ภาพข่าวและกิจกรรม

วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
21 ธ.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมแสดงความยินดีกับคุณพิทวัส ดาราทิพย์ ในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 ธ.ค. 60

คณาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
13 ธ.ค. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 " ชั้นสูง

13:30-16:30 P114
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
15 พ.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ครบรอบปีที่ 59

- คณะวิทยาศาสตร์
6 พ.ย. 60

คณะนักวิทยาศาสตร์จากสำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้เข้าศึกษาดูงานการสืบค้นข้อมูลวิชาการ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
31 ต.ค. 60

อบรมเทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 (เบื้องต้น)

 13:30-16:30 P114
18 ต.ค. 60

อบรมการสร้างเว็บไซต์ส่วนตัวด้วย Mahidol Personal Web

09:00-12:00 P114
16 ต.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ SciFinder : Training and Workshop การใช้งานฐานข้อมูล SciFinder (สำหรับนักศึกษาภาควิชาเภสัชวิทยา)

13:00-16:00 P114
16 ต.ค. 60

Introduce SciFinder Databases for Beginner

09:00-12:00 P114
12 ต.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายอาลัยจากดวงใจราษฎร์ แด่องค์มหาราชแห่งแผ่นดิน

- คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
27 ก.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงานวิทยากษีณานุสรณ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ดร.ระพี บุญเปลื้อง รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและสารสนเทศ จัดเลี้ยงขอบคุณผู้เกษียณอายุงาน คุณศิริพร เพลินพนา

- คณะวิทยาศาสตร์
5 ก.ย. 60

อบรม "Writing a great paper and getting it published in a research journal"

9.00-11.00 K102
4,6,12 ก.ย. 60

กิจกรรม Focus Group

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
29-31 ส.ค. 60

กิจกรรม mini Bookfair 2017

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ส.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา

7.45 คณะวิทยาศาสตร์
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
27 ก.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

7.45 คณะวิทยาศาสตร์
11, 13 ก.ค. 60

การอบรมและฝึกการใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291

- P114
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
27 มิ.ย. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ การใช้ MS Word สำหรับเขียนรายงานและวิทยานิพนธ์ รุ่นที่ 6

13.30-16.00 P114
26 มิ.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ โรงเรียนก้านเหลืองวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 มิ.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ศูนย์ตรวจสอบสารต้องห้ามในนักกีฬา ม.มหิดล เพื่อสนับสนุนกิจกรรม "NDCC...ปันน้ำใจให้น้อง"

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 มิ.ย. 60

การอบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ "เทคนิคการใช้โปรแกรม EndNote X7 " รุ่นที่ 62

13.30-16.00 P114
21 มิ.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายในหลวง รัชกาลที่ 9

- คณะวิทยาศาสตร์
14 มิ.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ หน่วยทหาร ชุดควบคุมทักษิณสัมพันธ์ หน่วยเฉพาะกิจสันติสุข ค่ายสมเด็จพระศรีสุริโยทัย บ้านไผ่มัน จ.ปัตตานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
12 มิ.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ โรงเรียนวัดเจริญสุขาราม (วัฒนานุวรรัตน์) จ.สมุทรสงคราม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 มิ.ย. 60

ต้อนรับ Ms. Mu Mu Myint จากประเทศสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ เยี่ยมชมห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

9.30-12.00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี รายละเอียด เวลา สถานที่
31 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 26

13.30-15.30 P114
29 พ.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือธรรมะเสริมความรู้
ให้แก่ ชุมนุมพุทธธรรมศิริราช คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
23 พ.ค. 60

Small Group Training : Formatting thesis with MS Word

- P114
18 พ.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ โรงเรียนบ้านบละแต จ.นราธิวาส

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
18-19 พ.ค. 60

กิจกรรม BookShare

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
17 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "สร้างสรรค์โปสเตอร์ผลงานวิจัยด้วย Photoshop"

- P114
11 พ.ค. 60

การประชุมเครือข่ายเว็บมาสเตอร์คณะวิทยาศาสตร์ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2560

- K102
5 พ.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา จ.ระยอง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 พ.ค. 60

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ์ AUN-QA

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 พ.ค. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การประชาสัมพันธ์หนังสือมาใหม่ด้วย weblog และ facebook"

- หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ วิทยาลัยนาโนเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
26 เม.ย. 60

การประชุมเชิงปฏิบัติการ "นักสืบค้นสารสนเทศมืออาชีพ (ขั้นเทพ)"

- โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครินทร์ จังหวัดขอนแก่น
26 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก องค์การบริหารส่วนตำบล ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือและวารสาร
จาก นิสิตจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21, 27เม.ย. 60

อบรมการใช้โปรแกรม Photoshop ประกอบรายวิชา SCPL291

- P114
18 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ โรงเรียนอนุบาลวัดบางนางบุญ จ.ปทุมธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 เม.ย. 60

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข จัดพิธีสรงน้ำพระพุทธรูปและรูปหล่อจำลอง ศ. ดร.สตางค์ มงคลสุข
นื่องในประเพณีสงกรานต์ และ ร่วมพิธีแสดงมุทิตาจิต รดน้ำขอพรคณาจารย์อาวุโส คณะวิทยาศาสตร์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
5 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือธรรมะและหนังสือที่แต่งโดย สมเด็จพระพุทธโฆษาจารย์ (ประยุทธ์ ปยุตฺโต)
จาก พระวินัย สุทธิมโน แห่งวัดญาณเวศกวัน อ.สามพราน จ.นครปฐม

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 เม.ย. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ
ให้แก่ เรือนจำกลางสมุทรปราการ

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
29 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเรียน นวนิยาย และนิตยสารเสริมความรู้
จาก ตัวแทนจากบริษัท sharp manufacturing (ประเทศไทย) จำกัด

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
28 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก ตัวแทนบุคลากรจากงานห้องสมุด Knowledge Station บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (AIS)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือและวารสาร
ให้แก่ "ห้องสมุดพร้อมปัญญา" เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง จังหวัดเพชรบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25-26 มี.ค. 60

งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ร่วมกับ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสาร ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
จัดกิจกรรมสัมมนาประจำปีและกิจกรรมส่งเสริมความรู้เพื่อสังคม

- จังหวัดเพชรบุรี
15 มี.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ได้ส่งมอบถุงผ้าจำนวน 2 กล่อง เข้าร่วมโครงการลดการใช้ถุงพลาสติก ของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

- ศูนย์เสริมพลังสร้างสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
6 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ นายอับดุลเลาะ แมเราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุสรณ์เตรียมปัญญา ตำบลท่าม่วง อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
3 มี.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ หนังสือ วารสาร แและอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนทุ่งโพวิทยา หมู่ 1 ตำบลเขากวางทอง อำเภอหนองฉาง จังหวัดอุทัยธานี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
1 มี.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมงาน Meet the Dean : คณบดีพบประชาคม ครั้งที่ 2/2560

13.30-15.00 L01
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
25 ก.พ. 60

พิธีทำบุญครบรอบ 59 ปี ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ก.พ. 60

ส่งมอบหนังสืออ่านนอกเวลา ให้กับหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

12.00 ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
21 ก.พ. 60

บุคลากรจากสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
เข้าร่วมอบรมเรื่อง การวิเคราะห์การอ้างอิงวารสารวิชาการ และศึกษาดูงานสารสนเทศฯ

- P114
17 ก.พ. 60

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนากร โอสถจันทร์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย ใช้บริการห้อง Co-Working

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
15 ก.พ. 60

อบรมเชิงปฏิบัติการ การตรวจสอบและป้องกันการคัดลอกวิทยานิพนธ์ด้วย Turnitin (สำหรับนักศึกษา) รุ่นที่ 25

13.30-16.00 P114
10 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
10 ก.พ. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน
จาก ตัวแทนบุคลากรและเจ้าหน้าที่จากงานห้องสมุดวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี จักรีรัช ตำบลลาดบัวขาว อำเภอบ้านโป่ง จังหวัดราชบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
9 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
8 ก.พ. 60

งานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  

- คณะวิทยาศาสตร์
7 ก.พ. 60

พิธีเปิดงานมหกรรมหนังสือมหิดล-พญาไท บุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 11  และ พิธีเปิด Stang Coworking Space

- คณะวิทยาศาสตร์

3 ก.พ. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบสิ่งพิมพ์สำหรับเด็กชื่อ "Plastics Storyพลาสติกแสนดี มีอยู่รอบตัว" และหนังสือเสริมความรู้สำหรับเด็กและเยาวชน จาก บริษัท พีทีที โพลิเมอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (สำนักงานใหญ่)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
วัน เดือน ปี
รายละเอียด
เวลา
สถานที่
26 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
25 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบสิ่งพิมพ์ พร้อมอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร อำเภอสะพานหิน จังหวัดพิจิตร

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ม.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ แด่ ดร.รุจเรขา วิทยาวุฑฒิกุล (ผู้อำนวยการหอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
24 ม.ค. 60

อบรม OCLC WorldShare Interlibrary Loan

09.00 – 16.00 P114
20 ม.ค. 60

บุคลากรงานสารสนเทศฯ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตมวาร เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

07.30 – 09.00 คณะวิทยาศาสตร์
13 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ตัวแทนครูและนักเรียนจำนวน 8 ท่าน จากโรงเรียนธรรมจารินีวิทยา สถาบันแม่ชีไทยสาขาปากท่อ อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
11 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้รับมอบหนังสือ "พระพุทธเจ้าหลวง ณ สปาการแพทย์ของเยอรมัน"
จาก คุณทศพนธ์ นรทัศน์ ประธานชมรมพร้อมผู้บริหารจากชมรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อความเท่าเทียมกัน (ICT For all club)

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
4 ม.ค. 60

ศูนย์รับบริจาคหนังสือฯ ได้มอบหนังสือ สิ่งพิมพ์ประกอบการเรียนรู้สำหรับเด็ก และอุปกรณ์การศึกษา
ให้แก่ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแก่งน้อย ตำบลเขาแก้ว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

- ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

ภาพข่าวและกิจกรรมย้อนหลัง

ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2563
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2562
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2561
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2560
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2559
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2558
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2557
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2556
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2555
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2554
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2553
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2552
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2551
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2550
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2549
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2548
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2547
ภาพข่าวและกิจกรรม ประจำปี 2546