รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- H -

 1. Helvetica chimica acta online-only [ISSN 0018-019X]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1522-2675
  v.1-32, 1913-49;
  v.33 no.5-7, 1950;
  v.34 no.5-7, 1951;
  v.35, 1952;
  v.36 no.1-4, 1953;
  v.37-40, 1954-57;
  v.41 no.1-4, 1958;
  v.42, 1959;
  v.43 no.1-4, 1960;
  v.44 no.5-7, 1961;
  v.46, 1963;
  v.47 no.1-4, 1964;
  v.49, 1966;
  v.51, 1968;
  v.52 no.6-8, 1969;
  v.53-62, 1970-79;
  v.63 no.1-4, 1980;
  v.64-86, 1981-2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 2. Heterocycles [ISSN 0385-5414]
  v.1-2, 1973-74;
  v.3 no.1-6, 1975;
  v.4 no.4-12, 1976;
  v.5, 1976;
  v.6 no.5-12, 1977;
  v.8-11, 1977-78;
  v.12 no.1-6, 1979;
  v.13-84, 1979-2012;
  v.85 no.1-4, 6-12, Suppl., 2012;
  v.86-92, 2012-16;
  v.93 no.1-2, 2017//