รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- M -

 1. Macromolecules online-only [ISSN 0024-9297]
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/mamobx
  v.13-20, 1980-87;
  v.21 no.4-12, 1988
  v.22-24, 1989-91;
  v.25 no.1-20, 23-26, 1992;
  v.26, 1993;
  v.27 no.1-12, 14-26, 1994;
  v.28-30, 1995-97;
  v.31 no.1-3, 5-26, 1998;
  v.32, 1999;
  v.33 no.1-6, 16-26, 2000;
  v.34 no.1-8, 10-11, 13-14, 18-22, 2001;
  v.35 no.1-4, 7-27, 2002;
  v.36-40, 2003-07;
  v.41 no.1-8, 11-14, 17, 2008;
  v.42 no.1-3, 6-7, 10-11, 13, 18-24, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 2. Malacologia [ISSN 0076-2997]
  v.1-4, 1962-66;
  v.7-8, 1968-69;
  v.25-36, 1984-95//
 3. Malacological review [ISSN 0076-3004]
  v.17-30, 1984-97//
 4. Mathematical biosciences online-only [ISSN 0025-5564]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00255564
  v.1-22, 1967-74;
  v.43-52, 1979-80;
  v.113-160, 1993-99;
  v.163-168, 2000;
  v.169 no.2, 2001;
  v.170 no.2, 2001;
  v.171-258, 2001-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 5. Mathematical proceeding of the Cambridge Philosophical Society [ISSN 0305-0041]
  v.77-122, 1975-97//
 6. Mayo Clinic proceedings [ISSN 0025-6196]
  v.39-62, 1964-87;
  v.63 no.7-12, 1988;
  v.64, 1989;
  v.65 no.1-4, 9-12, 1990;
  v.66, 1991;
  v.70 no.7, 11, 1995;
  v.72 no.5, 7-12 1997;
  v.73, 1998;
  v.74 no.1-11, 1999//
 7. Medicine and science in sports and exercise [ISSN 0195-1931]
  v.21-25, 1989-93;
  v.26 no.1-2, 4-7, 9-12, 1994;
  v.27-37, 1995-2005//
 8. Methods in Molecular and Cellular Biology [ISSN 0898-7750]
  v.3-5, 1992-1995;
  v.6 no.1-2, 1995-97//
 9. Microbiological reviews [ISSN 0146-0749]
  v.42-58, 1978-94;
  v.59 no.1-2, 1995;
  v.60 no.1-4, 1996;
  v.61 title is changed to "Microbiology and molecular biology reviews"
 10. Microbiological and Molecular Biology Reviews
  v.61 no.2-4, 1997;
  v.62, 1998;
  v.64 no.4, 2000//
 11. Microbiology [ISSN 0026-2617]
  Formerly: Journal of general microbiology
  v.140-143, 1994-97
  v.149 no. 5-12, 2003;
  v.150 no.4-9, 2004//
 12. Microbiology and immunology [ISSN 0385-5600]
  v.21-41, 1977-97//
 13. Molecular and biochemical parasitology online-only [ISSN 0166-6851]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/01666851
  v.1-8, 1980-83;
  v.11-104, 1984-99;
  v.105 no.2, 2000;
  v.117-167, 2001-09;
  v.168 no.1, 2009;
  v.169-198, 2010-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 14. Molecular and cellular biology donate [ISSN 0270-7306]
  v.8-9, 1988-89;
  v.10 no.1, 1990;
  v.16 no.1-4, 1996;
  v.18 no.1-2, 1998//
 15. Molecular and cellular probes online-only [ISSN 0890-8508]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/08908508
  v.5-21, 1991-2007;
  v.22 no.1-3, 2008;
  v.23-28, 2009-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 16. Molecular & general genetics [ISSN 0026-8925]
  v.177-246, 1979-95;
  v.247 no.1-4, 6, 1955;
  v.248-256, 1995-97//
 17. Molecular Crystals and Liquid Crystals
  v.23-121, 1973-1985;
  v.132-141, 1986//
 18. Molecular immunology [ISSN 0161-5890]
  v.16, 1979;
  v.17 no.1-6, 1980;
  v.18-24, 1981-87;
  v.27-34, 1990-97//
 19. Molecular microbiology donate [ISSN 0950-382X]
  v.3 no.4-6, 1989;
  v.4 no.1-4, 7, 1990;
  v.5 no.3-6, 9-12, 1991;
  v.6 no.1-6, 10-14, 17-20, 1992;
  v.7, 1993;
  v.8 no.2-5, 1993;
  v.9, 1993;
  v.10 no.1-5, 1993;
  v.11 no.1, 3-6, 1994;
  v.12-13, 1994;
  v.14 no.1-4, 1994;
  v.41 no.5-6, 2001;
  v.42 no.1-4, 2002;
  v.43 no.1-3, 6, 2002;
  v.44-45, 2002;
  v.46 no.2-5, 2002;
  v.47 no.1, 3-6, 2003;
  v.48-49, 2003;
  v.52 no.4-6, 2004;
  v.53, 2004;
  v.54 no.1-2, 2004//
 20. Molecular pharmacology [ISSN 0026-895X]
  v.1-20, 1965-81;
  v.23-39, 1983-91;
  v.40 no.1-3, 1991;
  v.41-48, 1992-95;
  v.49 no.1-3, 5-6, 1996;
  v.50-54, 1996-98;
  v.55 no.1-3, 5-6, 1999;
  v.56, 1999;
  v.57 no.1-2, 2000//
 21. Molecular physics [ISSN 0026-8976]
  v.16-68, 1969-89;
  v.72-92, 1991-97//
 22. Molecular reproduction and development (Incorporating Gamete research) [ISSN 1040-452X]
  v.25-48, 1990-97;
  v.49 no.1-3, 1998//
 23. Mosquito born diseases bulletin [ISSN 0857-0817]
  v.1 no.1-4, 1984-1985;
  v.4 no.1-4, 1987-1988;
  v.7-9, 1990-1992;
  v.10 no.1, 3-4, 1993;
  v.11-15, 1994-1998;
  v.17 no.3-4, 2000;
 24. Mosqiuto News
  v.38-43, 1978-1983//
 25. Mycologia
  v.71-78, 1979-1986//
 26. Mycological Research
  v.92-96, 1989-1992;
  v.97 no.1-4, 6-10, 12, 1993;
  v.98 no.2-5, 8-12, 1994//
 27. Mycotaxon [ISSN 0093-4666]
  v.1-52, 1974-1994;
  v.54 Jan-Jun, 1995//