ประกาศข่าว

Impact Factors year 2013 - the latest edition is now released !

---------------------------------------

ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือน กันยายน-ตุลาคม 2557
- เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote เบื้องต้น รุ่นที่ 51
- เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote ขั้นสูง รุ่นที่ 10
- การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 2

---------------------------------------

30 ก.ย. 57 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder 
เวลา 13.30-15.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่
หมายเหตุ : ผู้เข้าอบรมต้องมีบัญชีสำหรับเข้าระบบ SciFinder โดยใช้ E-mail ของมหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น (สมัครที่นี่)

---------------------------------------

20 ต.ค. 57 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกท่าน เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ Reaxys จากบริษัท Elsevier
เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ P114 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่นี่

---------------------------------------

Turnitin : Plagiarism Prevention software
http://www.turnitin.com

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สามารถสมัครเพื่อขอรับ Account / password เพื่อใช้โปรแกรม Turnitin ในการสร้าง Class Online และตรวจสอบ Plagiarism

กรอกแบบฟอร์มที่นี่ ]

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 8:30-16:30 น.

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- Science In Context delivers integrated content from Gale Encyclopedia of Science, Chemical Elements, Science in Dispute and Macmillan Science Library (now-15 Sep 2014)

---------------------------------------


- National Geographic Virtual Library Read Magazine archive 1888 - Present (now-30 Sep 2014)

---------------------------------------


- SAGE Knowledge : Ebook Hosting more than 4,200 titles, it includes an expansive range of SAGE eBook and eReference content. (now-31 Oct 2014)

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

 จดหมายข่าว
 ฉบับที่ 54

 ปีที่ 3 ฉบับที่ 54 เดือนกันยายน 2557

---------------------------------------

Newly subscribed Journals


Applied Physics Express
Japanese Journal of Applied Physics

 

ภาพกิจกรรม

 

 

Locations of visitors to this page