ประกาศ/กิจกรรม

27 พ.ค.-
16 ส.ค.

ห้องสมุดเปิดทำการ ภาคฤดูร้อน
- จ.-ศ. 08:30-18:30 น.
- ส. 8:30-16:30 น.

20
มิ.ย.

ต้อนรับคณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา

28
มิ.ย.

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 33
ลงทะเบียนออนไลน์

...ข่าวย้อนหลัง

ทรัพยากรมาใหม่

...อ่านเพิ่มเติม

Database
Database

นิทรรศการออนไลน์

10 พระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ

มอบหนังสือ ให้แก่ชมรมอีสาน มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อสนับสนุนโครงการ "เยือนถิ่นนครจำปาศรี เรียนรู้วิถีชีวิตชาวอีสาน"

MOOCs Online Courses

บทเรียนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา