กิจกรรม

30
เม.ย.

อบรมการใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 13
ลงทะเบียนออนไลน์

4-6
พ.ค

ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

8
พ.ค.

อบรมการตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 32
ลงทะเบียนออนไลน์

9
พ.ค.

อบรมเทคนิคการใช้ EndNote X9 เบื้องต้น รุ่นที่ 68
ลงทะเบียนออนไลน์

18-20
พ.ค

ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องในวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชา

29
พ.ค.

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง รุ่นที่ 20
ลงทะเบียนออนไลน์

...ข่าวย้อนหลัง

ทรัพยากรมาใหม่

 • New resources
  Biochemistry
  The ninth edition of Biochemistry remains true to the integrity of the original Stryer text. Showcasing exceptionally clear writing, innovative graphics...
  CALL NO :QU4 B493b 2019
 • New resources
  Spectroscopy : principles and instrumentation
  Provides students and practitioners with a comprehensive understanding of the theory of spectroscopy and the design and use of spectrophotometers...
  CALL NO : QD272.S6 V844s 2019
 • New resources
  Electrochemistry
  This brand new addition to the Oxford Chemistry Primers series provides the most accessible first introduction to electrochemistry, combining explanation of the fundamental concepts with practical examples of how they are applied in a range of real-world situations…
  CALL NO : QD553 B884e 2018

Database
Database

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ

ให้การช่วยเหลือโรงเรียน สถาบันการศึกษา และหน่วยงานในชุมชนทีขาดแคลนหนังสือ และสื่อการเรียน การสอน

MOOCs Online Courses

บทเรียนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา

นิทรรศการออนไลน์

บรรยายพิเศษโดยนักวิทยาศาสตร์ รางวัลโนเบล ณ คณะวิทยาศาสตร์