ประกาศข่าว

Impact Factors year 2013 - the latest edition is now released !

---------------------------------------

Turnitin : Plagiarism Prevention software
http://www.turnitin.com

อาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ สามารถสมัครเพื่อขอรับ Account / password เพื่อใช้โปรแกรม Turnitin ในการสร้าง Class Online และตรวจสอบ Plagiarism

กรอกแบบฟอร์มที่นี่ ]

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 8:30-16:30 น.

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- SAGE Knowledge : Ebook Hosting more than 4,200 titles, it includes an expansive range of SAGE eBook and eReference content. (now-31 Oct 2014)

---------------------------------------


- JSTOR (Archives Collection) Inclusion of other materials such as conference proceedings, transactions, pamphlets, monographs, manuscripts, and other materials is growing. (now-15 Dec 2014)

---------------------------------------


- Reaxys comprehensive databases with powerful features to bring you the chemistry and bioactivity data you need. (now-17 Dec 2014)
Download slide Introducing Reaxys

---------------------------------------


- IndianJournals collection of interdisciplinary Indian Journals and Research Publications, providing: Agriculture Science, Animal Science, Applied Science & Technology etc. (now-31 Dec 2014)

---------------------------------------

---------------------------------------

---------------------------------------

 จดหมายข่าว
 ฉบับที่ 55

 ปีที่ 3 ฉบับที่ 55 เดือนตุลาคม 2557

---------------------------------------

Newly subscribed Journals


Applied Physics Express
Japanese Journal of Applied Physics

 

ภาพกิจกรรม

 

 

Locations of visitors to this page