MOOCs Online Courses

MUx (Mahidol University Extension)

SCBI102 Biology Laboratory I

บทเรียนออนไลน์ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วทชว 102 ปฏิบัติการหลักชีววิทยา 1 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)

SCBI115 Basic of Life

บทเรียนออนไลน์ปฏิบัติการชีววิทยา ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วทชว 115 พื้นฐานแห่งชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)

SCBI117 Foundation of Life

บทเรียนออนไลน์ปฏิบัติการชีววิทยา ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา วทชว 117 หลักมูลของชีวิต โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้เรียนก่อนลงมือปฏิบัติการจริงในห้องปฏิบัติการ โดยใช้เทคนิคการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน (blended learning)

SCCH122 Organic Chemistry

เป็นวิชาที่กล่าวถึงโครงสร้างโมเลกุลและสมบัติทั่วไปของสารอินทรีย์ การจำแนกและการเรียกชื่อสารอินทรีย์ที่มีหมู่ฟังก์ชันต่าง ๆ สเตอริโอเคมี สเตอริโอไอโซเมอร์และสมบัติการหมุนระนาบแสง การสังเคราะห์ ปฏิกิริยา และการทดสอบสารแอลเคน แอลคีน แอลไคน์ อะโรมาติกไฮโดรคาร์บอน เฮไลด์หรือสารออร์กาโนฮาโลเจน แอลกอฮอล์ ฟีนอล อีเทอร์ แอลดีไฮด์ คีโตน กรดคาร์บอกซิลิก อนุพันธ์ของ กรดคาร์บอกซิลิก และ อะมีน โครงสร้างโมเลกุลและปฏิกิริยาของสารชีวโมเลกุลจำพวกคาร์โบไฮเดรต โปรตีน และ ลิปิด

SCMI206 Medical Microbiology and Parasitology

เป็นวิชาที่กล่าวถึงรูปพรรณสัณฐาน โครงสร้าง ลักษณะการเจริญของจุลินทรีย์และปรสิตชนิดต่าง ๆ บทบาทของจุลินทรีย์ในธรรมชาติ การก่อโรคและปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการก่อโรค การถ่ายทอดยีนและความสำคัญของการถ่ายทอดยีนดื้อยาในจุลินทรีย์ การทำให้ปลอดเชื้อและการทำลายเชื้อจุลินทรีย์ ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับจุลินทรีย์และปรสิต ระบาดวิทยา ระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายมนุษย์ ชนิดของภูมิคุ้มกัน บทบาทของภูมิคุ้มกันในการกำจัดเชื้อก่อโรค โรคที่เกิดจากภูมิคุ้มกัน การป้องกันและการรักษาโรคติดเชื้อ พื้นฐานเบื้องต้นทางห้องปฏิบัติการที่ใช้ในการตรวจสอบและวินิจฉัยเชื้อจุลินทรีย์และปรสิต

Top MOOCs

Canvas Network

Open, Online learning as defined by you. Canvas Network offers open, online courses taught by educators everywhere.

Class Central

Never Stop Learning. Discover free online courses & MOOCs from top universities like MIT, Harvard, Penn, etc.

Coursera

Coursera provides universal access to the world’s best education, partnering with top universities and organizations to offer courses online.

Edx

Offering the best in education to the world. Access to free education for everyone. Learn from the best. Anytime. Anywhere.

FutureLearn

Enjoy our free online courses, wherever you are and whenever you want. Access course content on mobile, tablet or desktop.

Google MOOC

Improve your Google search skills with our Power Searching and Advanced Power Searching online courses.

Iversity

Free online courses from inspiring professors. Top European Universities. You can now earn a verified certificate and European Credit points.

Janux

Janux, a new interactive learning community created in partnership between University of Oklahoma and technology vendor NextThought.

Khan Academy

For free. For everyone. Forever. Math, science, computer programming, history, art, economics, and even more free online classes.

NovoED

Learn together. NovoEd delivers effective and engaging online training with our social learning platform.

Open2Study

Open2Study is a MOOC built and managed by Open Universities Australia. Open2Study provides Free High Quality Online Education for Everybody

OpenupEd

OpenupEd is, worldwide, one of the largest MOOC providers for higher education, is the first, and, thus far, the only pan-European MOOC initiative.

Saylor Academy

Saylor Academy provides free and open online courses and affordable college credit opportunities to learners everywhere.

TED-Ed

TED-Ed is TED's youth and education initiative. TED-Ed's mission is to spark and celebrate the ideas of teachers and students around the world.

Udacity

Be in demand. Learn for free with Udacity. Advance your career with courses built by industry leaders like Google, MongoDB, and Facebook.

Udemy

Online education marketplace with limitless variety: over 7 million students enrolled in more than 30000 courses, taught by 19000 instructors.

Youtube Education

Features some of our most popular educational videos across YouTube. This channel was generated automatically by YouTube's video.

Thai MOOCs

Course Square

ตลาดคอร์สเรียนออนไลน์ ที่สามารถค้นหาคอร์สและเรียนออนไลน์ได้ทุกที่ทุกเวลา ทั้งบนคอมพิวเตอร์ แท็บเล็ต หรือสมาร์ทโฟน ช่วยให้การเรียนรู้ง่ายยิ่งขึ้น มีทั้งคอร์สเรียนฟรีและเสียค่าใช้จ่าย

Knowbita

สื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่สามารถเลือกรับชมได้จากทุกอุปกรณ์ ทุกสถานที่ เพียงมีอินเทอร์เน็ต พัฒนาโดยภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

MUx

บทเรียนออนไลน์แบบ SPOC (Small Private Online Course) ภายใต้ระบบ e-learning ของมหาวิทยาลัยมหิดล (MUx) โดยกองบริหารการศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

SkillLane

เว็บไซต์คอร์สเรียนออนไลน์ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์และชื่อเสียงแนวหน้าของประเทศไทยในสาขาต่างๆ ในรูปแบบของวิดีโอ ทำให้ทุกคนสามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะได้อย่างสะดวก ไม่ว่าเมื่อไหร่ และไม่ว่าที่ไหนก็ตาม

THAI MOOC

การศึกษาระบบเปิดที่เกิดจากความร่วมมือของโครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโลยีแห่งชาติ และกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ระบบสื่อสาระออนไลน์แบบเปิด

เป็นคลังบทเรียนแบบเปิดสำหรับนักเรียนในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษา สายอาชีพ และบุคคลทั่วไป ซึ่งจัดระบบให้สอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอนและการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต