สำรวจความพึงพอใจ และประเมินคุณภาพการจัดฝึกอบรม ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท

» ประจำปีงบประมาณ 2552

ลำดับที่
วัน เดือน ปี
หัวข้อฝึกอบรม
1 11 พ.ย. 51 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 24
ภาพข่าว แบบประเมิน
2 12 พ.ย. 51 เล่าเรื่องด้วยภาพ โดยใช้โปรแกรม Photo Story รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
3 19 พ.ย. 51 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 4
ภาพข่าว แบบประเมิน
4 21 พ.ย. 51 การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
5 16 ธ.ค. 51 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 5
ภาพข่าว แบบประเมิน
6 17 ธ.ค. 51 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 25
ภาพข่าว แบบประเมิน
7 18 ธ.ค. 51 โปรแกรม Freeware และ Opensource สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
8 19 ธ.ค. 51 การติดตั้ง Windows และโปรแกรมสามัญประจำเครื่อง รุ่นที่ 4
ภาพข่าว แบบประเมิน
9 17-19 ก.พ. 52 การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
10 24-26 ก.พ. 52 การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
11 3-5 มี.ค. 52 การฝึกอบรมโครงการ R2R เรื่อง "โครงการพัฒนาความรู้ด้านโอเพนซอร์สและฟรีแวร์ ของบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล" รุ่นที่ 3
ภาพข่าว แบบประเมิน
12 21 พ.ค. 52 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 26
ภาพข่าว แบบประเมิน
13 26-29 พ.ค. 52 โปรแกรม Freeware และ Opensource สำหรับใช้ในชีวิตประจำวัน รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
14 1 ก.ค. 52 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 27
ภาพข่าว แบบประเมิน
15 2 ก.ค. 52 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
16 3 ก.ค. 52 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 6
ภาพข่าว แบบประเมิน
17 13 ส.ค. 52 การสร้าง Poster ผลงานวิจัย ด้วยโปรแกรม Adobe Photoshop รุ่นที่ 7
ภาพข่าว แบบประเมิน
18 14 ส.ค. 52 How EndNote can help you with your Research and Thesis รุ่นที่ 28
ภาพข่าว แบบประเมิน
19 20 ส.ค.52 How EndNote can help you with your Research and Thesis (English Version) รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน
20 24 ส.ค. 52 เทคนิคการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ รุ่นที่ 2
ภาพข่าว แบบประเมิน
21 26 ส.ค. 52 การสร้าง Presentation แบบมืออาชีพด้วยโปรแกรม PowerPoint รุ่นที่ 1
ภาพข่าว แบบประเมิน

 

สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2554
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2553
สรุปแบบสำรวจความพึงพอใจ ประจำปีงบประมาณ 2552