ประกาศข่าว

ประกาศ เรื่องระบบแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือ
เนื่องจากหอสมุดกลาง ศาลายาได้ปรับปรุงและอัพเกรดระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ทำให้ระบบการแจ้งเตือนกำหนดส่งหนังสือทางอีเมล์มีปัญหา ทางห้องสมุดจึงขอให้ผู้ใช้บริการทุกท่าน โปรดดูวันกำหนดส่งหนังสือด้วยตนเองในระยะนี้ และทางห้องสมุดจะรีบประสานงาน เพื่อดำเนินการแก้ไขต่อไป ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี่ด้วย

---------------------------------------

4 มี.ค. 2558 ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันมาฆบูชา จึงขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ด้วย

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 08:30-16:30 น.

---------------------------------------

 จดหมายข่าว
 ฉบับที่ 59

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 59 เดือนกุมภาพันธ์ 2558

 

 

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- Binurmi's easy to use online editing tools and vast library featuring over 2.5 million multimedia clips and content is royalty-free for educational use. (now-12 Apr 2015)

---------------------------------------

 

ภาพกิจกรรม

 

 

         

 

 

Locations of visitors to this page