ภาพกิจกรรม

 

ภาพการประชาสัมพันธ์งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10

 

วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 : พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 และเสวนาพิเศษ “ตามรอย ชาร์ลส์ ดาร์วิน” โดย  ดร.นำชัย ชีววิวรรธน์

วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 : เสวนาพิเศษ "Startup Icon: OOKBEE Story" โดย คุณหมู ณัฐวุฒิ พึงเจริญพงศ์

วันพุธที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559 : เสวนาพิเศษ  "ฝันให้ไกล...ไปจนถึง (อวกาศ)" โดย คุณพิรดา เตชะวิจิตร์

วันพฤหัสบดีที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 : เสวนาพิเศษ "ธนาคารความสุข" โดย คุณพิทยากร ลีลาภัทร์

 

มหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10 (10th Mahidol-Phayathai BookFair)


บรรยากาศ วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559

บรรยากาศ วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

บรรยากาศ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559

บรรยากาศ วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559


(สัมภาษณ์และถ่ายวีดิทัศน์โดย นางสาวนันท์มนัส วิมลเศรษฐ และ นางสาวพนารัตน์ เตชะเลิศสุวรรณ)

 

สูจิบัตรงานมหกรรมหนังสือ มหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 10