ภาพข่าวและกิจกรรม

วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
21 ธ.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิทวัส ดาราทิพย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 ธ.ค. 60

คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 ธ.ค. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 " ชั้นสูง

13:30-16:30 P114
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
15 พ.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 59

- คณะวิทยาศาสตร์
6 พ.ย. 60

คณะนักวิทยาศาสตร์จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าศึกษาดูงานการสืบค้นข้อมูลวิชาการ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
31 ต.ค. 60

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 (เบื้องต้น)

 13:30-16:30 P114
18 ต.ค. 60

อบรมการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Mahidol Personal Web

09:00-12:00 P114
16 ต.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder : Training and Workshop การใช้งานฐานข้อมูล SciFinder (สำหรับนักศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยา)

13:00-16:00 P114
16 ต.ค. 60

Introduce SciFinder Databases for Beginner

09:00-12:00 P114
12 ต.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยจากดวงใจราษฎร์ แด่องค์มหาราชแห่งแผ่นดิน

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
27 ก.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวิทยากษีณานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ จัดเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน คุณศิริพร เพลินพนา

- คณะวิทยาศาสตร์
5 ก.ย. 60

อบรม "Writing a great paper and getting it published in a research journal"

9.00-11.00 K102
4,6,12 ก.ย. 60

กิจกรรม Focus Group

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
29-31 ส.ค. 60

กิจกรรม mini Bookfair 2017

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ส.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

7.45 คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
27 ก.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

7.45 คณะวิทยาศาสตร์
11, 13 ก.ค. 60

การอบรมและฝึกการใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291

- P114
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
27 มิ.ย. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 6

13.30-16.00 P114
26 มิ.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 มิ.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "NDCC...ปันน้ำใจให้น้อง"

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 มิ.ย. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 " รุ่นที่ 62

13.30-16.00 P114
21 มิ.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

- คณะวิทยาศาสตร์
14 มิ.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ หน่วยทหาร ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายสมเด็จพระศรีสุริโยทัย บ้านไผ่มัน จ.ปัตตานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
12 มิ.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน์) จ.สมุทรสงคราม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 มิ.ย. 60

ต้อนรับ Ms. Mu Mu Myint จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

9.30-12.00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
31 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 26

13.30-15.30 P114
29 พ.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือธรรมะเสริมความรู้
ให้แก่ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 พ.ค. 60

Small Group Training : Formatting thesis with MS Word

- P114
18 พ.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ โรงเรียนบ้านบละแต จ.นราธิวาส

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
18-19 พ.ค. 60

กิจกรรม BookShare

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สร้างสรรค์โปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วย Photoshop"

- P114
11 พ.ค. 60

การประชุมเครือข่ายเว็บมาสเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

- K102
5 พ.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 พ.ค. 60

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วย weblog และ facebook"

- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 เม.ย. 60

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (ขั้นเทพ)"

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
26 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือและวารสาร
จาก นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21, 27เม.ย. 60

อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291

- P114
18 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ จ.ปทุมธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 เม.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อจำลอง ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือธรรมะและหนังสือที่แต่งโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
จาก พระวินัย สุทธิมโน แห่งวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเรียน นวนิยาย และนิตยสารเสริมความรู้
จาก ตัวแทนจากบริษัท sharp manufacturing (ประเทศไทย) จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
28 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก ตัวแทนบุคลากรจากงานห้องสมุด Knowledge Station บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25-26 มี.ค. 60

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปีและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสังคม

- จังหวัดเพชรบุรี
15 มี.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบถุงผ้าจำนวน 2 กล่อง เข้าร่วมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ นายอับดุลเลาะ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนทุ่งโพวิทยา หมู่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 มี.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2/2560

13.30-15.00 L01
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ก.พ. 60

พิธีทำบุญครบรอบ 59 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ก.พ. 60

ส่งมอบหนังสืออ่านนอกเวลา ให้กับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ก.พ. 60

บุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมอบรมเรื่อง การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารวิชาการ และศึกษาดูงานสารสนเทศฯ

- P114
17 ก.พ. 60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ใช้บริการห้อง Co-Working

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
15 ก.พ. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 25

13.30-16.00 P114
10 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
10 ก.พ. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก ตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากงานห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
8 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
7 ก.พ. 60

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  และ พิธีเปิด Stang Coworking Space

- คณะวิทยาศาสตร์

3 ก.พ. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กชื่อ "Plastics Storyพลาสติกแสนดี มีอยู่รอบตัว" และหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน จาก บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อำเภอสะพานหิน จังหวัดพิจิตร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ม.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ม.ค. 60

อบรม OCLC WorldShare Interlibrary Loan

09.00 – 16.00 P114
20 ม.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07.30 – 09.00 คณะวิทยาศาสตร์
13 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูและนักเรียนจำนวน 8 ท่าน จากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ "พระพุทธเจ้าหลวง ณ สปาการแพทย์ของเยอรมัน"
จาก คุณทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมพร้อมผู้บริหารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT For all club)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง