เสนอแนะการสั่งซื้อหนังสือ

*** เฉพาะนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรของคณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล ***

นโยบายการพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ (ประเภทหนังสือ) ของงานสารสนเทศฯ

(Book Order Request - for the Stang Mongkolsuk Library Collections)

ข้อมูลส่วนบุคคล (Patron Information)

รายละเอียดหนังสือ (Book Information)

ติดตามผลการสั่งซื้อได้ที่ http://stang.sc.mahidol.ac.th/book/bookreq.php
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ
More Information, please contact Sompop Sansomboonsuk, the acquisition librarian, Tel. 0 2201 5717