ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2562 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 1,509,200.70 บาท คงเหลือ 490,799.30 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2562 จำนวน 250,700.00 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 219,692.85 บาท คงเหลือ 31,007.15 บาท
ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล

Atlas of Hematopathology: Morphology, Immunophenotype, Cytogenetics, and Molecular Approaches

Faramarz Naeim

2018/2 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ - สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 511 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Histochemistry

Jinsong Zhou

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ - สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 508 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Pathology Review and Practice Guide

Zuhua Gao

2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 5,293.80 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง On Claim

Renal Biopsy Interpretation

John C. H. Spence

2017/4 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ 1,386.00 สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 514 กำลังสั่งซื้อ/02,2019

Tables and Algorithms in Hematopathology

-

2017 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ - สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 512 OS (Out of Stock)

Ultrastructure Atlas of Human Tissues

Fred Hossler

2014 ผศ.ดร.วรวิทย์ ศุภมั่งมี กายวิภาคศาสตร์ - สำหรับสอน นักศึกษาบัณฑิตสาขากายวิภาคสาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง SCAN 520, 521, 522, 622 และ SCID 514 ห้องสมุดมีแล้ว

Soft Matters for Catalysts

Qingman Ji

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 6,120.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Sustainable Catalysis in Ionic Liquids

Pedro Lozano

2018 รศ.ดร.ศิวพร มีจู สมิธ เคมี 3,030.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรเคมี และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม ด้านตัวเร่งปฏิกิริยา สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/01,2019

Genetics and Evolution of Infectious Diseases

Michel Tibayrenc

2017/2 ศ.นพ.ประสิทธิ์ ผลิตผลการพิมพ์ จุลชีววิทยา - It is quite related to several research projects and courses of the Department of Microbiology especially the Bacteria program. บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Chinese Medicinal Plants, Herbal Drugs and Substitutes: An Identification Guide

Christine Leon

2017 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 6,288.75 ไม่อนุมัติ

Mycorrhizal Planet: How Symbiotic Fungi Work with Roots to Support Plant Health and Build Soil Fertility

Michael Phillips

2017 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 1,360.00 ไม่อนุมัติ

But What If We're Wrong?: Thinking About the Present As If It Were the Past

Chuck Klosterman

2017 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 376.20 the subject of cultural blindspots is a fascinating one and it is discussed with wit and intelligence this book is more interested in exploring what we don't know than drawing any conclusions ไม่อนุมัติ

Ethics: A Beginner's Guide

Peter Cave

2015 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 332.10 this book is a good and entertaining introduction to ethics for students of philosophy ไม่อนุมัติ

Homo Deus: A Brief History of Tomorrow

Yuval Noah Harari

2017 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ - For most of the book, Harari appears to be adopting a materialistic perspective, and one which is also extremely unsentimental and discounts the significance of human morale and character. He pretends to assume that human beings are nothing more than algorithms. ห้องสมุดมีแล้ว

Introducing Logic: A Graphic Guide

Dan Cryan

2004/3 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 220.50 very enjoyable crash course through the history of modern logics. It covers the development of prepositional, predicate, fuzzy, and quantum logic as well as the influence of Godel's mathematical theories and Chomsky's linguistic theories on the development of logic ไม่อนุมัติ

The Righteous Mind: Why Good People Are Divided by Politics and Religion

Jonathan Haidt

2013 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 663.00 the Righteous Mind is hands-down the most important book he understand of human morality and the science of communication and decision making are weaved together into an approachable, beautiful and potentially life changing symphony. ไม่อนุมัติ

Sapiens: A Brief History of Humankind

Yuval Noah Harari

2018 คุณคุณากร วงศ์ศรีประเสริฐ (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ - his book with the assumption that any modern human if taken from birth is equally at home in any of the current or historical inter-subjective realities ห้องสมุดมีแล้ว

Grammar Errors

สุทิน พูลสวัสดิ์

2562/3 - ห้องสมุด 283.50 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

ภูมิคุ้มกันวิทยา

ปาริชาติ พุ่มขจร

2561 - ห้องสมุด 238.00 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

6 Practice Tests for TOEIC Listening and Reading

Kaplan

2019 - ห้องสมุด 799.00 On Catalog

Barron's IELTS

Lin Lougheed

2019/5 - ห้องสมุด 510.00 LISC มีปี 2016/4 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Biochemistry Course and Step 1 Review

David DiTullio

2019 - ห้องสมุด 2,010.25 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

The Biology of Exercise

Juleen R. Zierath

2017 - ห้องสมุด 2,389.50 On Claim

Biostatistics for the Biological and Health Sciences

Marc M. Triola

2018/2 - ห้องสมุด 1,090.00 On Catalog

Bone: A Regulator of Physiology

Gerard Karsenty

2018 - ห้องสมุด 3,709.80 On Claim

Casarett & Doull's Toxicology: The Basic Science of Poisons

Curtis D. Klaassen

2018/9 - ห้องสมุด 5,100.00 LISC มีปี 2013/8 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

The Cytoskeleton

Thomas D. Pollard

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 On Claim

Essential Statistics

David S. Moore

2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75 เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I On Claim

Human Parasitology

Burton J. Bogitsh

2018/5 - ห้องสมุด 2,934.00 LISC มีปี 2013/4 On Catalog

An Introduction to Ionic Liquids

Jason Hallett

2018 - ห้องสมุด 2,120.75 On Claim

Ion Channels: A Laboratory Manual

Paul J. Kammermeier

2017 - ห้องสมุด 2,677.50 - On Claim

Malaria: Biology in the Era of Eradication

Dyann Wirth

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 On Claim

Neuroanatomy Basics : A Clinical Guide

Mohammad Noureldine

2018 - ห้องสมุด 1,054.00 On Catalog

Nolte's The Human Brain in Photographs and Diagrams

Todd Vanderah

2019/5 - ห้องสมุด 1,538.50 LISC มีปี 2013/4 On Catalog

Organic Chemistry

Francis A Carey

2020/11 - ห้องสมุด 973.25 LISC มีปี 2017/10 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Polymer Science and Technology

Joel R. Fried

2014/3 - ห้องสมุด 7,130.00 LISC มีปี 1995 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Technology ventures : from idea to enterprise

Thomas H. Byers

2018/5 - ห้องสมุด 695.00 On Catalog

Tissue Engineering and Regenerative Medicine

Joseph P. Vacanti

2017 - ห้องสมุด 3,817.80 On Claim

TOEIC Listening and Reading Test Prep Plus 2019-2020

Kaplan

2019/5 - ห้องสมุด 799.50 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Why They Can't Write: Killing the Five-Paragraph Essay and Other Necessities

John Warner

2018 - ห้องสมุด 843.30 กำลังสั่งซื้อ/02,2019
รายการเสนอซื้อจากงานมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ครั้งที่ 13

ภาวะไขมันในเลือดผิดปกติ

นันทกร ทองแตง

2561 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 0.00 ประกอบการสอนรายวิชา SCID, SCAN 521,524 มีที่ห้องสมุดอื่น

Cell Membranes

Lukas K. Buehler

2016 คุณฐิติพร คงคา (นักศึกษาปริญญาโท) กายวิภาคศาสตร์ 0.00 อ่านประกอบในการทำ Thesis ห้องสมุดมีแล้ว

Lipids: Biochemistry, Biotechnology and Health

Michael I. Gurr

2016 คุณฐิติพร คงคา (นักศึกษาปริญญาโท) กายวิภาคศาสตร์ 0.00 อ่านประกอบในการทำ Thesis ห้องสมุดมีแล้ว

The Practice of Surgical Pathology: A Beginner's Guide to the Diagnostic Process

Diana Weedman Molavi

2017/2 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 7,128.00 ประกอบการสอนรายวิชา SCID, SCAN 521,523 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Beginning and Intermediate Algebra

Tucker Watson

2017 คุณชยพล ติยะจามร (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00

ไม่อนุมัติ

Elementary Differential Equations : Applications, Models, and Computing

Charles Roberts

2018 คุณณัฐสมพนธ์ โฆษิตตาพานิช (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00

ไม่อนุมัติ

Graphic Design Discourse: Evolving Theories, Ideologies, and Processes of Visual Communication

Henry Hongmin Kim

2017 คุณณรงค์ฤทธิ์ สี่สวัสดิ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) คณิตศาสตร์ 0.00

ไม่อนุมัติ

Nonlinear Systems: Design, Applications and Analysis

Christos K. Volos

2017 คุณอังคณา พรหมราช (นักศึกษาปริญญาเอก) คณิตศาสตร์ 9,315.00 ไม่อนุมัติ

Statistical Methods for Field and Laboratory Studies in Behavioral Ecology

Scott Pardo

2018 อ.ดร.สุนทรี อุณหพิพัฒน์ คณิตศาสตร์ 3,960.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Biochemistry, Biosynthesis and Human Diseases: Biochemistry, Biosynthesis and Human Diseases

Tracey Rouault

2017/2 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 3,999.25 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Characterization, Properties and Applications: Volume 1: Characterization, Properties and Applications

Tracey Rouault

2017/2 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 3,999.25 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Experimental Organic Chemistry

Philippa B. Cranwell

2017 ผศ.ดร.อารดา ชัยยานุรักษ์กุล เคมี 0.00 ประกอบการสอน,การทำวิจัยและหาความรู้เพิ่มเติมของบุคลากรและนักศึกษา ห้องสมุดมีแล้ว

Fundamentals of Enzyme Engineering

Young Je Yoo

2017 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Hydrothermal Processing in Biorefineries

Héctor A. Ruiz

2017 คุณฐิติวัชร์ ตันยาลักษณ์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Introduction to Computational Chemistry

Frank Jensen

2017/3 คุณกัจจานะ บุญปาลิต (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

Macrocyclic and Supramolecular Chemistry

Reed M. Izatt

2018 คุณภาณุวัฒน์ วงษ์ยงน้อย (นักศึกษาปริญญาตรี), คุณกรวิชญ์ คำผายจันทร์ (นักศึกษาปริญญาตรี) และ คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Microarray Bioprinting Technology

Moo-Yeal Lee

2016 คุณฐิติวัชร์ ตันยาลักษณ์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Molecular Solar Cells

Anders Hagfeldt

2018 คุณฐิติวัชร์ ตันยาลักษณ์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เคมี 4,770.00 ไม่อนุมัติ

Organometallics in Synthesis

Bruce H. Lipshutz

2013 ผศ.ดร.อารดา ชัยยานุรักษ์กุล เคมี 0.00 ประกอบการสอน,การทำวิจัยและหาความรู้เพิ่มเติมของบุคลากรและนักศึกษา ห้องสมุดมีแล้ว

Organophosphorus chemistry : novel development

Gyorgy Keglevich

2018 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 4,398.75 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Responsive Polymer Surfaces

Danqing Liu

2017 คุณภาณุวัฒน์ วงษ์ยงน้อย (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Spin States in Biochemistry and Inorganic Chemistry

Marcel Swart

2015 คุณภาธร เทพธารากุลการ (นักศึกษาปริญญาตรี) เคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Sustainable and Green Electrochemical Science and Technology

Keith Scott

2017 ผศ.ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี และคุณฐิติวัชร์ ตันยาลักษณ์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

XAFS Techniques for Catalysts, Nanomaterials, and Surfaces

Yasuhiro Iwasawa

2017 ผศ.ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี และคุณฐิติวัชร์ ตันยาลักษณ์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Bacteriophages: Practical Applications for Nature's Biocontrol

Sabah A.A. Jassim

2017 คุณศิรินันท์ กิมเจริญสุข (นักศึกษาปริญญาโท) จุลชีววิทยา 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Biotechnology and Biochemical Engineering: Select Proceedings of ICACE 2015

Prasanna B. D.

2018 คุณศิรินันท์ กิมเจริญสุข (นักศึกษาปริญญาโท), ผศ.ดร.สุภาวดี เกียรติเสวี ภาควิชาเคมี คุณวรวิทย์ อนันต์พงศ์มณี (นักศึกษาปริญญาเอก) และคุณภัทธิดา คงสมบูรณ์โชค (นักศึกษาปริญญาโท) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ จุลชีววิทยา 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Coronaviruses (Advances in virus research Vol.96)

John Ziebuhr

2016 คุณศิรินันท์ กิมเจริญสุข (นักศึกษาปริญญาโท) จุลชีววิทยา 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

Principles of Computational Biology and Genome Analysis

Daniel McGuire

2017 คุณศิรินันท์ กิมเจริญสุข (นักศึกษาปริญญาโท) จุลชีววิทยา 6,196.50 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Coal in the 21st Century

R E Hester

2017 คุณจิตรณา เก่งการนา (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Engineering Tools for Environmental Risk Management

Katalin Gruiz

2015 คุณจิตรณา เก่งการนา (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 4,455.00 ไม่อนุมัติ

Environmental Toxicology

Kaiden Higgins

2017 คุณจิตรณา เก่งการนา (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 5,913.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

E-Waste: Regulations, Management Strategies and Current Issues

Xianlai Zeng

2017 คุณจิตรณา เก่งการนา (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 3,807.00 ไม่อนุมัติ

Handbook of Astrobiology

Vera M. Kolb

2019 คุณวรกมล องค์วานิชย์ (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 14,670.00 ไม่อนุมัติ

An Introduction to Molecular Ecology

Graham Rowe

2017/3 คุณจิตรณา เก่งการนา (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 4,617.00 ไม่อนุมัติ

Introduction to Proteins: Structure, Function, and Motion

Amit Kessel

2018/2 คุณวัชรินทร์ อันเวช (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

Molecular Biology: Structure and Dynamics of Genomes and Proteomes

Jordanka Zlatanova

2016 คุณพัตราภรณ์ แจ้งเขว้า (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 0.00 มีประโยชน์ต่อการศึกษาและน่าสนใจ ทั้งนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ห้องสมุดมีแล้ว

Molecular Diversity of Environmental Prokaryotes

Thiago Bruce Rodrigues

2016 คุณจิตรณา เก่งการนา (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 6,237.00 ไม่อนุมัติ

Parasite Diversity and Diversification: Evolutionary Ecology Meets Phylogenetics

Serge Morand

2015 คุณพัตราภรณ์ แจ้งเขว้า (นักศึกษาปริญญาเอก) ชีววิทยา 0.00 มีประโยชน์ต่อการศึกษาและน่าสนใจ ทั้งนี้ยังมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการทำวิจัย ห้องสมุดมีแล้ว

Peters' Atlas of Tropical Medicine and Parasitology

Laura Nabarro

2019/7 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 Latest Edition ภาพสีช่วยให้เห็นตัวอย่างประกอบการเรียนได้ดีขึ้น มีที่ห้องสมุดอื่น

Plant Micronutrient Use Efficiency: Molecular and Genomic Perspectives in Crop Plants

Mohammad Anwar Hossain

2018 ผศ.ดร.เมธา มีแต้ม ชีววิทยา 0.00 เขียนดี, Up to date มาก, มีผู้สนใจที่คณะวิทย์เยอะ, อยากใช้ประกอบการสอน บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Roitt's Essential Immunology

Peter J. Delves

2017/13 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 Latest Edition ช่วยสรุปและ Update เนื้อหาวิทยาภูมิคุ้มกัน น่าสนใจ ห้องสมุดมีแล้ว

Signal Processing in Neuroscience

Xiaoli Li

2016 คุณวัชรินทร์ อันเวช (นักศึกษาปริญญาเอก) และคุณตรีพัชร อติรัตน์ (นักศึกษาปริญญาโท) สาขาวิทยาการพืช ชีววิทยา 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Stern's introductory plant biology

James E. Bidlack

2018/14 คุณวิทูรบัณฑิต จันทร์ดี (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 เนื้อหาเข้าใจง่าย สรุปรวบรัด เหมาะแก่นักศึกษาชีววิทยา/พฤกษศาสตร์ ห้องสมุดมีแล้ว

Veterinary Forensics

Ernest Rogers

2018 คุณกนกพร แป้นพงษ์ (นักศึกษาปริญญาตรี) ชีววิทยา 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

Advances in Microbial Biotechnology: Current Trends and Future Prospects

Pradeep Kumar

2018 คุณวรวิทย์ อนันต์พงศ์มณี (นักศึกษาปริญญาเอก) และคุณนปวิช นนทแก้ว (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 4,602.75 กำลังสั่งซื้อ/04,2019

Biotechnology of Microorganisms

Jeyabalan Sangeetha

2019 คุณนปวิช นนทแก้ว (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 6,210.00 กำลังสั่งซื้อ/04,2019

Functional Carbohydrates

Jian Chen

2018 อ.ดร.ธีรรัตน์ ลิขิตวัฒนเศรษฐ เทคโนโลยีชีวภาพ 7,047.00 กำลังสั่งซื้อ/04,2019

The Green Industrial Revolution: Energy, Engineering and Economics

Woodrow W. Clark III

2014 อ.ดร.ณัฏฐิพร อร่ามเรือง เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 เนื้อหาดีสำหรับ Sustainability บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Handbook of Composites from Renewable Materials, Biodegradable Materials

Vijay Kumar Thakur

2017 ผศ.ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Human Retrotransposons in Health and Disease

Gael Cristofari

2017 คุณภัทธิดา คงสมบูรณ์โชค (นักศึกษาปริญญาโท) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Hydrocarbon and Lipid Microbiology Protocols

Terry J. McGenity

2017 คุณวรวิทย์ อนันต์พงศ์มณี (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Industrial Biorefineries and White Biotechnology

Ashok Pandey

2015 อ.ดร.ณัฏฐิพร อร่ามเรือง เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 เนื้อหาครบถ้วน เหมาะกับเรื่องความยั่งยืน Biorefinery บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Innovative Food Science and Emerging Technologies

Sabu Thomas

2018 ผศ.ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ 7,920.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

Multiresidue Methods for the Analysis of Pesticide Residues in Food

Horacio Heinzen

2017 ผศ.ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ 7,920.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Nanostructures in Photovoltaics

Ryne P. Raffaelle

2018 คุณนววัฒน์ พิพัฒน์ศาสตร์ (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 5,130.00 กำลังสั่งซื้อ/04,2019

Nutrition and Metabolism in Sports, Exercise and Health

Jie Kang

2018/2 คุณถกล วิทยาธนรัตนา (นักศึกษาปริญญาเอก) เทคโนโลยีชีวภาพ 3,078.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Pesticides: Health, Safety and the Environment

Graham Matthews

2015/2 อ.ดร.ณัฏฐิพร อร่ามเรือง เทคโนโลยีชีวภาพ 0.00 การใช้สารเคมียาฆ่าแมลงสำคัญ บอกถึงผลกระทบต่อการใช้พลังงานทดแทน บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Technological Processes for Marine Foods, From Water to Fork

Megh R. Goyal

2019 ผศ.ดร.ณัฎฐวี เนียมศิริ เทคโนโลยีชีวภาพ 6,210.00 กำลังสั่งซื้อ/04,2019

Neural Cell Biology

Cheng Wang

2017 คุณสุกิจ มีสมบัติ (นักศึกษาปริญญาโท) พยาธิชีววิทยา 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

A Practical Guide to Biomedical Research

Peter Agger

2017 คุณสุกิจ มีสมบัติ (นักศึกษาปริญญาโท) พยาธิชีววิทยา 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Biology and Ecology of Pharmaceutical Marine Plants

Ramasamy Santhanam

2018 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 9,450.00 ไม่อนุมัติ

Date Palm Biotechnology Protocols Volume I

Jameel M. Al-Khayri

2017 คุณลลิตา เกตุหิรัญ (นักศึกษาปริญญาเอก) พฤกษศาสตร์ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Date Palm Biotechnology Protocols Volume II

Jameel M. Al-Khayri

2017 คุณลลิตา เกตุหิรัญ (นักศึกษาปริญญาเอก) พฤกษศาสตร์ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Designing with Natural Materials

Graham A. Ormondroyd

2018 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 5,400 ไม่อนุมัติ

Edible and Medicinal Mushrooms: Technology and Applications

Diego Cunha Zied

2017 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Ethnomedicinal Plants with Therapeutic Properties

V.R. Mohan

2019 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 6,525.00 ไม่อนุมัติ

From Networks to Netflix

Derek Johnson

2018 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Fruits, Vegetables, and Herbs: Bioactive Foods in Health Promotion

Ronald Ross Watson

2016 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Functional Plant Ecology 

Clive Koelling

2016 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 5,832.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Fungal Biomolecules: Sources, Applications and Recent Developments

Vijai Kumar Gupta

2015 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Fungi: Applications and Management Strategies

Sunil K. Deshmukh

2016 คุณลลิตา เกตุหิรัญ (นักศึกษาปริญญาเอก) พฤกษศาสตร์ 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

Genetic Improvement of Tropical Crops

Hugo Campos

2017 คุณลลิตา เกตุหิรัญ (นักศึกษาปริญญาเอก) และคุณวรวิทย์ อนันต์พงศ์มณี (นักศึกษาปริญญาเอก) ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ พฤกษศาสตร์ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

An Illustrated Dictionary of Floriculture and Landscaping 

P Ranchana

2017 คุณลลิตา เกตุหิรัญ (นักศึกษาปริญญาเอก) พฤกษศาสตร์ 6,075.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Plant Cells and their Organelles

William V. Dashek

2017 คุณลลิตา เกตุหิรัญ (นักศึกษาปริญญาเอก) และ คุณปาจรีย์ บุญอุดมกิจ (นักศึกษาปริญญาโท) สาขาวิชาวิทยาการพืช พฤกษศาสตร์ 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Plants with Anti-Diabetes Mellitus Properties

Appian Subramoniam

2016 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 0.00 ไม่อนุมัติ

The Profession and Practice of Horticultural Therapy

Rebecca L. Haller

2019 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 1,980.00 ไม่อนุมัติ

Seed Biology and Yield of Grain Crops

Dennis B. Egli

2017/2 คุณลลิตา เกตุหิรัญ (นักศึกษาปริญญาเอก) พฤกษศาสตร์ 2,584.00 กำลังสั่งซื้อ/04,2019

Sustainable Horticulture, Volume 1

Debashis Mandal

2018 คุณศุภสัณฑ์ โลเกศเสถียร (นักศึกษาปริญญาตรี) พฤกษศาสตร์ 6,210.00 ไม่อนุมัติ

Computational Physics

Michael Bestehorn

2018 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 2,397.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Dynamical Systems and Geometric Mechanics

Jared Maruskin

2018 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Introduction to Physics

John D. Cutnell

2015/10 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Introduction to Plasma Physics

Donald A. Gurnett

2017/2 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 2,592.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Kittel's Introduction to Solid State Physics

Charles Kittel

2017 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 2,545.75 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Lessons in Scientific Computing

Norbert Schorghofer

2018 คุณกิตติพงษ์ เผือกอิ่ม (นักศึกษาปริญญาตรี) ฟิสิกส์ 2,520.00 ไม่อนุมัติ

Multiscale Thermo-Dynamics: Introduction to GENERIC

Michal Pavelka

2018 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Optical Measurement Mechanics

Kaifu Wang

2018 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 2,758.25
กำลังสั่งซื้อ/03,2019

Physics for Scientists and Engineers with Modern Physics

Raymond Serway

2019/10 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Principles of Physics

David Halliday

2014/10 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Quantum Field Theory Approach to Condensed Matter Physics

Eduardo C. Marino

2017 อ.ดร.กริษณุ ทิวากรศศิธร ฟิสิกส์ 0.00 ประกอบการสอน ห้องสมุดมีแล้ว

Radiology, Lasers, Nanoparticles, and Prosthetics: Radiology, Lasers, Nanoparticles, and Prosthetics

Hartmut Zabel

2017 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Regularization in Orbital Mechanics: Theory and Practice

Javier Roa

2017 คุณณัฐสิมา ศักดา (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Shape Dynamics: Relativity and Relationalism 

Flavio Mercati

2017 อ.ดร.อุดม รอบคอบ ฟิสิกส์ 3,888.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

To Measure the Sky: An Introduction to Observational Astronomy

Frederick R. Chromey

2016/2 คุณปณต นพทศพร (นักศึกษาปริญญาเอก) ฟิสิกส์ 0.00 ไม่อนุมัติ

Biocatalysis and Nanotechnology

Peter Grunwald

2017 คุณฐิติมา อาทิตย์ฉาย (นักศึกษาปริญญาตรี) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 19,080.00 ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

NanoBioEngineering

Bhupinder Singh

2018 คุณฐิติมา อาทิตย์ฉาย (นักศึกษาปริญญาตรี) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 0.00 ไม่อนุมัติ

Nanodispersions for Drug Delivery

Raj K. Keservani

2018 คุณวริศรา นบนอบ (นักศึกษาปริญญาตรี) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 0.00 ไม่อนุมัติ

Self-Assembled Organic-Inorganic Nanostructures

Christian von Borczyskowski

2016 คุณฐิติมา อาทิตย์ฉาย (นักศึกษาปริญญาตรี) วัสดุศาสตร์และวิศวกรรมนาโน 0.00 ไม่อนุมัติ

Anti-Diabetes Mellitus Plants

Appian Subramoniam

2017 คุณปาจรีย์ บุญอุดมกิจ (นักศึกษาปริญญาโท) วิทยาการพืช 0.00 ไม่อนุมัติ

Bioactive Compounds of Medicinal Plants : Properties and Potential for Human Health

Megh R. Goyal

2018 คุณปาจรีย์ บุญอุดมกิจ (นักศึกษาปริญญาโท) และคุณเจนนี่ เจา (นักศึกษาปริญญาเอก) ภาควิชาพฤกษศาสตร์ วิทยาการพืช 0.00 ไม่อนุมัติ

Chromatographic Analysis of the Environment

Leo M.L. Nollet

2017/4 คุณปาจรีย์ บุญอุดมกิจ (นักศึกษาปริญญาโท) วิทยาการพืช 0.00 ไม่อนุมัติ

Cleaning Validation Manual

Syed Imtiaz Haider

2018 คุณปาจรีย์ บุญอุดมกิจ (นักศึกษาปริญญาโท) วิทยาการพืช 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

In-Vitro and In-Vivo Tools in Drug Delivery Research for Optimum Clinical Outcomes

Ambikanandan Misra

2018 คุณปาจรีย์ บุญอุดมกิจ (นักศึกษาปริญญาโท) วิทยาการพืช 0.00 ไม่อนุมัติ

Quality Control Training Manual

Syed Imtiaz Haider

2018 คุณปาจรีย์ บุญอุดมกิจ (นักศึกษาปริญญาโท) วิทยาการพืช 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น
รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2562(งบบัณฑิตวิทยาลัย)

Atlas of Dermatopathology: Tumors, Nevi, and Cysts

Gunter Burg

2018 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 0.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Atlas of Gynecologic Surgical Pathology

Philip B. Clement

2019/4 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 0.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Atlas of Liver Pathology: A PatternBased Approach

Michael Torbenson

2019 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ - For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) รอใบเสนอราคา

Bailey & Love's Essential Clinical Anatomy

John S. P. Lumley

2018 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 0.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Out of Stock

Clinical Anatomy: Applied Anatomy for Students and Junior Doctors

Harold Ellis

2018/4 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 0.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง มีที่ห้องสมุดอื่น

Diagnostic Atlas of Cutaneous Mesenchymal Neoplasia

J. Eduardo Calonje

2019 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 0.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Diagnostic Endometrial Pathology

Yee Khong

2019/2 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ - For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) รอใบเสนอราคา

Gynecologic and Urologic Pathology: Similarities, Differences and Challenges

Maria Rosaria Raspollini

2019 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 0.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Imaging Anatomy: Head and Neck

Philip R Chapman

2018 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 7,200.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Imaging Anatomy: Ultrasound

Paula J. Woodward

2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 7,850.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Neuroglia in C. elegans

Randy F. Jr. Stout

2018 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 872.10 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Placental and Gestational Pathology

Raymond W. Redline

2018 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 0.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Quick Compendium of Clinical Pathology

Daniel D. Mais

2018/4 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 820.25 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Quick Compendium of Surgical Pathology

George Leonard

2018/2 รศ.ดร.ไกร มีมล และผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 5,176.50 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Soft Tissue Sarcomas : A Pattern-Based Approach to Diagnosis

Angelo Paolo Dei Tos

2019 รศ.ดร.ไกร มีมล และผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 4,250.10 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Survival Guide to Gastrointestinal Mucosal Biopsies

Kiyoko Oshima

2018 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 0.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Out of Stock

Survival Guide to Soft Tissue Pathology

Alisha D. Ware

2019 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 0.00 สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิต หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง
Out of Stock

Tumors of the Esophagus and Stomach

Robert D. Odze

2019 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ - For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) รอใบเสนอราคา

Wheater's Pathology: A Text, Atlas and Review of Histopathology

Geraldine O'Dowd

2019/6 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 0.00 For teaching postgrad courses: SCAN520, SCAN522 SCAN (Anatomy/Pathology fields) บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Mathematical Analysis and Numerical Methods for Science and Technology: Volume 5 Evolution Problems I

Robert Dautray

2000 อ.ดร.มัน วัน เหงียน คณิตศาสตร์ 0.00 รอใบเสนอราคา

Probability and Statistical Inference

Robert V. Hogg

2019/10 อ.ดร.มัน วัน เหงียน คณิตศาสตร์ 0.00 For SCMA 688 Statistical Inference, a core for statistics track in the graduate program. รอใบเสนอราคา

Stochastic-Process Limits: An Introduction to Stochastic-Process Limits and Their Application to Queues

Ward Whitt

2012 อ.ดร.มัน วัน เหงียน คณิตศาสตร์ 0.00 Teaching the courses: Stochastic Processes (graduate program in applied mathematics) and Queuing Theory (selective course for juniors of B.Sc program in mathematics) บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Principles of Environmental Chemistry

James E. Girard

2014/3 รศ.ดร.ศิวพร สมิธ เคมี 4,692.00 เพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา สาขาเคมี รายวิชา SCCH 803 Chemistry of Waste and Pollution และเป็นเอกสารอ้างอิงด้านเทคโนโลยีเพื่อสิ่งแวดล้อม สำหรับใช้ในงานวิจัย กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Brain & Behavior: An Introduction to Behavioral Neuroscience

Bob Garrett

2017/5 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี 0.00 รอใบเสนอราคา

The Craft of Research

Wayne C. Booth

2016/4 - ชีวเคมี 391.50 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

The Elements of Style

William Strunk Jr.

2019/4 - ชีวเคมี 216.00 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

The Elements of Style Workbook: Writing Strategies with Grammar Book

William Strunk Jr.

2017 - ชีวเคมี - รอใบเสนอราคา

How to Write a Lot: A Practical Guide to Productive Academic Writing

Paul J. Silvia

2018/2 - ชีวเคมี 433.80 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Ion Channels of Excitable Membranes

Bertil Hille

2001/3 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี 0.00 มีที่ห้องสมุดอื่น

Molecular and Cellular Physiology of Neurons

Gordon L. Fain

2014/2 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี 0.00 บอกรับเป็น E-Book แล้ว

The Neuron: Cell and Molecular Biology

Irwin B. Levitan

2015/4 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

Neuroscience: Exploring the Brain

Mark F. Bear

2016/4 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

On Writing Well : The Classic Guide to Writing Nonfiction

William Zinsser

2016 - ชีวเคมี 369.00 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Physiology of Behavior

Neil R. Carlson

2017/12 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี 1,198.50 On Catalog

The Practical Stylist: The Classic Guide to Style

Sheridan Baker

2005 - ชีวเคมี 1,700.00 On Catalog

Principles of Neural Science

Eric Kandel

2013/5 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี 0.00 Excellent textbook of neuroscience,suitable for both science and medical students ห้องสมุดมีแล้ว

Neuroscience: Exploring the Brain

Mark F. Bear

2016/4 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี 0.00 ห้องสมุดมีแล้ว

Synapses

W Maxwell Cowan

2001 อ.ดร.มิคาอิล โควาชอฟ ชีวเคมี - รอใบเสนอราคา

Ethnoprimatology: A Practical Guide to Research at the Human-Nonhuman Primate Interface

Kerry M. Dore

2017 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ชีววิทยา 0.00 การเรียนการสอนและงานวิจัยในระดับปริญญาตรี โท และ เอก สายนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ รอใบเสนอราคา

The International Encyclopedia of Primatology

Agustín Fuentes

2017 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ชีววิทยา 0.00 การเรียนการสอนและงานวิจัยในระดับปริญญาตรี โท และ เอก สายนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Primate Ethnographies

Karen B. Strier

2013 รศ.ดร.สมโภชน์ ศรีโกสามาตร ชีววิทยา 0.00 การเรียนการสอนและงานวิจัยในระดับปริญญาตรี โท และ เอก สายนิเวศวิทยาและการอนุรักษ์ บอกรับเป็น E-Book แล้ว

Abrahams' and McMinn's Clinical Atlas of Human Anatomy

Peter H. Abrahams

2019/8 - ห้องสมุด 1,300.50 LISC มีปี 2013/7 On Catalog

ACSM's Clinical Exercise Physiology

ACSM

2019 - ห้องสมุด 3,465.00 - ออกให้บริการวันที่ 14/06/62

Applied multivariate statistical analysis

Richard A. Johnson

2019/6 - ห้องสมุด 4,645.25 LISC มีปี 2007/6 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Atkins' Physical Chemistry, Volume 2: Quantum Chemistry, Spectroscopy, and Statistical Thermodynamics

Peter Atkins

2018/11 - ห้องสมุด 1,321.75 LISC มีปี 2016/7 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences

Wayne W. Daniel

2018/18 - ห้องสมุด 3,085.50 LISC มีปี 2014/10 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

BRS Biochemistry, Molecular Biology, and Genetics

Michael A. Lieberman

2020/7 - ห้องสมุด 1,701.00 LISC มีปี 2014/6 On Catalog

Calculus : early transcendental functions

Ron Larson

2019/7 - ห้องสมุด 5,822.10 LISC มีปี 2012/4 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

The Cell: A Molecular Approach

Geoffrey Cooper

2018/8 - ห้องสมุด 5,355.00 LISC มีปี 2016/7 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

The Developing Human : Clinically Oriented Embryology

Keith L. Moore

2019/11 - ห้องสมุด 1,615.00 LISC มีปี 2016/10 On Catalog

Essential Genetics and Genomics

Daniel L. Hartl

2018/7 - ห้องสมุด 4,075.20 LISC มีปี 2014/6 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

A first course in probability

Sheldon Ross

2019/10 - ห้องสมุด 7,453.80 LISC มีปี 2010/8 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Gray's Anatomy for Students

Richard Drake

2019/4 - ห้องสมุด 1,521.50 LISC มีปี 2015/3 On Catalog

Guide to Clinical and Diagnostic Virology

Reeti Khare

2019 - ห้องสมุด 3,490.20 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Histology: A Text and Atlas

Wojciech Pawlina

2020/8 - ห้องสมุด 2,142.00 LISC มีปี 2016/7 On Catalog

How plants work : form, diversity, survival

Stephen Blackmore

2018 - ห้องสมุด 760.50 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Introduction to Bioinformatics

Arthur M. Lesk

2019/5 - ห้องสมุด 1,530.00 LISC มีปี 2014/4 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Introduction to Probability Models

Sheldon Ross

2019/12 - ห้องสมุด 2,792.70 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Manual of Clinical Microbiology

Karen C. Carroll

2019/12 - ห้องสมุด 7,892.10 LISC มีปี 2015/11 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Mechanics of Materials

Barry J. Goodno

2019/9 - ห้องสมุด 2,135.70 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Medical Microbiology

Michael Ford

2019/3 - ห้องสมุด 1,572.50 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Microbial Transmission

Fernando Baquero

2019 - ห้องสมุด 3,339.00 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Molecular biology

David P. Clark

2019/3 - ห้องสมุด 3,677.40 LISC มีปี 2013/2 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

The new microbiology : from microbiomes to CRISPR

Pascale Cossart

2018 - ห้องสมุด 607.50 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Physical chemistry, quantum chemistry, and spectroscopy

Thomas Engel

2019/4 - ห้องสมุด 6,459.30 LISC มีปี 2013/3 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Pocket guide to clinical microbiology

Christopher D. Doern.

2018 - ห้องสมุด 1,062.00 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Principles of development

Lewis Wolpert

2019/6 - ห้องสมุด 1,831.75 LISC มีปี 2002/2 กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Problems in structural inorganic chemistry

Wai-Kee Li

2019/2 - ห้องสมุด 1,138.50 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Regulating with RNA in Bacteria and Archaea

Gisela Storz

2019 - ห้องสมุด 3,520.80 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Student’s Guide to Writing College Papers

Kate L. Turabian

2019/5 - ห้องสมุด 977.50 - กำลังสั่งซื้อ/05,2019

Writing Your Journal Article in Twelve Weeks

Wendy Laura Belcher

2019/2 - ห้องสมุด 2,439.50 LISC มีปี 2009 กำลังสั่งซื้อ/05,2019
รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2561 (งบบัณฑิตวิทยาลัย)

Neuroscience

Dale Purves

2017/6 อ.ดร.สิทธิพล อินทรพัฒน์ กายวิภาคศาสตร์ 3,694.50
On Claim