมีบรรยากาศที่ pleasant สะอาด สวยงาม 1.มุมกาแฟก็ดี แต่แบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน (อาจอยู่ด้านล่าง) /
  (รองคณบดี)  และเจ้าหน้าที่มีจิตใจบริการ ห้องสมุดในฝันน่าจะมีลักษณะดังนี้  ส่งหนังสือก็ดี  
     1.เป็นแหล่งข้อมูล / หนังสือ / ตำรา / สารสนเทศที่หลากหลาย ทุกรูปแบบหรือหาให้ได้ทุกรูปแบบ 2.จัดนิทรรศการที่น่าสนใจ ที่ห้องสมุดทุก 6 เดือน 
     โดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ หรือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคณะวิทยาศาสตร์ ทุกสิ่งที่คนคณะวิทย์ฯอยากรู้ ห้องสมุดมีคำตอบ เช่น ภาพเขียน งานศิลป หนังสือ/ของโบราณ ของที่ระลึก ฯลฯ 
    2. มีการให้บริการเชิงรับทุกรูปแบบ และมีการให้บริการเชิงรุกด้วยว่า ใครควรจะรู้อะไร ส่งข้อมูลมาให้เลย  เพื่อช่วย educate  โดยอาจเชิญให้บุคลากรของคณะฯมีส่วนร่วม อาจเปิดให้
    และพัฒนาบุคลากร คนนอกจัดแสดงโดยไม่เสียค่าเช่าพื้นที่  เพราะเป็นการ
     3. มีร้านหนังสือเล็กๆ ที่มี Best seller ที่ประเทืองปัญญา เป็นส่วนหนึ่งของห้องสมุดด้วยเลย  เอื้อประโยชน์ร่วมกัน
    4. มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้มีบริการใหม่ๆ สิ่งใหม่ๆ ที่ดึงดูดอยู่เสมอ แปลกๆแตกต่างกันไป อาจจะทุก 3 เดือน  
     เพื่อเชิญชวนให้คนไปเยือน เช่น เปลี่ยนภาพศิลปะ ทุก 3 เดือน เปลี่ยน look จัดสวนภายใน  
5 ผู้บริหาร มีหนังสือหลายประเภท มุมกาแฟที่ไม่เปิดโล่งนัก / Art exhibition บางครั้ง (เหมือน 
  (รองคณบดี)   Neilsonhays library) /  book  discussion
6 ผู้บริหาร Digital Library สมบูรณ์แบบ :- E-resources ฯลฯ เพื่อ support Research / Teachning / Services  
  (รองคณบดี) Innovative Library : Walking books/Journal services ฯลฯ  
    Living Library :- "Library opens when people wanted to use, not just when librarians wanted to work"  
7 ผู้บริหาร เป็นห้องสมุดที่เข้ามาใช้บริการ หรือเข้ามาทำงาน แล้วมีความสุข รู้สึกผ่อนคลาย และได้ความรู้ที่ถูกต้อง เชื่อถือได้กลับไปทุกครั้ง ต้องการจัดประกวดแนะน textbook น่าอ่าน โดยแข่งขันในระดับ 
  (หัวหน้างาน) เป็นห้องสมุดที่มีชื่อเสียงไปทั่วประเทศ นศ. ป.ตรี และบัณฑิตศึกษา เพื่อให้เด็กแสดงความสามารถและ
      เพื่อส่งเสริมการอ่าน