ประกาศ/กิจกรรม

29 เม.ย.-
24 พ.ค.

ห้องสมุดขยายเวลาทำการ ในช่วงสอบปลายภาค
- จ.-ศ. 08:30-20:30 น.
- ส. 8:30-16:30 น.

29
พ.ค.

29
พ.ค.

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X9 ขั้นสูง รุ่นที่ 20
ลงทะเบียนออนไลน์

20
มิ.ย.

ต้อนรับคณะกรรมการ AUN-QA สาขาวิชาพยาธิชีววิทยา

...ข่าวย้อนหลัง

ทรัพยากรมาใหม่

...อ่านเพิ่มเติม

Database
Database

นิทรรศการออนไลน์

10 พระราชดำรัส และ พระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ

มอบหนังสือ ให้แก่สถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (บ้านพิชิตใจ)

MOOCs Online Courses

บทเรียนออนไลน์ด้านวิทยาศาสตร์ที่สามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ ทุกเวลา