วิธีการ login แบบ remote access (off-campus)

ejournal

Mahidol eJournal Access

ดูแลโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

  • สามารถ log in โดยใช้ username password สำหรับการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้
    1. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกษียณ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาแลกเปลี่ยน ใช้ username "ชื่อ จุด นามสุกล 3 ตัว เช่น science.mah
    2. รหัสประจำตำแหน่ง รหัสโครงการ รหัสหน่วยงาน รหัสผู้เข้าอบรม ใช้ username เดิม เช่น deanxx, directxx
    3. นักศึกษา ใช้ username เช่น u หรือ g ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น u63xxxxx, g63xxxxx
  • สามารถใช้วารสารและฐานข้อมูลได้ทุกรายชื่อที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
  • ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทุกระบบปฏิบัติการ (Windows, MacIntosh and Linux) โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPad) และ Android
  • คู่มือการใช้งาน

ejournal

Mahidol Library Mobile Application

ดูแลโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

Username required for accessing Mahidol University Internet

ดูแลโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี (MUIT)
Login ด้วยบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประเภทผู้ใช้บริการ เช่น บุคลากร นักศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://myinternet.mahidol.ac.th

 

การเชื่อมต่อ VPN

การตั้งค่า proxy ของ Internet Browser เพื่อการใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ

หากเกิดปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อ "IT Help Desk" โทร: 02-201-5726-7 หรือ อีเมล์ lisc@mahidol.ac.th