ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2548

25 ตุลาคม 2548
ให้การต้อนรับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธาน
มองมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
   
 
   
19 ตุลาคม 2548
ให้การต้อนรับ Prof. Yuan T. Lee นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2529
   
 
   
3 ตุลาคม 2548
.ต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ จัดโดยหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG)
   
 
   
15 กรกฎาคม 2548         
พิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559