อนุสรณ์พระราชทานเพลิงศพ

อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพ
ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข ป.ช., ป.ม., ท.จ.

หนังสือที่อนุสรณ์ ในงานพระราชทานเพลิงศพ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
วันจันทร์ที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๑๔ ณ เมรุหน้าพลับพลาอิศริยาภรณ์ วัดเทพศิรินทราวาส
ภายในประกอบไปด้วยชีวประวัติของ ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข, คำไว้อาลัยจากครอบครัว ผู้บังคับบัญชา
เพื่อนร่วมงาน ลูกศิษย์ และบุคคลใกล้ชิด

อ่านฉบับเต็ม PDF