ภาพข่าวและกิจกรรม

มกราคม 2566

วันที่
เรื่อง
สถานที่
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 4/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “การพัฒนา Application ด้วย Google AppSheet เบื้องต้น รุ่นที่ 2”
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114
โครงการแบ่งปันความรู้ผู้ดูแลเว็บไซต์ ครั้งที่ 3/2566 อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง “ระบบจองห้อง และจัดทำ Dashboard ด้วย AppSheet”
ภาพกิจกรรม
ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ P 114