วิธีการ login แบบ remote access (off-campus)

Username required for accessing Mahidol University Internet

ดูแลโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี (MUIT)
Login ด้วยบัญชีผู้ใช้อินเตอร์เน็ตของมหาวิทยาลัยมหิดลตามประเภทผู้ใช้บริการ เช่น บุคลากร นักศึกษา อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://myinternet.mahidol.ac.th

 

ejournal

Mahidol eJournal Access

ดูแลโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

 • สามารถ log in โดยใช้ username password สำหรับการเข้าใช้อินเทอร์เน็ต ดังนี้
  1. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง ผู้เกษียณ บุคลากร ศิษย์เก่า นักศึกษาแลกเปลี่ยน ใช้ username "ชื่อ จุด นามสุกล 3 ตัว เช่น cherdchan.rat
  2. รหัสประจำตำแหน่ง รหัสโครงการ รหัสหน่วยงาน รหัสผู้เข้าอบรม ใช้ username เดิม เช่น deanxx, directxx
  3. นักศึกษา ใช้ username เช่น u หรือ g ตามด้วยรหัสนักศึกษา เช่น u59xxxxx, g59xxxxx
 • สามารถใช้วารสารและฐานข้อมูลได้ทุกรายชื่อที่มหาวิทยาลัยบอกรับ
 • ใช้ได้ทั้งคอมพิวเตอร์ทุกระบบปฏิบัติการ (Windows, MacIntosh and Linux) โทรศัพท์สมาร์ทโฟนและแท็บเล็ตที่ใช้ระบบปฏิบัติการ iOS (iPhone / iPad) และ Android
 • คู่มือการใช้งาน

ejournal

Mahidol Library Mobile Application

ดูแลโดย หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล

VPN

VPN@Mahidol

ดูแลโดย กองเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานอธิการบดี (MUIT)
VPN ของมหาวิทยาลัยมหิดลสนับสนุนการทำงานของระบบปฏิบัติคอมพิวเตอร์และ Mobile ดังนี้

 • Windows (10, 8.1, 8, 7)
 • Mac OS
 • Mobile (Android, IOS)
สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ได้ที่ เว็บไซต์กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

Apps & Mobile versions of databases & e-journal websites

การตั้งค่า proxy ของ Internet Browser เพื่อการใช้งานวารสารและฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ที่มหาวิทยาลัยบอกรับ

หากเกิดปัญหาในการใช้งาน โปรดติดต่อ "IT Help Desk" โทร: 02-201-5725-7 หรือ อีเมล์ lisc@mahidol.ac.th