ภาพข่าวกิจกรรม พ.ศ. 2548

25 ตุลาคม 2548
ให้การต้อนรับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธาน
มองมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner)
   
 
   
19 ตุลาคม 2548
ให้การต้อนรับ Prof. Yuan T. Lee นักวิทยาศาสตร์รางวัลโนเบล สาขาเคมี ประจำปี 2529
   
 
   
3 ตุลาคม 2548
ต้อนรับคณะผู้เข้าฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนานาชาติ จัดโดยหน่วยวิจัยชีวสารสนเทศและจีโนมประยุกต์ (CBAG)
   
 
   
15 กรกฎาคม 2548         
พิธีทำบุญครบรอบ 86 ปี ศาสตราจารย์ ดร.สตางค์ มงคลสุข และพิธีเปิดพิพิธภัณฑ์สตางค์ มงคลสุข
   
 
   

 

ปี 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 2565 2566 2567