ประกาศข่าว

ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2558
- 3 เม.ย. 58 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง รุ่นที่ 12
- 24 เม.ย. 58 การตรวจสอบ และป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 20
- 28 เม.ย. 58 Cloud storage ฝากไฟล์ไว้บนฟ้า
- 29 เม.ย. 58 การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น รุ่นที่ 15

---------------------------------------

ประกาศ เรื่องระบบแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือ
เนื่องจากหอสมุดกลาง ศาลายาได้ปรับปรุงและอัพเกรดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทำให้ระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือทางอีเมล์มีปัญหา ทางห้องสมุดจึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดดูวันกำหนดส่งหนังสือด้วยตนเองในระยะนี้ โดยท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เมนู "ยืมต่อด้วยตนเอง (SELF RENEW)" ที่หน้าเว็บห้องสมุดสตางค์ (http://stang.sc.mahidol.ac.th) หรือที่โทร 02-201-5714 ทางห้องสมุดจะรีบประสานงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 08:30-16:30 น.

---------------------------------------

 จดหมายข่าว

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 60 เดือนมีนาคม 2558

 

 

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- Taylor Francis Online access covers current journal content plus a backfile stretching to 1997 (now- 31 March 2015)

---------------------------------------


- Binurmi's easy to use online editing tools and vast library featuring over 2.5 million multimedia clips and content is royalty-free for educational use. (now-12 Apr 2015)

---------------------------------------


- National Geographic Virtual Read Magazine archive 1888 - Present (now-15 June 2015)

---------------------------------------


- Academic OnFile the premier source of millions of peer-reviewed articles scholarly content across the academic disciplines in both PDF and HTML full-text (now-15 June 2015)

 

ภาพกิจกรรม

 

 

         

 

 

Locations of visitors to this page