เพลงคณะวิทยาศาสตร์

บทเพลงคณะวิทยาศาสตร์

เมื่อครั้งที่ยังเป็น คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ นั้น ปรากฏเพลงประจำคณะทั้งสิ้น 4 เพลง ขับร้องและบรรเลงโดยวงดนตรีคณะสุนทราภรณ์ ได้แก่
    1. มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ (ขับร้องหมู่)
    2. วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ (ขับร้องโดย คุณวินัย จุลบุษปะ)
    3. ศรีตรัง (ขับร้องโดย สุนทราภรณ์)
    4. ลาแล้วสีน้ำเงิน (ขับร้องโดย คุณบุษยา รังสี)
สำหรับเพลง มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ และ วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ ได้มีการเปลี่ยนแปลงเนื้อร้องบางส่วน ภายหลังการเปลี่ยนชื่อจาก คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแพทยศาสตร์ เป็นคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต่อมาได้มีการประพันธ์เพลง เพิ่มขึ้นอีก 4 เพลง ได้แก่ วิทยาศาสตร์สร้างชาติ วิทยาศาสตร์ประกาศชื่อ ลาคณะวิทยาศาสตร์ และ พันธะสัญญา วิทยา มหิดล

เพลง มาร์ชวิทยาศาสตร์การแพทย์ (มาร์ชวิทยาศาสตร์มหิดล)
เนื้อร้องโดย สมศักดิ์ เทพานนท์
ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้องหมู่โดยชาวคณะสุนทราภรณ์

วิทยาศาสตร์การแพทย์ มะมาพวกเราพร้อมกัน
วิทยาศาสตร์การแพทย์ ทุก ๆ คนต่างเสริมส่ง
รู้เรียนรู้เรื่องวิชา ทุกข์ยากต่างฝ่าฟันไป
อีกเทคนิคค้นคว้า พยาบาลอนามัยปริญญา
  ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน สามัคคีมั่นดำรง
เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่
สู่ทางของแพทย์วิไล ทันตแพทย์ใจปรีดา
ร่วมกายภาพพัฒนา และสาธารณสุขศาสตร์เอย

เนื้อร้องใหม่ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหิดล มะพวกเราพร้อมกัน
วิทยาศาสตร์มหิดล ทุก ๆ คนต่างเสริมส่ง
รู้เรียนรู้เรื่องวิชา ทุกข์ยากต่างฝ่าฟันไป
ศึกษาวิจัย ค้นคว้า ใช่เพียงมุ่งหมายปริญญา
  ร่วมจิตร่วมใจผูกพัน สามัคคีมั่นดำรง
เทิดเกียรติแห่งเรายิ่งยง ศรีศักดิ์มั่นคงยิ่งใหญ่
สู่ทางวิทยาศาสตร์วิไล พวกเราร่วมใจปรีดา
แต่เพื่อร่วมพัฒนา วิทยาศาสตร์ของชาติเอย

.........................................................................................................................................

เพลง วิทยาศาสตร์การแพทย์สัมพันธ์ (วิทยาศาสตร์มหิดลสัมพันธ์)
เนื้อร้องโดย ศรีสวัสดิ์ พิจิตรวรการ
ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้องโดย วินัย จุลบุษปะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์เรา
พี่น้องเราเสาหลักชาติปราชญ์เมธี
หญิงชายพรายเพริศบรรเจิดตา
ส่งสูงไปไว้บนยอดยิ่งและยง
โพ้นอาคารลานหญ้าอันเขียวขจี
น้ำพุพรายฟายหยาดฝอยพรอยพลิ้วพรำ
วิทยาศาสตร์การแพทย์พราว
มั่นขวัญเราเคล้าเคี่ยงใกล้ไม่ลืมกัน
  ใครไหนเล่าเสาวภากว่าน้องพี่
ศักดิ์โสภี ศรีโสภา น่าทะนง
คือโฉมหน้าสถาบันขั้นสูงส่ง
ด้วยวรรณวงศ์พงศ์แพทย์ดีมีศีลธรรม
รมณีย์ชีวิตหวานศานต์สุขล้ำ
ชโลมฉ่ำอมฤตนิจนิรันดร์
พรพระเจ้าคร้าวขลังจริงมิ่งขวัญมั่น
จวบชีวันอันตรธานลานลับไป

เนื้อร้องใหม่ ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วิทยาศาสตร์มหิดลเรา
พี่น้องเราเสาหลักชาติปราชญ์เมธี
หญิงชายพรายเพริศบรรเจิดตา
ส่งสูงไปไว้บนยอดยิ่งและยง
งามอาคารลานหญ้าอันเขียวขจี
สวนป่าสักแสนร่มรื่นชื่นใจจำ
วิทยาศาสตร์มหิดลพราว
มั่นขวัญเราเคล้าเคียงใกล้ไม่ลืมกัน
  ใครไหนเล่างามสง่ากว่าน้องพี่
ศักดิ์โสภี ศรีโสภาน่าทะนง
คือโฉมหน้าสถาบันขั้นสูงส่ง
ด้วยวรรณวงศ์วิชาเลิศเทิดคุณธรรม
รมณีย์ชีวิตหวานศานต์สุขล้ำ
ชโลมฉ่ำอมฤตนิจนิรันดร์
พรพระเจ้าคร้าวขลังจริงมิ่งขวัญมั่น
จวบชีวันอันตรธานลานลับไป

.........................................................................................................................................

เพลง ศรีตรัง
เนื้อร้องโดย ธาตรี
ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้องโดย สุนทราภรณ์

ศรีตรัง ฝังใจ
ผูกพันหทัยให้ถือในสัญญา
น้ำเงิน โสภา
ที่เป็นขวัญตาในอาณาจักรเรา
ศรีตรัง แสนงาม
เชิดชูเขตคามอยู่ทุกยามเย็นเช้า
ศรีตรัง แดนเรา
ยิ่งมองปองเร้าใจผองเราผูกพัน

*ปลุกเรานี้ สามัคคีรวมกัน
ปลอบเรานั้น ขวัญชีวันมั่นคง

** ศรีตรัง สัญญา
เชิดชูศรัทธาที่พร้อมพาประสงค์
มิคลาย จำนง
ที่เราประสงค์เราทะนงภาคภูมิ

(ซ้ำ *, **)

.........................................................................................................................................

เพลง ลาแล้วสีน้ำเงิน
เนื้อร้องโดย ธาตรี
ทำนองโดย เอื้อ สุนทรสนาน
ขับร้องโดย บุษยา รังสี

ลาแล้วลาทีสีน้ำเงิน ขอลาแหล่งที่แสนเพลินใจข้า
เปรียบดังบันไดโสภา ที่ข้าไต่เต้ามาสองปี
ลาแล้ว ลาแดน แคว้นสำคัญ ขอลาเพื่อน ร่วมสัมพันธ์ที่นี่
แยกไปใจยังภักดี ในเพื่อนร่วมแหล่งสีน้ำเงินมา
จะไม่เลือน เพื่อนร่วมใจ ร่วมบันไดแห่งวิทยา
เฝ้าอาลัย ใฝ่พร่ำร่ำหา รักนี้มีค่า นิรันดร์
ลาแล้ว ลาแดน แคว้นศรีตรัง ถึงกายจาก จิตนี้ยัง คงมั่น
ไม่ลืมไมตรีที่สัมพันธ์ จำมั่น มั่นจิตฝัง ศรีตรังเอย

.........................................................................................................................................

เพลง วิทยาศาสตร์สร้างชาติ
เนื้อร้องโดย ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ทำนองโดย วงดนตรีสุนทราภรณ์
ขับร้อง โดย พรศุลี วิชเวช

  เราวิทยาศาสตร์มหิดล
นำประเทศให้ก้าวไกล
วิทยาศาสตร์สร้างชาติไทย
พร้อมมุ่งมั่นทุกโมงยาม
เราวิจัยใฝ่ศึกษา
สร้างชื่อเสียงทั่วธาตรี
เราวิทยาศาสตร์มหิดล
เป็นผู้นำการวิจัย
ทุก ๆ คนภาคภูมิใจ
ต่างพร้อมใจเทิดพระนาม
ให้สดใสทั่วเขตคาม
ใช้ความรู้คู่ความดี
พัฒนาไทยทุกที่
ชื่อไทยนี้เกริกเกียรติไกล
เราคิดค้นผลงานใหม่
สร้างชาติให้รุ่งเรืองเอย

.........................................................................................................................................

เพลง วิทยาศาสตร์ประกาศชื่อ
เนื้อร้องโดย ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ทำนองโดย วงดนตรีสุนทราภรณ์
ขับร้องโดย พรสุลร วิชเวช

  วิทยาศาสตร์ประกาศชื่อ
วิทยาศาสตร์มหิดล
วิทยาศาสตร์ประกาศชื่อ
มุ่งความรู้คู่คุณธรม
วิทยาศาสตร์ประกาศชื่อ
ร่วมรักสามัคคี
วิทยาศาสตร์ประกาศชื่อ
ร่วมใจพร้อมน้อมกมล
เรานั้นคือหนึ่งในสากล
ที่ทุกคนเลื่องลือนาม
เรานั้นหรือหนึ่งในสยาม
เราพร้อมทำแต่ความดี
เรานั้นคือเพื่อนผองน้องพี่
สร้างสิ่งดีเพื่อปวงชน
เรานั้นคือมหิดล
เทิดพระนามพระบิดา

.........................................................................................................................................

เพลง ลาคณะวิทยาศาสตร์
เนื้อร้องโดย ผศ. บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์
ทำนองโดย วงดนตรีสุนทราภรณ์
ขับร้องโดย พรสุลี วิชเวช

  ลาเอย ขอลา
มหิดลถิ่นนี้ ที่รักปักใจ
ลาถิ่นเคยสุข สนุกหรรษา
เคยเรียนเคยเล่น เป็นสุขด้วยกัน
ลาถิ่นพญาไท เคยได้ศึกษา
กราบลาอาจารย์ ด้วยใจหมองหม่น
ขอลาเพื่อนขวัญ ผูกพันน้องพี่
ป่าสักร่มเย็น นั่งเล่นแสนสบาย
สถานศึกษาแหล่งเรียนวิชา วิทยาศาสตร์เกริกไกร
แม้กายจากไกล ไม่ลืมร้างรา
โอ้ศาลายา แดนแห่งความฝัน
ได้ผูกสัมพันธ์ ทุกคณะนานมา
วิจัยค้นคว้า สร้างค่าแห่งตน
ท่านพระคุณล้น ปั้นเป็นคนดี
ความรักเรานี้ ไม่มีเสื่อมคลาย
โอ้แสนอาลัย จำไกลแล้วเอย

.........................................................................................................................................

เพลง พันธะสัญญา วิทยา มหิดล
เนื้อร้อง-ทำนอง จักราวุธ แสวงผล
เรียบเรียง Bruno Brugnano
ขับร้องโดย ดร. ระพี บุญเปลื้อง

ภายใต้ร่มเงา ของสวนป่า และตึกกลม
สั่งสมส่งเสริม เติมพลังที่สร้างสรรค์
พันธะ สัญญา คือต้องทำให้โลกดีกว่าเมื่อวาน ให้ดีต่อไปนานนาน
เราภูมิใจที่เป็นคนหนึ่ง ซึ่งสืบสานพระราชปณิธาน พระราชบิดา

 

ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัว เป็นที่สอง
ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง
เทิดทูนไว้ในจิตสำนึก อย่างลึกซึ้ง
เพื่อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล

 

นำหน้าวิจัย ให้วิทยาศาสตร์เป็นเลิศ ความรู้ชูเชิด คุณธรรมต้องเทิดไว้
วันนี้มือเรา ทำเพื่ออนาคต เพื่อแผ่นดินไทย ให้ก้าวให้ไกลทันการณ์
เรารวมใจ ให้เป็นพลัง ร่วมกันก้าวสู่สากลอย่างยืนนาน บนทางแห่งศรัทธา

 

เทิดทูนไว้ในจิตสำนึก อย่างลึกซึ้ง
เพื่อวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มหิดล