รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์ (Print Journals)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

สถานที่ตั้ง : ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์)

Journal
Journal
Journal

รายชื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง (Book Series)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

สถานที่ตั้ง : ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ชั้น 2 ตึกฟิสิกส์)

Journal
Journal
Journal

"The Private Collection of Genetic Journals"

บริจาคโดยศาสตราจารย์ Hampton L. Carson และ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ วิสุทธิ์ ใบไม้

สถานที่ตั้ง : ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ชั้น 3 ตึกฟิสิกส์)

Journal

วารสารทรงคุณค่าทางด้านพันธุศาสตร์และวิวัฒนาการ 8 รายการ จำนวนกว่า 1,200 ฉบับที่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. วิสุทธิ์ ใบไม้ มอบให้แก่ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข (ให้บริการแบบชั้นปิด หากต้องการใช้ กรุณาแจ้งเจ้าหน้าที่ห้องสมุดชั้น 3)

» Genetics
» Evolution
» American Naturalist
» Genes and Genetic Systems (Japanese Journal of Genetics)
» Journal of the American Mosquito Control Association
» Mosquito Borne Diseases Bulletins / Zoological Studies / Parassitologia

แหล่งสืบค้นวารสารฉบับพิมพ์ :

  1. JournalLink : (A union list of journals in Thailand, from > 218 Libraries)
    http://www.journallink.or.th
  2. Mahidol Library Catalog : (Journals in Mahidol Libraries - use Title Search)
    http://mulinet1.li.mahidol.ac.th