h t t p s : // s t a n g. s c . m a h i d o l. a c . t h / b o o k f a i r49/

โครงการจัดงานมหกรรมหนังสือ “มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2”
(The 2nd Mahidol-Phayathai Book Fair)
ระหว่างวันที่ 7-11 กุมภาพันธ์ 2549
ณ บริเวณตึกกลม คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พญาไท

กำหนดการพิธีเปิดงาน "มหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2" : วันอังคารที่ 7 ก.พ. 49

เวลา
กิจกรรม
10.00-10.30 น.
- ผู้บริหาร อาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้บริหาร สำนักงานเขตราชเทวี และแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน รับประทานอาหารว่าง น้ำชา-กาแฟ ร่วมกัน ณ บริเวณลานหน้ารูปปั้นศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข (ตึกเคมี ชั้น 1) รับแจกสูจิบัตร ชมวิดีทัศน์/นิทรรศการ และสักการะรูปปั้นเพื่อความเป็นสิริมงคล (มีพวงมาลัยจัดเตรียมไว้ให้)
10.30-10.45 น.
- แขกผู้มีเกียรติพร้อมกัน ณ บริเวณพิธีเปิดงาน
- ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.นพ. พรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล (ประธานในพิธี)
สักการะรูปปั้นศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข ด้วยพวงมาลัยดอกไม้สด
- ศาสตราจารย์ ดร. อมเรศ ภูมิรัตน คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ กล่าวรายงาน
- อธิการบดี กล่าวเปิดงาน และทำพิธีตัดริบบิ้นร่วมกับ ศาสตราจารย์เกียรติคุณนาวาตรีกำจร -อาจารย์วิภาวรรณ มนุญปิจุ
10.45-11.30 น.
- ประธานในพิธีและแขกผู้มีเกียรติ เดินเยี่ยมชมการแสดงสินค้าและการออกร้านจำหน่ายหนังสือ สื่อการเรียนรู้ ของบริษัทและสำนักพิมพ์ต่างๆ จำนวนกว่า 100 บูธ
11.30-12.00 น.
- รับประทานอาหารกลางวันร่วมกันในบรรยากาศแบบสบายๆ ณ ลานรวมใจ (ภายในบริเวณงาน)
12.00-13.00 น.
- ฟังเสวนานักเขียน เรื่อง "เฮฮาตามประสาคนรักหมา-แมว" โดย รศ.น.สพ. ปานเทพ รัตนากร (ดำเนินรายการ โดย สพ.ญ. รวงรัตน์ พุทธิรงควัตร) ณ เวทีการแสดงกิจกรรม ลานตึกกลม


https://stang.sc.mahidol.ac.th/bookfair49/
งานมหกรรมหนังสือ "มหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 2" ณ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปรับปรุงครั้งล่าสุด: 15 ธันวาคม 2548