นำชมสถานที่เสมือนจริง (Virtual Tour)

นำชมสถานที่เสมือนจริง (Virtual Tour) ด้วยเทคโนโลยี Virtuai Reality (VR) ประกอบด้วย

- นิทรรศการเทิดพระเกียรติ "เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์"
- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
- พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
- หอเกียรติยศนักวิทยาศาสตร์ดีเด่น

สามารถรับชมได้ที่นี่ : นำชมสถานที่เสมือนจริง (Virtual Tour)


ที่มาภาพ :
หน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล