ภาพข่าวและกิจกรรม (ตุลาคม 2560)

Introduce SciFinder Databases for Beginner.
โดยวิทยากรจาก American Chemical Society International, Singapore (ACSI Singapore)
วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 09:00-11:00 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (P114) ตึกฟิสิกส์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.มหิดล