หน้าหลัก > พิพิธภัณฑ์ > กิจกรรม

ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2562

12 ตุลาคม 2562
ดร.พินัย สิริเกียรติกุล อาจารย์ประจำภาควิชาศิลปสถาปัตยกรรม คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร พร้อมทีมงานเดินทางมาบันทึกภาพตึกกลมและอาคารเรียนของคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
03 กันยายน 2562
นายอภิชัย อารยะเจริญชัย หัวหน้าหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ "การจัดทำคลังความรู้จดหมายเหตุดิจิทัล"
   
 
   
29 สิงหาคม 2562
ฝ่ายจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าชมพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข และเยี่ยมชมการดำเนินงานของหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
10 กรกฎาคม 2562
งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ออกบูธร่วมกิจกรรมในงาน 100 Years of Prof. Stang Mongkolsuk: “One in a hundred” Science Fair ในวาระครบรอบ 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
31 พฤษภาคม 2562
ศาสตราจารย์ ดร.ดิษยา รัตนากร เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
21 พฤษภาคม 2562
กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 5 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
15 พฤษภาคม 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 2/2562
   
 
   
04 เมษายน 2562
ประชุมคณะอนุกรรมการฝ่ายจัดนิทรรศการงาน 50 ปี วันพระราชทานนาม 131 ปี มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2562
   
 
   
02 เมษายน 2562
กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 2 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
01 มีนาคม 2562
กิจกรรมตอบคำถามครั้งที่ 1 ในโอกาส 100 ปี ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561