รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- O -

 1. Optics letters [ISSN 0146-9592]
  Online version : http://www.opticsinfobase.org/ol/Issue.cfm
  v.14-17, 1989-92;
  v.18 no.1-2, 9-24, 1993;
  v.19 no.1-7, 9, 11-15, 17, 19-24, 1994;
  v.20 no.1-13, 15-24, 1995;
  v.21 no.1-2, 7-24, 1996;
  v.22, 1997
  v.23 no1-4, 1998//
  บอกรับในรูปแบบ online only ตั้งแต่ปี 2010-2016
 2. Organic Preparations and Procedures
  Title changed to : Organic Preparations and Procedures International
  v.1-2, 1969-1970;
 3. Organic preparations and procedures international [ISSN 0030-4948]
  v.3-29, 1971-97//