ประกาศข่าว

ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือน เมษายน 2558
- 24 เม.ย. 58 การตรวจสอบ และป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 20
- 28 เม.ย. 58 Cloud storage ฝากไฟล์ไว้บนฟ้า
- 29 เม.ย. 58 การใช้ Adobe Photoshop เบื้องต้น รุ่นที่ 15

---------------------------------------

 จดหมายข่าว

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 61 เดือนเมษายน 2558

 

 

---------------------------------------

ประกาศปิดทำการห้องสมุด
- 2-5 พ.ค. 58 เนื่องในชดเชยวันฉัตรมงคล
- 13 พ.ค. 58 เนื่องในวันพืชมงคล จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดขยายเวลาทำการ ในช่วงสอบปลายภาค

ตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน - 22 พฤษภาคม 2558
จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:30 น.และ เสาร์ 8:30-16:30 น. หลังเวลา 19.30 น. จะงดบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ และบริการคอมพิวเตอร์ จะให้บริการเฉพาะพื้นที่อ่านหนังสือเท่านั้น

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- National Geographic Virtual Read Magazine archive 1888 - Present (now-15 June 2015)

---------------------------------------


- Academic OnFile the premier source of millions of peer-reviewed articles scholarly content across the academic disciplines in both PDF and HTML full-text (now-15 June 2015)

 

ภาพกิจกรรม