ประกาศข่าว


บริการพิเศษจาก ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
"ยืมไม่อั้น" ยืมได้ไม่จำกัดจำนวน ยืมได้ยาวถึง 3 เดือน (18 พ.ค.-19 ส.ค. 59) สำหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น

สนใจยืมไม่อั้นได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2201-5714

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ ภาคฤดูร้อน

ตั้งแต่วันที่ 23 พฤษภาคม - 11 สิงหาคม 2559
จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 น.และ เสาร์ 8:30-16:30 น.

---------------------------------------

ตารางการฝึกอบรม Information Literary ประจำเดือนพฤษภาคม 2559
- 25 พ.ค. 59 การสืบค้นข้อมูล Impact Factor ด้วย Journal Citation Report (JCR) 2014
- 27 พ.ค. 59 การจัดการบรรณานุกรมแบบออนไลน์ ด้วย Mendeley รุ่นที่ 4

---------------------------------------

E Database Training

แนะนำเทคนิคการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูล หรือปรึกษาสารพันปัญหาที่ท่านสงสัย
พบกันทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง P115 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
โปรดนำคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สำหรับการสืบค้นของท่านมาด้วย

---------------------------------------

ขอเชิญผูัใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้รองรับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น
ห้องสมุดขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

---------------------------------------

แนะนำฐานข้อมูลน่าสนใจ "Wiley Online Library: e-Books" พบกับหนังสือมากกว่า 1 หมื่นรายการ จากหลากหลายสาขาวิชา ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ http://onlinelibrary.wiley.com (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหิดลเท่านั้น)

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-15 Aug 2016)

ภาพกิจกรรม

Mahidol University Single Search:Keyword Title Author

 

 

Stang Library Line         Turnitin account request form