การหารายได้สมทบทุน

การหารายได้สมทบทุนสร้างพิพิธภัณฑ์

  • เงินและสิ่งของบริจาคในวันทำบุญศาสตราจารย์สตางค์ มงคลสุข พ.ศ. 2547-2548
  • การจัดงาน "มหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไทบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 1-14" (2548-2563)

การหารายได้สมทบทุนมูลนิธิศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข

  • รายนามผู้บริจาคเงินในวันทำบุญครบรอบ 90 ปีฯ
  • รายนามผู้บริจาคเงินในวันทำบุญครบรอบ 87 ปีฯ
 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือติดต่อขอบริจาคสิ่งของ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำพิพิธภัณฑ์
ได้ที่ อภิชัย อารยะเจริญชัย โทร. 0-2201-5716

ในกรณีที่บริจาคเป็นเงิน ติดต่อได้ที่ สุภัคจิรา วงศ์กิจเจริญ โทร. 0-2201-5710 ท่านจะได้รับใบเสร็จรับเงินบริจาค และนำเข้าเงินรายได้
คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และสามารถนำใบเสร็จรับเงินไปใช้ในการลดหย่อนภาษีได้