ประกาศข่าว

25 มี.ค. 2560 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องจากบุคลากรเดินทางไปร่วมกิจกรรมสัมมนาประจำปีและกิจกรรมเพื่อสังคม ณ ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

---------------------------------------

งานสารสนเทศฯ เปิดรับสมัคร บรรณารักษ์ (หน่วยทรัพยากรห้องสมุด) จำนวน 1 อัตรา ตั้งแต่วันนี้ - 18 เม.ย. 2560

รายละเอียด
ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครงาน

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 08:30-16:30 น.

---------------------------------------

ขอเชิญผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้รองรับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น
ห้องสมุดขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- AccessPharmacy from McGraw-Hill Medical is designed to meet the changing demands of pharmacy education and practice today and allows users to explore leading pharmacy references, search curriculum topics, research drugs and supplements. (now-5 Apr 2017)
Download Brochure / Presentation

---------------------------------------


- Mc Graw-Hill powerful online resource delivers an exceptional eBook collection (95 titles). (now-15 May 2017)

---------------------------------------


- EEWOWW is an online service that streamlines the research process. It provides an integrated platform to organize ideas, manage information, format manuscripts, ensure originality and maximize visibility. It is the cradle nursing your ideas into reality. (now-31 Dec 2017)
User Registration for EEWOWW

---------------------------------------


- Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-31 Dec 2017)

Search OCLC WorldCat
Advanced Search                             oclc logo
EBSCO Discovery Service logo Search Fulltext articles, eBooks, eJournals, and library materials at one click.Keyword Title Author Journal Title Subject Term

 

 

Stang Library Line          Turnitin account request form

E Database Training