รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- W -

 1. Walkerana
  v.1-6, 1980-92//
 2. Water, air, and soil pollution [ISSN 0049-6979]
  v.11-42, 1979-88;
  v.95-97, 1997//
 3. Water research [ISSN 0043-1354]
  v.18-22, 1984-88;
 4. Who Chronicle
  v.29-40, 1975-86//
 5. Wildlife Conservation [ISSN 1048-4949]
  v.94, 1991;
  v.98 no.1,3-6, 1995;
  v.110 no.5-6, 2007;
  v.111 no.1-5, 2008//
 6. World health forum [ISSN 0251-2432]
  v.2-13, 1981-92;
  v.14 no.3, 1993;
  v.15 no.2,4, 1994;
  v.16, 1995;
  v.17 no.1-3,1996;
  v.18 no.2, 1997;
  v.19 no.1,3, 1998//
 7. World journal of microbiology and biotechnology [ISSN 0959-3993]
  Online version : https://link.springer.com/journal/11274
  v.9 no.4-6, 1993;
  v.10-11, 1994-95;
  v.12 no.1-3,5, 1996//