วิสัยทัศน์ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข : "เป็นห้องสมุดแห่งแรกที่ทุกคนนึกถึง เมื่อต้องการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ และสุขกาย - สบายใจ - ได้ความรู้ทุกครั้งที่เข้ามาใช้บริการ”"
คำขวัญ : "ชาวห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ไม่ว่าจะทำอะไร - เราทำอย่างดีที่สุด"
สำรวจความคิดเห็น โครงการ "ห้องสมุดในฝัน" (ช่วงปิดเทอมภาคฤดูร้อน มีนาคม 2549) เรามุ่งมั่น จะทำให้ทุกฝันของท่านกลายเป็นจริง ..
รายที่ ประเภทบุคคล ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จะต้องทำอย่างไร จึงจะได้เป็นห้องสมุดในฝันของท่าน นอกจากบริการทั่วไปของห้องสมุดแล้ว ท่านต้องการอะไร
1 นศ. ป. เอก ดูแลเรื่องการใช้เสียงของกลุ่มนักศึกษาที่มักคุยกันในห้องสมุด สร้างความรำคาญแก่ผู้ที่ต้องการใช้สมาธิ บริการดีแล้ว
2 นศ. ป. เอก มีมุมอ่านหนังสือที่จัดเป็นสัดส่วน โดยน่าจะมีห้องเล็กหรือมุมพิเศษที่สามารถให้นักศึกษา น่าจะมีมุมกาแฟ ที่เป็นสัดส่วนชัดเจน
    เข้าไปใช้ในการปรึกษา ประชุมร่วมกันเป็นกลุ่มเล็กได้ โดยไม่มีเสียงรบกวนบุคคลอื่น น่าจะมีบริการกุญแจ lock Notebook ติดไว้กับโต๊ะ
3 นศ. ป. เอก ควรมีที่นั่งสำหรับบุคคลที่ต้องการสมาธิจริงๆ เช่น ห้องแยก เก็บเสียง มีมุมสำหรับดูสื่อ วีดิทัศน์ มุมกาแฟสำหรับผ่อนคลาย
4 นศ. ป. เอก จัดหาหนังสือใหม่ๆ ที่ออกมา edition ล่าสุด มุมกาแฟ เพื่อความสะดวก
    ตอบรับวารสารที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น เพื่อความสะดวกในการสืบค้นวารสารทางวิชาการ น่าจะมีห้องน้ำไว้บริการชั้นล่างบ้าง จะได้ไม่ต้องขึ้นชั้นบน
    ในการต่ออายุบัตรนักศึกษาเพื่อใช้ในการยืมหนังสือ ควรรวดเร็วมากขึ้น เช่นต่ออายุบัตรแล้วใช้ได้ทันที ไม่ต้องรอวันต่อไป จัดเสวนานักเขียนที่มีชื่อเสียง เช่น กวีซีไรท์
    ช่วง summer น่าจะเปิดบริการเหมือนช่วงปกติ เพราะปิด 16.30 น. เร็วไป น่าจะปิด 18.00 หรือ 19.00 น.  
    ในกรณีที่มีการจองหนังสือ ควรมีการเตือนให้ผู้ยืมก่อนหน้านั้น นำหนังสือมาคืนให้ตรงเวลาด้วย เพื่อความสะดวกของผู้จอง  
5 นศ. ป. เอก มีแผนที่ แผนผังของตู้หนังสือ หรือมีจุดทำงานของบุคลากรที่สามารถตอบคำถามได้ มุมกาแฟคิดว่าไม่เหมาะ บางครั้งกลิ่นเสียงอาจรบกวนใครที่
      ต้องการความสงบ แต่หากต้องการจัด อาจใช้ทางเดินนอก
      ห้องสมุดก็เหมาะสมดี
6 นศ. ป. เอก ทราบว่าห้องสมุดมีเนื้อที่จำกัด แต่วิธีใช้เครื่องเลื่อนหนังสือดูแล้วค่อนข้างน่ากลัว จึงไม่ค่อยกล้าเข้าไปค้นนาน เพราะใครไม่รู้ ให้ยืมหนังสือไป xerox ข้างนอกห้องสมุดค่ะ 
    จะหมุนที่เลื่อนมาทับค่ะ / หนังสือค่อนข้างเก่าและมีกลิ่นอับ ทำให้หายใจไม่สะดวกค่ะ บริการถ่ายเอกสารที่นี่ช้ามากค่ะ
7 นศ. ป. เอก เท่าที่เทียบดูกับห้องสมุดที่เคยใช้บริการมาก็ถือว่าดีมากแล้วนะ ทั้งในเรื่องความสะอาดและบริการ จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนความรู้กันระหว่างหลักสูตรต่างๆ
    เอาเป็นว่าอยากให้มีห้องประชุมเล็กๆ สัก 2-3 ห้องเอาไว้ให้บริการ อย่างเช่น ซ้อม present ประชุม ติว แต่ว่ามันต้องมีการจอง โดยนักศึกษาเป็นคนนำเสนอผลงาน ช่วยฝึกนักศึกษาด้วยครับ
    ล่วงหน้าดีไหม แต่ที่นี่มีข้อจำกัดด้านสถานที่น่ะครับ  หรือว่ามีห้องประชุมแบบนี้แล้ว อันนี้ไม่ทราบเหมือนกัน ไม่รู้จะแนะนำอะไร  
    ก็ดีแล้วละครับ / อยากให้มีอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง  
8 นศ. ป. เอก จากภาพรวมทั้งหมดของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ก์ถือได้ว่าดีบริการทุกอย่างค่อนข้างดีเยี่ยม บุคลากรให้บริการดีอันนี้ขอชม  -
    สิ่งหนึ่งที่ต้องการอยากให้ห้องสมุดทำคือขยายเวลาในการเปิดใช้ในช่วงปิดเทอม จากปิด 4 โมงครึ่ง เป็นปิด 5 โมงครึ่ง เพราะบางครั้ง  
    เด็กที่มาค้นข้อมูล มาจากที่อื่นมาค้นข้อมูลกันตอนบ่าย ซึ่งมองดูว่าเวลาสั้นไป จึงอยากจะเรียนผู้บริหารห้องสมุด และที่ให้ขยาย  
    เวลาทำการเพิ่มขึ้นสัก 1 ชั่วโมง เพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาแก่อนาคตของชาติ  
9 นศ. ป. เอก มีหนังสือ วารสาร หลากหลายมากขึ้น มีความร่มรื่นภายในห้องสมุด และการให้บริการที่เป็นกันเอง แนะนำหนังสือใหม่ๆ หรือจัดเสวนาเกี่ยวกับความรู้ที่น่าสนใจ
    เช่นการติดต่อสอบถาม ฯลฯ รวมทั้ง multimedia อื่นๆ เช่น VDO เทป ที่เป็นความรู้มากขึ้น มีห้องเก็บเสียงสำหรับทำงานกลุ่ม เกี่ยวกับวิชาการในสถานการณ์ปัจจุบัน หรือที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
    หรือสนทนาทางวิชาการทั่วไป  
10 นศ. ป. เอก มีสัดส่วนที่สามารถใช้ notebook พร้อมทั้งมีที่ล็อก (หรืออาจให้ผู้ใช้เตรียมมาเอง) ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกในการไปเข้าห้องน้ำ อยากให้มีมุมกาแฟ ที่สามารถพักสายตาจากหนังสือ หรืออ่าน
    อยากให้เพิ่มหนังสืออ่านนอกเวลา หนังสือพร้อมกับดื่มของว่างไปด้วย
      อยากให้มีบริการรับคืนหนังสือนอกเวลา หรือมีการจองหนังสือ
      เพื่อยืม หรือเข้าคิวทางอินเตอร์เน็ต
11 นศ. ป. เอก อยากให้จัดบริเวณที่นั่งให้มากกว่านี้หน่อย และมีปลั๊กไฟฟ้าตามโต๊ะด้วย เพื่อที่จะได้ต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ อยากให้มีเครื่องชงกาแฟอัตโนมัติ แต่กำหนดบริเวณที่นั่งดื่ม
     มีหนังสือหลากหลายประเภท เพื่อเพิ่มความบันเทิง และสังคมศาสตร์เพื่อเพิ่มความรู้และเปิดโลกทัศน์  
12 นศ. ป. เอก มีหนังสือให้อ่านหลากหลายแนว หลากหลายประเภท นอกเหนือจากตำราวิชาการ อาจมีมุมกาแฟหรือเครื่องดื่มอื่นๆ ไว้คอยบริการผู้มาใช้ห้องสมุด
    update หนังสือใหม่เพิ่มขึ้น บางครั้งอาจเชิญนักเขียนมาพูดถึงหนังสือ แนะนำหนังสือ
    มีบริการคืนหนังสือได้ตลอดเวลา โดยอาจมีตู้รับคืนหนังสือ (ไม่จำเป็นต้องเป็นตำราวิชาการหรือตำราทางวิทยาศาสตร์)
    เพิ่มบริการจองหนังสือทางอินเตอร์เน็ตโดยไม่จำเป็นต้องส่งหนังสือถึงที่ แต่อาจมี e-mail แจ้งให้ผู้จองรับรู้ถึงวันที่จะได้หนังสือ  
13 นศ. ป. เอก การบริการที่เป็นกันเองและให้ข้อมูลกับผู้มาใช้บริการได้อย่างเต็มใจ ควรมีมุมนักอ่านที่นอกเหนือจากวิชาการ เช่นมีหนังสือ
    ความทันสมัยของเทคโนโลยีสารสนเทศในยุคโลกาภิวัฒน์ อ่านเล่น วารสาร นิตยสารทางด้านบันเทิง เป็นต้น
    บรรยากาศในห้องสมุด มีการปรับภูมิทัศน์ของห้องสมุดให้เป็นหมวดหมู่ ค้นคว้าง่ายและรวดเร็ว อาจมีการจัดเสวนาของนักเขียน นักคิด ในวันสำคัญ
      เช่น วันครบรอบห้องสมุดสตางค์ เป็นต้น
14 นศ. ป. เอก ทุกอย่าง OK ดีแล้ว อบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับการค้นหาข้อมูลต่างๆ ได้อย่าง
      รวดเร็วยิ่งขึ้น
15 นศ. ป. เอก จัดหาหนังสือใหม่ๆ ก็เพียงพอแล้ว เรื่องสถานที่ตอนนี้ก็ดูสวยงามเป็นสัดส่วนดีแล้ว ทุกอย่างดีอยู่แล้ว ถ้ามีมุมเสวนาหรือมุมเครื่องดื่ม เกรงว่าจะ
      เป็นการรบกวนคนอื่นหรือเปล่า เพราะสถานที่ห้องสมุดสตางค์
      ก็ไม่ได้ใหญ่มาก
16 นศ. ป. เอก มีหนังสือให้ยืมอย่างเพียงพอ / ห้องสว่าง เงียบ / มุมอ่านหนังสือดีๆ  / มีอินเตอร์เน็ตใช้ จัดกิจกรรมแนะนำหนังสือใหม่ ทุกเดือน
17 นศ. ป. เอก เปิดบริการในวันอาทิตย์ และขยายเวลาทำการเป็น 8.30-20.00 น. เท่ากันทุกวัน จัด Book Fair / Text Fair ปีละ 2 ครั้ง ช่วงเปิดเทอมใหม่ๆ
    เปิดมุมหนังสือประเทืองปัญญา เป็นหนังสือภาษาไทยที่มีคุณค่าน่าอ่าน ไม่จำเป็นต้องเป็นหนังสือวิชาการ หรือตำรา เช่น  
    หนังสือ 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน นิยายวิทยาศาสตร์ทั้งเก่า-ใหม่ หนังสือเกี่ยวกับจานบิน มนุษย์ต่างดาว สัตว์ประหลาด   
    (ไทย-อังกฤษ)  
18 นศ. ป. เอก มุมอ่านหนังสือโดยเฉพาะ ใช้โทรศัพท์สอบถามว่ามีหนังสือที่ต้องการหรือไม่ 
      และยืมหนังสือ และส่งถึงผู้ยืมได้
19 นศ. ป. เอก ให้นักศึกษา-อาจารย์ เสนอรายชื่อหนังสือที่ควรมีในห้องสมุด จัดเสวนานักเขียน / แนะนำหนังสือน่าอ่าน
      จัดอบรมการค้นเอกสารอย่างมีประสิทธิภาพใน library
      หรือทาง internet
20 นศ. ป. เอก ทุกวันนี้ก็ดีอยู่แล้วนะคะ ตั้งแต่ใช้ห้องสมุดมา ที่นี่ดีที่สุดแล้วค่ะ  -
    อ๋อ ถ้าขยายเวลาการให้ยืมหนังสือแต่ละครั้งได้ยาวนานขึ้นอีกก็ดีนะคะ เหมือนบางมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่เขาให้ยืมได้  
    เป็นปีๆ (ในกรณีที่ไม่มีใครมีความประสงค์จะยืมต่อจากเราค่ะ)  
21 นศ. ป. เอก 1. มีโต๊ะให้บริการมากกว่านี้ เพราะบางทีมาแล้วก็ไม่มีโต๊ะนั่ง มีคนนั่งหมดแล้ว มีมุมกาแฟก็ดีเหมือนกัน 
    2. ขยายเวลาเปิดบริการ อาจจะไม่มีบริการยืมคืน แต่สามารถนั่งอ่านหนังสือได้จนดึก อาจจะเป็นบริการช่วยตัวเอง จ่ายเอง
    3. ส่วนที่เป็น internet ให้ใช้คนละ 1 ชม. น้อยเกินไป เพราะบางครั้งงานที่ต้องทำหรือข้อมูลที่ต้องการค้นมีมาก เวลาไม่พอ เพราะบางทีนั่งอ่านหนังสือนานๆ แล้วง่วงนอน
    4. มีมาตรการจัดการกับพวกที่เข้ามานั่งคุยกัน / คุยโทรศัพท์เสียงดัง ถ้าจะติวกันก็ไปที่อื่น ห้องสมุดมีไว้นั่งอ่านหนังสือเงียบๆ  
    5. ไม่ควรจะให้เด็กที่ไหนเข้ามาวิ่งเล่นซ่อนหากันด้วย (ใครเอาลูกเข้ามา ?)  
22 นศ. ป. เอก ทุกอย่างของห้องสมุดดูดี ทั้งบรรยากาศและเจ้าหน้าที่เป็นกันเอง มีมุมกาแฟหรือมุมเครื่องดื่มและอาหารว่าง
    แต่มีสิ่งที่อยากให้ปรับปรุงคือ สภาพของนิตยสารชั้น 2 เหมือนว่าปกหนังสือจะขึ้นรา ควรนำไปแก้ไข   
    สำหรับการเปิดแอร์อยากให้ไม่เปิดจนหนาวเกินไปโดยเฉพาะชั้น 1  
23 นศ. ป. เอก หนังสือส่วนใหญ่เก่ามาก ควรจัดหาหนังสือใหม่ มาใส่ชั้นวางแทนหนังสือเก่า จัดหา CD และ VCD (ภาษาอังกฤษ)  มาบริการ
24 นศ. ป. เอก มีวารสารบันเทิงภาษาไทยบ้าง เพื่อคลายเครียด และอาจได้แนวคิดสร้างสรรค์งานจากวารสารเหล่านี้ ได้อ่านบทความที่ได้ จัดหา CD และ VCD (ภาษาอังกฤษ)  มาบริการ
    ความรู้จากวารสารบันเทิง / บัตรห้องสมุดกับบัตรนักศึกษา น่าจะเป็นบัตรเดียวกัน มุมกาแฟที่มี bakery ด้วย (เล็กๆ น้อยๆ)
25 นศ. ป. เอก เพิ่มที่นั่งอ่านหนังสือส่วนบุคคล เพิ่มมุมสำหรับฟัง ดูโสตทัศนอุปกรณ์ส่วนบุคคล แนะนำการใช้ฐานข้อมูลต่างๆที่ใช้บ่อยสำหรับการวิจัย
26 นศ. ป. เอก ไม่มีความคิดเห็น อยากให้มีการจัดส่งหนังสือจากต่างสาขา เนื่องจากบางครั้ง
      หนังสือที่อยู่ที่ห้องสมุดศาลายาหรือสาขา มีหนังสือที่เราต้องการ
      อยากให้มีการยืมหรือคืนผ่านห้องสมุดสตางค์
      แล้วมีการส่งหนังสือที่ต้องการยังห้องสมุดสตางค์
27 นศ. ป. เอก สามารถเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสารจากทั่วโลกมาไว้ที่ห้องสมุดได้ทั้งหมด หรือเกือบทั้งหมด -
28 นศ. ป. เอก มีที่นั่งเย็นสบาย เปิดทั้งเสาร์-อาทิตย์ เสวนานักเขียน มุมกาแฟ 
      มีกิจกรรมอื่น เช่น ฝึกหัดการวาดรูป การทำอาหาร
29 นศ. ป. เอก สามารถยืมหนังสือได้ในระยะเวลาที่นานกว่าเดิม เช่น Thesis น่าจะยืมได้ 1 wk มุมกาแฟ , ส่งหนังสือถึงที่
30 นศ. ป. เอก รับวารสารต่างประเทศให้มากขึ้นกว่านี้ / เข้มงวดเรื่องการใช้เสียง โดยเฉพาะกลุ่ม นศ. ป.    ตรี มุมกาแฟสด
31 นศ. ป. เอก เข้าไปแล้วเจอหนังสือทุกประเภท อยากให้บริการติดต่อบริษัทขายหนังสือ 
      เพื่อว่าสนใจอะไรจะได้ขอติดต่อผ่านทางห้องสมุด
32 นศ. ป. เอก ห้องสมุดที่มีหนังสือ (textbook) หลากหลาย / มี computer มากมายที่รวดเร็วทันใจ / มีสื่อการสอนที่ทันสมัยและใหม่  -
   เปิดให้บริการใช้ในวันอาทิตย์ และปิดช้า ๆ ประมาณ 20.00 น.  
33 นศ. ป. เอก ช่วงปิดเทอมอยากให้ปิดช้ากว่านี้หน่อย เพราะยังมีคนใช้บริการอยู่ จาก 16.30 ไปเป็น 18.00 ก็ดีมาก ๆ /  มุมกาแฟราคาประหยัด 
  เปิดเพลงบรรเลงเบา ๆ ภายในห้องสมุด เพื่อคลายความตึงเตรียด /  
    บริการเตือนเมื่อจะถึงกำหนดคืนหนังสือ ทาง e-mail ก็ได้ หรือ sms ก็ดีสุด ๆ จะได้ไม่ลืมแล้วเสียค่าปรับ  
34 นศ. ป. เอก ให้มีหนังสือมากกว่านี้ และให้มีโต๊ะนั่งมากขึ้น มุมกาแฟ  / บริการส่งหนังสือถึงที่
35 นศ. ป. เอก มีหนังสือมากกว่านี้ มีนิตยสารวัยรุ่นอ่านบ้าง  
36 นศ. ป. เอก อยากให้ขยายเวลา เปิด-ปิด ให้ยาวนานขึ้น / ควรเพิ่มหนังสือโดยเฉพาะ ตำราจากต่างประเทศ วารสารต่างประเทศ มุมกาแฟ /  บริการส่งหนังสือ
37 นศ. ป. เอก อยากให้มีวารสารใหม่ ๆ หลาย ๆ แขนง จัดมุมกาแฟ
38 นศ. ป. เอก ต้องการที่นั่งให้มีจำนวนมากกว่านี้ ต้องการมุมกาแฟ และอาหารเพื่อสุขภาพไว้บริการ
39 นศ. ป. เอก มีมุมที่เป็นหนังสือหรือวารสารทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์ หรือสารคดีประเภทอื่นๆบ้าง รับบริจาคหนังสือ / ขายหนังสือเก่าในราคาถูก
     ที่อ่านแล้วได้ความบันเทิง นอกเหนือจากความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์อย่างเดียว  
40 นศ. ป. เอก ห้อง meeting room สำหรับกลุ่มนักศึกษาที่ต้องการแสดงความคิดเห็นกัน เพราะขณะนี้ค่อนข้างมีการส่งเสียงดังของ นศ. ป. ตรี จัดเสวนานักเขียน มุมกาแฟ / จัดมุมนิตยสาร หนังสืออ่านเล่น
    หนังสือค่อนข้างเก่า อยากได้ Modern Stat, Math, Computer  
41 นศ. ป. เอก มีหนังสือใหม่ๆมากกว่านี้ เพราะมีแต่หนังสือเก่าๆ บางทีเก่ามากจนไม่สามารถอ่านได้ เปิดตลอด 24 ชม.
42 นศ. ป. เอก จัดทำวารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบ off-line เช่น จัดเก็บในรูปแบบซีดีรอม สำหรับวารสารเก่าๆ ที่ไม่สามารถเข้าถึงผ่านระบบ บริการยืมคืนหนังสือระหว่างห้องสมุดมหาวิทยาลัยอื่นๆ
  ออนไลน์ได้ / มีห้องประชุมย่อย เพื่อให้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันในห้อง /   
    จัดทำห้องสมุดมัลติมีเดียที่รวบรวมการบรรยาย สัมมนาจากต่างประเทศหรือจัดทำการถ่ายทอดสัมมนาจากต่างประเทศ  
43 นศ. ป. เอก อยากให้มีหนังสือหลากหลายวิชา มีมุมพักผ่อนและอาหารว่าง / ห้องดูหนังฟังเพลง
44 นศ. ป. เอก อยากได้หนังสือใหม่ สัก 2-3 copy / เพิ่มเครื่องซีร็อกส์  จัด training 
45 นศ. ป. เอก ชั้น 2 (วารสาร) ต้องการแยกส่วนของหนังสือเก่าที่มีฝุ่นมาก ออกจากบริเวณโต๊ะอ่านหนังสือ (ฝุ่นมากเนื่องจากแอร์) -
    ให้กั้นห้องกระจกล้อมบริเวณชั้นเก็บหนังสือเก่า ไม่ต้องมีแอร์ก็ได้ (วาดรูปมาให้ดูด้วย)  
46 นศ. ป. เอก ไม่ควรให้ใช้เสียงดัง เช่น คุยกัน โทรศัพท์เสียงดัง / ควรจัดการกับฝุ่นในหนังสือ โดยเฉพาะชั้น 2 ของห้องสมุด (วารสาร) จัดเสวนานักเขียนและมุมกาแฟ น่าสนใจมาก ถ้าไม่รบกวน
    มีฝุ่นมาก ควรมีตู้กระจกสำหรับเก็บหนังสือเก่าๆ ผู้ใช้ท่านอื่น ถ้าเป็นลักษณะห้องภายในห้องสมุดก็จะดีมาก 
      น่าจะมีบริการระหว่างห้องสมุดต่างมหาวิทยาลัย เช่น 
      การสืบค้นและการยืมคืนจากที่ห้องสมุดสตางค์
47 นศ. ป. เอก ยืมหนังสือได้ทีละหลายเล่ม มากกว่า 10 เล่ม / ยืมได้นานๆ / มีหนังสือหลากหลายมากกว่านี้ มุมกาแฟ / จัดเสวนานักเขียน
48 นศ. ป. เอก อยากให้ขยายช่วงเวลาในการเปิด-ปิด / ยืมหนังสือได้จำนวนเพิ่มมากขึ้นและเวลานานขึ้น  มีมุมกาแฟ
49 นศ. ป. เอก เปิดให้ค้นหาหนังสือและ access วารสารทางวิชาการผ่าน internet แบบไม่ต้องเข้า ม.มหิดล ก็สามารถใช้ได้  -
    อยากให้เพิ่มระยะเวลาการยืมหนังสือให้นานมากขึ้น สำหรับนักศึกษา ป.โท และ ป.เอก  
50 นศ. ป. เอก มีหนังสือให้หลากหลายสาขามากกว่านี้ ทั้งไทยและต่างประเทศ ไม่ต้องการให้มีกิจกรรมพิเศษ 
      จัดโต๊ะให้เด็กๆใช้บริการอ่านหนังสือดีกว่า
51 นศ. ป. เอก  -  อยากให้มีการสืบค้นหนังสือ หรือวารสารแบบใช้ Touch Screen  - อยากให้มีมุมกาแฟ น่าจะดีเพื่อเวลาง่วงจะได้ดื่มให้ alert ขึ้น
  (อาจารย์คณะ  - รับวารสารเพิ่มเติมให้มีความหลากหลายทางการศึกษา  - จัดเสวนาส่งเสริมการอ่าน การเข้าดึงหนังสือของเด็กๆ 
  เทคนิคการแพทย์)  - ปรับปรุงเรื่องการยืมคืนระหว่างห้องสมุดให้มีความรวดเร็วขึ้น ที่ต่ำกว่าปริญญาตรี
     - ควรมี list หนังสือใหม่ๆ post ลงบน website ห้องสมุด หรือเปิดให้เสนอหรือลงคะแนน แนะนำหนังสือที่สนใจ  
52 นศ. ป. เอก มีโต๊ะโซฟานิ่มๆ อ่านหนังสือ อยู่ตามมุมห้อง หรือจัดเป็นมุมกาแฟเล็กๆ และมีเพลง classical music หรือพวกเพลงบรรเลง มุมกาแฟ
    ไม่มีเนื้อร้องเปิดเบาๆ ตลอดเวลา  
    พนักงานห้องสมุดควรจะยิ้มแย้มแจ่มใส มีความเป็นมิตรสูง (แต่อันนี้ไม่ต้องปรับปรุงมาก เพราะปัจจุบันบุคลากรในห้องสมุดนี้  
    ก็เป็นเช่นนี้อยู่แล้ว ดีมากค่ะ)  
    อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่างๆ เช่น scanner ควรมีเพิ่มเติม  
    ถ้าเป็นไปได้ มีห้องเก็บเสียงเล็กๆ สัก 2-3 ห้องก็จะดีมากเลยค่ะ ไว้ทำงานกลุ่ม