รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- R -

 1. Radiation measurements [ISSN 1350-4487]
  v.23-29, 1994-98//
 2. Radiology [ISSN 0033-8419]
  v.34, 1940;
  v.45, 1945;
  v.48, 1947;
  v.56, 1951;
  v.57-70, 1951-58;
  v.72-91, 1959-68//
 3. Reader's digest (Asian edition) [ISSN 0034-0383]
  v.81 no.485, 2003;
  v.82 no.491-492, 2003;
  v.83 no.493, 495-498, 2004;
  v.84 no.499-503, 2004/05;
  v.85-86, 2005-06;
  v.90 no.537, 2007;
  v.91 no.538, 540-541, 2008-11;
  v.97 no.576-582, 2011;
  v.98 no.583-585, 587-589, 591, 2011-12;
  v.99, 2012;
  v.100 no.599-602, 2012-13//
 4. Reading research quarterly [ISSN 0034-0553]
  v.20-32, 1984-97;
  v.33 no.1, 1998//
 5. Recueil des Travaux Chimiques des Pays-Bas [ISSN 0165-0513]
  v.89-94, 1970-75;
  v.99-104, 1980-85//
 6. Reports on mathematical physics [ISSN 0034-4877]
  v.7-20, 1975-84;
  v.23 no.1, 1986;
  v.24-40, 1986-97//
 7. Reports on progress in physics [ISSN 0034-4885]
  v.33 Part2, 1970;
  v.41-60, 1978-97//
 8. Respiration Physiology [ISSN 0034-5687]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00345687
  v.1-9, 1966-70;
  v.12-66, 1971-86//
 9. Review of Scientific Instruments [ISSN 0034-6748]
  Online version : http://aip.scitation.org/journal/rsi
  v.32-33, 1961-62;
  v.38-56; 1967-85//
 10. Reviews of Geophysics and Space Physics [ISSN 1944-9208]
  v.12-21, 1974-83//
 11. Reviews of modern physics online-only [ISSN 0034-6861]
  Online version : http://rmp.aps.org
  v.28-75, 1956-2003;
  v.76 no.1-2, 4, 2004;
  v.77 no.1, 2005;
  v.78-79, 2006-07;
  v.80 no.1, 2008;
  v.81-82, 2009-10;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only