ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2555

24 ธันวาคม 2555
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบตึกกลม
   
 
   
21 ธันวาคม 2555
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ คณะผู้บริหาร ร่วมพิธีรดน้ำศพ อาจารย์อมร ศรีวงศ์ สถาปนิกผู้ออกแบบตึกกลม
   
 
   
3 ธันวาคม 2555
คณะนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าเยี่ยมชมหน่วยจดหมายเหตุและพิพิธภัณฑ์ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
28 พฤศจิกายน 2555
คณะผู้บริหาร สำนักหอสมุดกลาง ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เข้าเยี่ยมชมและดูงานของห้องสมุด
และพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
26 พฤศจิกายน 2555
นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยคุนหมิง เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
16 พฤศจิกายน 2555
คณะผู้บริหารและบุคลากร หอสมุดและจดหมายเหตุ ธนาคารแห่งประเทศไทย เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
8 พฤศจิกายน 2555
พิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข ได้รับเลือกให้เป็นสถานที่บันทึกภาพคณะผู้บริหารคณะวิทยาศาสตร์
   
 
   
28 สิงหาคม 2555
ต้อนรับคณะบุคลากรของกระทรวงสาธารณสุข จากประเทศบังคลาเทศ เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
   
 
   
15 สิงหาคม 2555
ต้อนรับการมาเยี่ยมเยือนของหนูน้อยอัจฉริยะ ด.ช.ธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี
   
 
   
13 กรกฎาคม 2555
พิธีทำบุญครบรอบ 93 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
22 มิถุนายน 2555
คณะอาจารย์แพทย์ จากวิทยาลัยการแพทย์ ประเทศบังกลาเทศ จำนวน 40 คน เข้าเยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
20 มิถุนายน 2555
สัมภาษณ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวรอง ลิ่วเฉลิมวงศ์ และคุณพิสิฐ กุศลาไสยานนท์ ถึงเรื่องราวความทรงจำเกี่ยวกับ
ศาสตราจารย์ ดร.ประสพ รัตนากร
   
 
   
6 มิถุนายน 2555
คณะผู้ปกครองนักศึกษาจากภาควิชาเคมี เยี่ยมชมห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   
20 มีนาคม 2555
ช่างภาพจาก บริษัท รักลูก บันทึกภาพพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข เพื่อประกอบหนังสือ มรดกความทรงจำแห่งมหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   
18 มกราคม 2555
ดร.ระพี บุญเปลื้อง แนะนำห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567