รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- S -

 1. Science[ISSN 0036-8075]
  v.62, 1925;
  v.65, 1927;
  v.69, 1929;
  v.71, 1930;
  v.73-74, 1931;
  v.76-78, 1932-33;
  v.87-88, 1938;
  v.90, 1939;
  v.105-107, 1947-48;
  v.111-117, 1950-53;
  v.119-176, 1954-72;
  v.178-201, 1972-78;
  v.203-223, 1979-84;
  v.224 pp.794-1470, 1984;
  v.225-226, 1984;
  v.227 pp.3-806, 1985;
  v.228-231, 1985-86;
  v.232 pp.803-7670, 1986;
  v.233-235, 1986-87;
  v.237 pp.5-1657, 1987;
  v.238-242, 1987-88;
  v.243 pp.7-862, 1989;
  v.244-287, 1989-2000;
  v.288 no.5464-5469, 5472-5475, 2000;
  v.289 no.5476-5479, 5481-5488, 2000;
  v.290 no.5489-5490, 5494, 5496-5500, 2000;
  v.291-313, 2001-06;
  v.314 no.5796-5805, 5807, 2006;
  v.315-353, 2007-2016;
  v.354 no.6304-6309, 6314-6319, 2016;
  v.355-361, 2016-2018;
  v.362 no.6406-6416, 2018//
 2. Science Asia donate [ISSN 1513-1874]
  Online version : www.scienceasia.org
  v.25-41, 1999-2012;
  v.42 no.1, 2016;
 3. Science news [ISSN 0036-8423]
  Online version : www.sciencenews.org
  v.113 no.1-8, 10-25, 1978;
  v.114 no.1-25, 1978;
  v.115 no.1-11, 13-23, 25-26, 1979;
  v.116-120, 1979-81;
  v.123-134, 1983;
  v.137-148, 1990-95;
  v.149 no.1-6, 1996;
  v.150 no.8-26, 1996;
  v.151-154, 1997-98;
  v.155 no.1-16, 18-20, 22-26, 1999;
  v.156-159, 1999-2001;
  v.160 no.1-19, 2001;
  v.162 no.8-26, 2002;
  v.163, 2003;
  v.164 no.1-7, 12-13, 17, 20-26, 2003;
  v.165-167, 2004-05;
  v.168 no.1-7, 9-14, 16-22, 24-25, 2005;
  v.169, 2006;
  v.170 no.1-18, 20-27, 2006;
  v.171, 2007;
  v.172 no.1, 14-26, 2007;
  v.173-177, 2008-10;
  v.178 no.1-13, 2010;
  v.179 no.1-13, 2011;
  v.180 no.1-9, 2011;
  ยกเลิกการผลิตเมื่อปี 2016
 4. Scientific American online-only [ISSN 0036-8733]
  Online version : www.nature.com/scientificamerican
  v.182-191, 1950-54;
  v.193-217, 1955-67;
  v.220-284, 1969-2001;
  v.285 no.2-6, 2001;
  v.286, 2002;
  v.287 no.1-5, 2002;
  v.288-291, 2003-04;
  v.292 no.1, 3-6, 2005;
  v.293-294, 2005-2006;
  v.295 no.1-2, 4-6, 2006;
  v.296, 2007;
  v.297 no.1-3, 5-6,(Special Issue), 2007;
  v.298 no.2-6, 2008;
  v.299 no.1, 3-6, 2008;
  v.300, 2009;
  v.301 no.1-3, 5-6, 2009;
  v.302 no.3-6, 2010;
  v.303, 2010;
  v.304 no.1-2, 2011;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 5. SIAM journal on applied mathematics [ISSN 0036-1399]
  v.36-53, 1979-93;
  v.54 no.1-3, 5-6, 1994;
  v.55-57, 1995-97;
  v.60-64, 1999-2004;
  v.65, 2005//
 6. Sky & telescope [ISSN 0037-6604]
  v.65-92, 1983-96;
  v.93 no.2-6, 1997;
  v.94, 1997;
  v.95 no.1, 3-6, 1998,;
  v.96, 1998;
  v.97 no.1, 1999;
  v.98-107, 1999-2004//
 7. Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health donate [ISSN 0038-3619]
  Online version : http://www.tm.mahidol.ac.th/seameo/publication.htm
  v.1-2, 1970-71;
  v.4-31, 1973-2000;
  v.32 no.1, 3, suppl.2, 2001;
  v.33 no.1-3, suppl.1-3, 2002;
  v.34 no.1, 3-4, suppl.4, 2003;
  v.35-46, 2004-15;
 8. Starch/Starke [ISSN 0038-9056]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1521-379X
  v.43-55, 1991-2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 9. Synlett [ISSN 0936-5214]
  1989-98 (Incomplete)
 10. Synthesis: Journal of synthetic organic chemistry online-only [ISSN 0039-7881]
  Online version : https://www.thieme-connect.com/products/ejournals/journal/10.1055/s-00000084
  no.1-4, 1969;
  1970;
  1972-98;
  no.1-4, 6-12, 1999;
  no.1-14, 2002;
  no.1-7, Special Issue 8-9, 10-12, 1999;
  no.1-14, 2000;
  no.1-16, 2001;
  no.1-18, 2002-04;
  no.1-20, 2005;
  2006-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 11. Synthetic communications [ISSN 0039-7911]
  v.3-19, 1973-98;
  v.20 no.1-22, 1990;
  v.21-26, 1991-96;
  v.27 no.1-21, 1997;
  v.28-33, 1998-2003//