ประกาศข่าว

24 ต.ค. 59 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันปิยมหาราช จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 08:30-16:30 น.

---------------------------------------

ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนตุลาคม 2559
- 25 ต.ค. 59 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง รุ่นที่ 15

---------------------------------------

Impact Factors year 2015 - the latest edition is now released !

---------------------------------------

แนะนำฐานข้อมูลน่าสนใจ "Wiley Online Library: e-Books" พบกับหนังสือมากกว่า 1 หมื่นรายการ จากหลากหลายสาขาวิชา ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ http://onlinelibrary.wiley.com (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหิดลเท่านั้น)

---------------------------------------

E Database Training

แนะนำเทคนิคการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูล หรือปรึกษาสารพันปัญหาที่ท่านสงสัย
พบกันทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง P115 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
โปรดนำคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สำหรับการสืบค้นของท่านมาด้วย

---------------------------------------

ขอเชิญผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้รองรับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น
ห้องสมุดขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-15 Dec 2016)

Mahidol University Single Search:



Keyword Title Author

 

 

Stang Library Line          Turnitin account request form