ติดตามผลการสั่งซื้อหนังสือ

(ข้อมูลล่าสุด ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2563)
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2564 จำนวน 2,000,000 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น - บาท คงเหลือ 2,000,000 บาท
งบประมาณจัดซื้อหนังสือ (งบบัณฑิตวิทยาลัย) ปี 2563 จำนวน 127,100.00 บาท ใช้ไปทั้งสิ้น 127,044.05 บาท คงเหลือ 55.95 บาท
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมภพ แสนสมบูรณ์สุข บรรณารักษ์งานพัฒนาทรัพยากรสารนิเทศ (โทร. 5717)

ชื่อหนังสือ ผู้แต่ง/บรรณาธิการ ปีพิมพ์/Ed. ผู้เสนอ ภาควิชา/หน่วยงาน/หลักสูตร ราคา หมายเหตุ สรุปผล
คู่มือใช้งาน Office 2019  ดวงพร เกี๋ยงคำ 2563 - ห้องสมุด 328.50

On Catalog

คู่มือการคิดเชิงออกแบบ ไมเคิล ลูว์ริก 2563 - ห้องสมุด 445.50

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
งานสารบรรณ : ไม่ใช่เรื่องง่าย & ไม่ใช่เรื่องยาก  รุ่งหทัย บุญพรม 2563 - ห้องสมุด 450.00

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
ACTEX Study Manual for SOA Exam SRM Runhuan Feng 2020 อ.ดร.มัณฑนา ชุดทอง คณิตศาสตร์ 0.00

เพื่อให้นักศึกษามีหนังสืออ่านเตรียมสอบ SRM exam สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำลังสั่งซื้อ /10,2020

Aging: Concepts and Controversies Harry R. Moody 2019/5 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 3,150.00

เพื่อประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และประกอบการวิจัย

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Art Gallery of Pathology Sylvia Asa 2020 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 3,145.00

เพื่อประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และประกอบการวิจัย

กำลังสั่งซื้อ/09,2020

ASM Study Manual for SRM- Statistics for Risk Modeling Abraham Weishaus 2018/2 อ.ดร.มัณฑนา ชุดทอง คณิตศาสตร์ 0.00

เพื่อให้นักศึกษามีหนังสืออ่านเตรียมสอบ SRM exam สำหรับหลักสูตรคณิตศาสตร์ประกันภัย

กำลังสั่งซื้อ /10,2020

Atlas of Fundamental Infectious Diseases Histopathology Bobbi S. Pritt 2018 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 6,999.75

เพื่อประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และประกอบการวิจัย

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

The Biology of Exercise  Juleen R. Zierath 2017 - ห้องสมุด 2,389.50

On Claim

Breast Tumours WHO Classification of Tumours Editorial Board 2019/5 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 4,500.00

เพื่อประกอบรายวิชา SCID 211-212
และ SCAN 520-525

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

BRS Pathology Mary Elizabeth Peyton Gupta 2020/6 - ห้องสมุด 1,330.25

LISC มีปี 2014/5

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Business Statistics: Communicating with Numbers

(Ebook)

Sanjiv Jaggia 2018/3 ผศ.ดร.พรรณนภา ช่างเพ็ชร คณิตศาสตร์ 0.00

This is the main textbook for SCMA 188 and it is an online course.
Many students cannot access the hard copy since they do not live in Bangkok.

OS/OP/Pub Cancelled

Calculus: Early Transcendentals Howard Anton 2017/11 - ห้องสมุด 2,545.75

ประกอบรายวิชา SCIM202, SCMA202, SCMA212, SCMA213,
SCMA221, SCMA234,SCIM202, SCMA213, SCMA259

ออกให้บริการวันที่ 16/10/63
Calculus: Single and Multivariable Deborah Hughes-Hallett 2019/7 - ห้องสมุด 2,545.75

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
The Cytoskeleton Thomas D. Pollard 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

Design Thinking : The Handbook Walter Brenner 2020 - ห้องสมุด 940.50

On Catalog

Design Thinking for Dummies Christian Mullerroterberg 2020 - ห้องสมุด 576.00

On Catalog

The Design Thinking Life Playbook Michael Lewrick 2020 - ห้องสมุด 737.10

On Catalog

The Design Thinking Quick Start Guide Isabell Osann 2020 - ห้องสมุด 614.70

On Catalog

The Design Thinking Toolbox : A Guide to Mastering the Most Popular and Valuable Innovation Methods Michael Lewrick 2020 - ห้องสมุด 897.30

On Catalog

Digestive System Tumours WHO Classification of Tumours Editorial Board 2019/5 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 4,500.00

เพื่อประกอบรายวิชา SCID 211-212 และ SCAN 520-525

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Elementary Linear Algebra, Applications Version Howard Anton 2019/12 - ห้องสมุด 2,443.75

ประกอบรายวิชา SCIM101, SCIM222, SCMA251, SCMA259, SCMA351

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
Essential Statistics David S. Moore 2012/2 - ห้องสมุด 3,021.75

เพื่อใช้ประกอบรายวิชา SCMA 188 Statistical Data Analysis I

On Claim

The Flowering Plants Handbook : A Practical Guide to Families and Genera of the World James W. Byng. 2009 อ.ดร.สาโรจน์ รุจิสรรค์สกุล พฤกษศาสตร์ 0.00

ประกอบรายวิชา SCPL301

OS/OP/Pub Cancelled

Fundamentals of Ceramics Michel Barsoum 2019/2 - ห้องสมุด 2,261.00

ประกอบรายวิชา SCME 202

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Genomics Julian Parkhill 2020 - ห้องสมุด 2,380.00

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Halliday and Resnick's Principles of Physics David Halliday 2020/11 - ห้องสมุด 2,681.75

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
How to Write for Class: A Student's Guide to Grammar, Punctuation, and Style Erica Lynn Meltzer 2019 - ห้องสมุด 622.80

On Catalog

An Introduction to Ionic Liquids  Jason Hallett 2018 - ห้องสมุด 2,120.75

On Claim

Listening for IELTS Fiona Aish 2019/2 - ห้องสมุด 442.80

On Catalog

Malaria: Biology in the Era of Eradication  Dyann Wirth 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

Microbiology and Immunology Eric Chen 2020/3 - ห้องสมุด 1,008.00

On Catalog

Modern Physics Kenneth S. Krane 2019/4 - ห้องสมุด 2,443.75

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
Netter's Integrated Review of Medicine: Pathogenesis to Treatment Bryan Leppert 2020 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 1,330.00

เพื่อประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และประกอบการวิจัย

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Pathology Review and Practice Guide  Zuhua Gao 2017/2 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 5,293.80

สำหรับการสอนนักศึกษาบัณฑิตหลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง

On Claim

Pearls and Pitfalls in Head and Neck Pathology Alessandro Franchi 2020 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 2,414.00

เพื่อประกอบรายวิชา SCID 211-212 และ SCAN 520-537

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Polish Your Academic Writing Helen Coleman 2019 - ห้องสมุด 298.80

On Catalog

Probability and statistics for engineers and scientistsy

(Ebook)

Ronald E. Walpole 2016/9 ผศ.ดร.พรรณนภา ช่างเพ็ชร คณิตศาสตร์ 0.00

It is the main textbook used for SCMA 188 and this course is an online course.
Many students cannot access the hard copy.

OS/OP/Pub Cancelled

Reading for IELTS Rhona Snelling 2019/2 - ห้องสมุด 512.10

On Catalog

Seven Steps to Confident Writing Alan Gelb 2019 - ห้องสมุด 473.40

On Catalog

Soft Tissue and Bone Tumours WHO Classification of Tumours Editorial Board 2019/5 ผศ.นพ.ชินวุฒิ สุริยนเปล่งแสง กายวิภาคศาสตร์ 4,500.00

เพื่อประกอบรายวิชา SCID 211-212 และ SCAN 520-537

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Solutions Manual for Quantitative Chemical Analysis Daniel C. Harris 2020/10 - ห้องสมุด 2,078.25

ประกอบรายวิชาSCCH214, SCCH217

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Speaking for IELTS Karen Kovacs 2019/2 - ห้องสมุด 512.10

On Catalog

Statistics and Chemometrics for Analytical Chemistry James Miller 2018/7 - ห้องสมุด 2,163.25

ประกอบรายวิชา SCCH214, SCCH261, SCBT323

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Statistics: Unlocking the Power of Data Patti Frazer Lock 2019/2 - ห้องสมุด 2,443.75

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
Stern's Introductory Plant Biology James Bidlack 2020/15 - ห้องสมุด 1,045.50

LISC มีปี 2018/14

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
Surface Science: Foundations of Catalysis and Nanoscience Kurt W. Kolasinski 2020/4 - ห้องสมุด 2,065.50

ประกอบรายวิชา SCCH335

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Teach Yourself Complete Creative Writing Course Chris Sykes 2020 - ห้องสมุด 529.20

On Catalog

Tissue Engineering and Regenerative Medicine  Joseph P. Vacanti 2017 - ห้องสมุด 3,817.80

On Claim

Tumors and Cysts of the Jaws Robert A. Robinson 2012 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 3,470.00

เพื่อประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และประกอบการวิจัย

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Tumors of the Lower Respiratory Tract William D Travis 2019 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 9,252.25

เพื่อประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และประกอบการวิจัย

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Tumors of the Pituitary Gland Sylvia L Asa 2011 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 8,661.50

เพื่อประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และประกอบการวิจัย

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Uflacker's Atlas of Vascular Anatomy Marcelo Guimaraes 2020/3 รศ.ดร.ไกร มีมล กายวิภาคศาสตร์ 7,271.25

เพื่อประกอบการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรกายวิภาคศาสตร์และชีววิทยาโครงสร้าง และประกอบการวิจัย

กำลังสั่งซื้อ /09,2020

Writing for IELTS Anneli Williams 2019/2 - ห้องสมุด 512.10

On Catalog

รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2563(งบบัณฑิตวิทยาลัย)
Fundamentals of Materials Science and Engineering: An Integrated Approach William D. Callister 2019/5 - ห้องสมุด 3,818.70

ประกอบรายวิชา SCCH801,SCME101

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Genetic Analysis : Genes, Genomes, and Networks in Eukaryotes Philip Meneely 2020/3 - ห้องสมุด 1,447.20

LISC มีปี 2014/2

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Grant's Dissector Alan J. Detton 2020/17 - ห้องสมุด 1,641.60

ประกอบรายวิชา SCID242,SCID245,SCBM212

ออกให้บริการวันที่ 16/10/63
Information Dynamics and Open Systems: Classical and Quantum Approach Roman S. Ingarden 2010 - ห้องสมุด 7,129.80

ประกอบรายวิชา SCPY697

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Introductory Statistical Inference Nitis Mukhopadhyay 2019 - ห้องสมุด 1,787.40

ประกอบรายวิชา SCMA478

ออกให้บริการวันที่ 16/10/63
Karp's Cell and Molecular Biology Gerald Karp 2020/9 - ห้องสมุด 3,880.80

ประกอบรายวิชา SCPL322,SCPL424

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Microbiology: A Laboratory Manual James G. Cappuccino 2019/12 - ห้องสมุด 4,147.20

LISC มีปี 2014/4

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
Microbiology: Principles and Explorations Jacquelyn G Black 2017/10 - ห้องสมุด 5,024.70

ประกอบรายวิชา SCMI206

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Microbiology with Diseases by Taxonomy Robert W. Bauman 2020/6 - ห้องสมุด 10,850.25

LISC มีปี 2014/4

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Official Guide to the TOEFL Test Educational Testing Service 2020/6 - ห้องสมุด 1,045.50

ออกให้บริการวันที่ 22/10/63
Organometallic Chemistry Gary O. Spessard 2015/3 - ห้องสมุด 2,749.50

ประกอบรายวิชา SCCH754

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

Science Research Writing Hilary Glasman-Deal 2020/2 - ห้องสมุด 582.30

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

The Theory of Evolution : Principles, Concepts, and Assumptions Samuel M Scheiner 2020 - ห้องสมุด 1,385.50

ประกอบรายวิชา SCBI453

กำลังสั่งซื้อ /07,2020

รายการเสนอซื้อจากงาน Mahidol Phayathai BookFair ปี 2563
Modelling Nature: An Introduction to Mathematical Modelling of Natural Systems Edward Gillman 2019 อ.ดร.ณัฐพล อ่อนปาน ชีววิทยา 3,060.00

สามารถใช้ใน SCBI520,SCBI322

On Claim

Proteomics: Principles, Techniques and Analysis Peter Wyatt 2018 ผศ.ดร.โศรยา พรสุวรรณ เคมี 5,220.00

On Claim

รายการเสนอซื้อโดยงบประมาณจัดซื้อหนังสือ ปี 2562(งบบัณฑิตวิทยาลัย)
Atkins' Physical Chemistry, Volume 2: Quantum Chemistry, Spectroscopy, and Statistical Thermodynamics Peter Atkins 2018/11 - ห้องสมุด 1,321.75

LISC มีปี 2016/7

On Claim

Introduction to Bioinformatics Arthur M. Lesk 2019/5 - ห้องสมุด 1,530.00

LISC มีปี 2014/4

On Claim