ภาพข่าวและกิจกรรม พ.ศ. 2548

       25 ตุลาคม 2548 : ให้การต้อนรับ นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ในโอกาสที่เดินทางมาเป็นประธานมอบมุมความรู้ตลาดทุน (SET Corner) ให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข โดยมี ศาสตราจารย์เกียรติคุณพรชัย มาตังคสมบัติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ให้การต้อนรับ