ภาพข่าวและกิจกรรม

มิถุนายน 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมพิเศษ การใช้งานฐานข้อมูลบรรณานุกรม Scopus
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases รุ่นที่ 4
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
พิธีถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
ภาพกิจกรรม
บริเวณหน้าอาคารเฉลิมพระเกียรติ

พฤษภาคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข มอบหนังสือ แก่สภาเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลหลักห้า จังหวัดสมุทรสาคร
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ผศ. ดร.อดิศักดิ์ ร่มแสง ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มอบสเปรย์แอลกอฮอล์ทำความสะอาด จากหน่วยวิจัยโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำแบคทีเรีย (EBI)
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
โครงการ Tablet เพื่อน้อง
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมการสร้างเว็บไซต์ ให้กับภาควิชา/หน่วยงาน โดยใช้ WordPress
ภาพกิจกรรม
P114
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 2/2565 (สำหรับผู้พัฒนาเว็บไซต์ด้วย HTML/PHP) และ ครั้งที่ 3/2565 (สำหรับผู้ใช้ Wordpress) เรื่อง “Share & Learn การจัดเตรียมความพร้อม PDPA”
ภาพกิจกรรม
P114

เมษายน 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
Training on EndNote for International Students
ภาพกิจกรรม
Webex Meeting
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 1/2565 เรื่อง “Share & Learn การจัดเตรียมความพร้อม PDPA” (สำหรับผู้ใช้ Wordpress)
ภาพกิจกรรม
P114
อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop หัวข้อ การตกแต่งภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม
P114
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ สโมสรนักศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ภาควิชาพยาธิวิทยา โดยใช้ Visual Studio Code
ภาพกิจกรรม
Webex Meeting
บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีทำบุญรับวันสงกรานต์ เทศกาลปีใหม่ไทย ประจำปี2565
ภาพกิจกรรม
คณะวิทยาศาสตร์

 

มีนาคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop ในหัวข้อ การตกแต่งภาพวาดทางวิทยาศาสตร์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์
ภาพกิจกรรม
P114
อบรมพิเศษ Open Access Series: ทำความรู้จักและเรียนรู้การใช้งาน "CORE" รุ่นที่ 2
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: Scilit รุ่นที่ 2
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ได้มอบหนังสือให้แก่ ร้านสตาร์บัคส์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
ภาพกิจกรรม
ร้านสตาร์บัคส์ สาขาโรงพยาบาลรามาธิบดี
อบรมพิเศษ Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases รุ่นที่ 2
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
ประชุมเครือข่ายผู้ดูแลเว็บไซต์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครั้งที่ 1/2565
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting

 

กุมภาพันธ์ 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมพิเศษ Open Access Series: CORE
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
รศ.ดร.ดาครอง พิศสุวรรณ นำคณะฯ จากประเทศจีน เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
อบรมพิเศษ Open Access Series: OA Resources from Scientific Research Databases
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมการปรับปรุงเว็บไซต์ Intranet งานวิจัย โดยใช้ Visual Studio Code
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: Scilit
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting

 

มกราคม 2565

วันที่
เรื่อง
สถานที่
อบรมพิเศษ Open Access Series: ScienceOpen
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: DOAJ (Directory of Open Access Journal)
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
อบรมพิเศษ Open Access Series: Unpaywall & EndNote Click
ภาพกิจกรรม
WebEx Meeting
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ในการเปิดให้บริการ
ภาพกิจกรรม
ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข