ประกาศข่าว

E Database Training

ประจำเดือน กันยายน 2558
แนะนำเทคนิคการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูล หรือปรึกษาสารพันปัญหาที่ท่านสงสัย
พบกันทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง P115 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
โปรดนำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการสืบค้นของท่านมาด้วย
รายละเอียด

---------------------------------------

1-3 กันยายน 2558 ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ ต้อนรับเปิดเทอมกับกิจกรรม "Mini BookFair 2015" พบกับ Textbooks ราคาพิเศษจากร้านค้าชั้นนำ และร่วมคัดเลือกหนังสือเข้าห้องสมุด ณ ลานกิจกรรม ชั้นสอง ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร. 0 2201 5714

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 08:30-16:30 น.

---------------------------------------

Impact Factors year 2014 - the latest edition is now released !

---------------------------------------

 จดหมายข่าว

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 65 เดือนสิงหาคม 2558

 

 

---------------------------------------

ขอเชิญผูัใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. - 18 ส.ค. 2558 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้รองรับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น
ห้องสมุดขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

---------------------------------------

แนะนำฐานข้อมูลน่าสนใจ "Wiley Online Library: e-Books" พบกับหนังสือมากกว่า 1 หมื่นรายการ จากหลากหลายสาขาวิชา ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ http://onlinelibrary.wiley.com (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหิดลเท่านั้น)

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี

Academic OneFile
- Academic OneFile is the premier source of peer-reviewed full-text scholarly content across the academic disciplines. With millions of articles available in both PDF and HTML full-text, Academic OneFile is both authoritative and comprehensive. (now-30 Sep 2015)

---------------------------------------


- National Geographic Virtual Read Magazine archive 1888 - Present (now-30 Sep 2015)

ภาพกิจกรรม

 

 

Ebsco Discovery Service     Stang Library Line         Turnitin account request form