ประกาศข่าว

ประกาศปิดทำการห้องสมุด
- 5 ธ.ค. 59 เนื่องในวันคล้ายพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
- 10-12 ธ.ค. 59 เนื่องในวันรัฐธรรมนูญ
- 31 ธ.ค. 59 - 3 ม.ค. 60 เนื่องในเทศกาลปีใหม่
ขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้

---------------------------------------

ประกาศ ห้องสมุดขยายเวลาทำการ ในช่วงสอบปลายภาค ตั้งแต่วันที่ 21 พฤศจิกายน - 16 ธันวาคม 2559
จันทร์-ศุกร์ 08:00-20:30 น.และ เสาร์ 8:30-16:30 น. หลังเวลา 19.30 น. จะงดบริการยืม-คืนสิ่งพิมพ์ และบริการคอมพิวเตอร์ จะให้บริการเฉพาะพื้นที่อ่านหนังสือเท่านั้น

---------------------------------------

Impact Factors year 2015 - the latest edition is now released !

---------------------------------------

แนะนำฐานข้อมูลน่าสนใจ "Wiley Online Library: e-Books" พบกับหนังสือมากกว่า 1 หมื่นรายการ จากหลากหลายสาขาวิชา ใช้งานได้แล้ววันนี้ที่ http://onlinelibrary.wiley.com (ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตมหิดลเท่านั้น)

---------------------------------------

E Database Training

แนะนำเทคนิคการสืบค้นวารสารและฐานข้อมูล หรือปรึกษาสารพันปัญหาที่ท่านสงสัย
พบกันทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 12.00-13.00 น. ณ ห้อง P115 ชั้น 1 ตึกฟิสิกส์
โปรดนำคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์สำหรับการสืบค้นของท่านมาด้วย

---------------------------------------

ขอเชิญผู้ใช้บริการห้องสมุดทุกท่าน ร่วมทำแบบสำรวจความพึงพอใจ การใช้งานเว็บไซต์ เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาใช้ประโยชน์ในการปรับปรุง และพัฒนาเว็บไซต์ ให้รองรับการใช้งานของท่านมากยิ่งขึ้น
ห้องสมุดขอขอบพระคุณในความร่วมมือมา ณ โอกาสนี้

---------------------------------------

ทดลองใช้ฐานข้อมูลฟรี


- Reaxys combine experimental chemical data and essential literature with powerful search interfaces that provide rapid access to facts. (now-31 Dec 2016)

---------------------------------------


- Access English is an interactive platform for English language learning. The platform is designed for self-study and provides 600 hours of interactive English learning using the CONNECTED General English course. (now-15 Dec 2016)

Mahidol University Single Search:Keyword Title Author

 

 

Stang Library Line          Turnitin account request form