ฐานข้อมูลเอกสารสิทธิบัตร

กรมทรัพย์สินทางปัญญา : Department of Intellectual Property (DIP)
Patent Search Sytem of the Department of Intellectual Property (DIP), Thailand Sources : DIP (Thailand) ,DPMA (GERMANY), IP AUSTRALIA, JPO (Japan), KIPO (Korea), WIPO, EPO (Europe), USPTO (USA)

Free Database | Produced by DIP

Canadian Patent Database
This database lets you access 146 years of patent descriptions and images. You can search, retrieve and study more than 2,230,000 patent documents.

Free Database | Produced by CIPO

DEPATISnet
DEPATISnet is the database of the German Patent and Trade Mark Office for online searches on patent publications from around the world. It includes the internal DEPATIS electronic document archive of the office (German patent information system).

Free Database | Produced by DPMA

DNA Patent Database
The DNA Patent Database (DPD) contains a collection of DNA-based patents and patent applications issued by the United States Patent and Trademark Office (USPTO) and makes the full-text of such patents and applications available to users at no cost.

Free Database | Produced by USPTO

Eurasian Patent Organization
EAPATIS System has been developed by the EAPO with an aim to improve efficiency and quality of patent searches and patent information, as well as to support the examination of applications for inventions.

Free Database | Produced by EAPO

Espacenet Patent Search (esp@cenet)
A free online service for searching patents and patent applications. Espacenet was developed by the European Patent Office (EPO) together with the member states of the European Patent Organisation. Espacenet offers free access to more than 70 million patent documents worldwide, containing information about inventions and technical developments from 1836 to today.

Free Database | Produced by EPO

Google Patent Search
Over 7 million patents. Google Patent Search covers the entire collection of patents from the United States Patent and Trademark Office (USPTO), launched on December 13, 2006.

Free Database | Produced by Google

J-PlatPat
J-PlatPat provides around 100.3 million documents of patents, utility models, designs and trademarks and their relevant information that have been published since the end of the 19th century. Basic information in gazettes can also be retrieved and used in English, with the objectives of reinforcing the protection of rights overseas and as an international contribution.

Free Database | Produced by INPT

Lens
Search, Analyze and Manage Patent and Scholarly Data Lens serves global patent and scholarly knowledge as a public good to inform science and technology enabled problem solving. No account required.

Free Database | Produced by LENS.ORG

Thomson Innovation
Access full-text patents and published applications from the Americas, Europe, and Asia - as well as news, trade publications and scientific literature. Identify key competitors, technologies and trends with robust analysis and visualization, charting, and mapping tools.

Free Database | Produced by Clarivate Analytics

USPTO Patent Full-text and Image Database
US Patent and Trademark Office (USPTO) provides full text for patents issued from 1976 to the present. They provide TIFF images for all patents from 1790 to the present. You can search on text in all elements (fields) of the patent or select those fields you wish to search only for patents issued since 1976, and only search on patent numbers and/or classification codes for the pre-1976 patents.
- Download TIFF image browser plug-in for Patent images
- Download AlternaTIFF image viewer for Windows web browser

Free Database | Produced by USPTO

WIPS Global Patent
WIPS global is easy and quick to perform of establish about patent strategy provide services about deep analysis on major patents, intensifled SmartAngle on analysis of multiple statistics and specialized theme search service based on business purpose.

Free Database | Produced by WIPS

WIPO
Using PATENTSCOPE® Search Service, you can search 49 million patent documents including 2.8 million published international patent applications (PCT). The World Intellectual Property Organization (WIPO) is the global forum for intellectual property services, policy, information and cooperation. The Organization counts 191 nations as member states.

Free Database | Produced by WIPO

Intellectual Design Group Co., Ltd.
IDG เป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาด้านนวัตกรรมที่สามารถออกแบบ ปกป้อง และให้ความช่วยเหลือด้านการตลาดให้ผลิตภัณฑ์ บริการ และทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ทีมงานผู้เชี่ยวชาญของเราสามารถให้บริการคุณในเรื่องต่อไปนี้
1. การสร้างแบรนด์ พร้อมด้วยการยื่นจดเครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
2. การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ใหม่
3. ร่างและยื่นจดสิทธิบัตรเพื่อคุ้มครองงานประดิษฐ์และงานออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
4. วิเคราะห์เทคโนโลยีในอุตสาหกรรมต่างๆโดยการสืบค้นข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก