รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- Y -

  1. Yale Journal of Biology and Medicine
    v.40-41, 1967-69;
    v.43-57, 1970-84//