ประกาศข่าว


ชมรมผู้ใช้ไอทีมหิดล-พญาไท และกรมทรัพย์สินทางปัญญา เชิญร่วมเสวนาพิเศษในหัวข้อ  "ลิขสิทธิ์ สำหรับการเรียนการสอนและ Social Media" โดยวิทยากรจากสำนักลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา

วันอังคารที่ 6 ตุลาคม 2558
เวลา 13:30-16:30 น. ณ ห้องประชุม K102 อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ พญาไท

:: ตรวจสอบรายชื่อผู้ลงทะเบียน ::

:: เอกสารประกอบการบรรยาย ::

---------------------------------------

ตารางการฝึกอบรมคอมพิวเตอร์ประจำเดือน ตุลาคม 2558
- 19 ต.ค. 58 การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin 2 (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 21
- 26 ต.ค. 58 เทคนิคการใช้ EndNote X7 เบื้องต้น รุ่นที่ 56
- 27 ต.ค. 58 เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 ขั้นสูง รุ่นที่ 13
- 28 ต.ค. 58 สร้างสรรค์ Infographic ด้วย Piktochart

---------------------------------------

E Database Training

แนะนำเทคนิคการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูล หรือปรึกษาสารพันปัญหาที่ท่านสงสัย
พบกันทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง P115 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
โปรดนำคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์สำหรับการสืบค้นของท่านมาด้วย
รายละเอียด

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดเปิดทำการ

จันทร์-ศุกร์ 08:00-19:30 น.และ
เสาร์ 08:30-16:30 น.

---------------------------------------

Impact Factors year 2014 - the latest edition is now released !

---------------------------------------

 จดหมายข่าว

 ปีที่ 4 ฉบับที่ 66 เดือนกันยายน 2558

 

 

---------------------------------------

ขอเชิญผูัใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 18 มิ.ย. - 18 ส.ค. 2558 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้รองรับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น
ห้องสมุดขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

---------------------------------------

แนะนำฐานข้อมูลน่าสนใจ "Wiley Online Library: e-Books" พบกับหนังสือมากกว่า 1 หมื่นรายการ จากหลากหลายสาขาวิชา ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ http://onlinelibrary.wiley.com (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหิดลเท่านั้น)

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-31 nov 2015)

ภาพกิจกรรม

Mahidol University Single Search:Keyword Title Author

 

 

Stang Library Line         Turnitin account request form