ประกาศข่าว

Ebook training

ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนมิถุนายน 2560
- 25 ก.ย. 60 การใช้ E-book ที่บอกรับของมหาวิทยาลัยมหิดลสำหรับสาขาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 08:30-16:30 น.

---------------------------------------

Impact Factors year 2016 - the latest edition is now released !

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- EEWOWW is an online service that streamlines the research process. It provides an integrated platform to organize ideas, manage information, format manuscripts, ensure originality and maximize visibility. It is the cradle nursing your ideas into reality. (now-31 Dec 2017)
User Registration for EEWOWW

---------------------------------------


- Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-31 Dec 2017)

---------------------------------------


- Science Reference Center is a full-text database that covers earth science, life science, technology, health and other popular topics. (now-31 Dec 2017)

Search OCLC WorldCat
Advanced Search                             oclc logo
EBSCO Discovery Service logo Search Fulltext articles, eBooks, eJournals, and library materials at one click.Keyword Title Author Journal Title Subject Term

 

 

          Turnitin account request form E Database Training