ประกาศข่าว

Impact Factors year 2014 - the latest edition is now released !

---------------------------------------

Free Trial Database

- WIPS Global provide a full range of intellectual property services including Patents, Trademarks, Copyrights, Industrial Designs, IP Consulting, and IP education from US, European, Korea, Japan and China. (now-15 July 2015)

- This trial is accessed by IP authentication, please click 'IP Authentication' before using
- Introduction & Tutorial

---------------------------------------

 จดหมายข่าว

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 64 เดือนกรกฎาคม 2558

 

 

---------------------------------------

แนะนำฐานข้อมูลน่าสนใจ "Wiley Online Library: e-Books" พบกับหนังสือมากกว่า 1 หมื่นรายการ จากหลากหลายสาขาวิชา ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ http://onlinelibrary.wiley.com (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหิดลเท่านั้น)

---------------------------------------

ขอเชิญผูัใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. - 18 ส.ค. 2558 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้รองรับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น
ห้องสมุดขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ ภาคฤดูร้อน

ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม - 14 สิงหาคม 2558
จันทร์-ศุกร์ 08:30-18:30 น.และ เสาร์ 8:30-16:30 น.

---------------------------------------


บริการพิเศษจาก ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
"ยืมไม่อั้น" ยืมได้ไม่จำกัดจำนวน ยืมได้ยาวถึง 3 เดือน (22 พ.ค.-21 ส.ค. 2558) สำหรับชาวคณะวิทยาศาสตร์เท่านั้น

สนใจยืมไม่อั้นได้ที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2201-5714

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- Sage Video combines originally commissioned material with licensed videos in the areas of Education, Media, Communication and Cultural Studies, and Counseling & Psychotherapy. (now-31 July 2015)

---------------------------------------


- Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-31 Aug 2015)

ภาพกิจกรรม