รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- J -

 1. Journal of anatomy online-only [ISSN 0021-8782]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1469-7580
  v.90-95, 1956-61;
  v.97-205, 1963-2004;
  v.206 no.1,2, 2005;
  v.208-217, 2006-10;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 2. Journal of applied bacteriology [ISSN 0021-8847]
  v.25, 1962;
  v.29-49, 1966-80;
  v.51-81, 1981-96//
 3. Journal of applied microbiology online-only [ISSN 1364-5072]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1365-2672
  v.82-95, 1997-2003;
  v.98 no.1-2, 2005;
  v.100-101, 2006;
  v.102 no.1-4, 2007;
  v.103-109, 2007-10;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 4. Journal of applied physics online-only [ISSN 0021-8979]
  Online version : http://jap.aip.org/
  v.35-42, 1964-81;
  v.43 no.1-9, 1972;
  v.44-50, 1973-79;
  v.51 no.1-5, 8-9, 1980;
  v.52, 1981;
  บอกรับใหม่ ปี 1989
  v.65-77, 1989-95;
  v.78 no.1-2, 4-12, 1995;
  v.79-85, 1996-99;
  v.86 no.1-6, 8-12, 1999;
  v.87-95, 2000-04;
  v.96 no.2-11, 2004;
  v.97 no.1,2,4-6,8, 10 (Part 1-3)-11, 2005;
  v.98 no.1, 3, 5, 7-8, 10, 12, 2005;
  v.99-101, 2006-07;
  v.102 no.2, 6, 2007;
  v.103-108, 2008-2010;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 5. Journal of applied physiology [ISSN 8750-7587]
  Title changed to : Journal of applied physiology:
  respiratory, environmental and exercise physiology
  v.8-13, 1955-58;
  v.15, 1960;
  v.17-30, 1962-71;
  v.32-41, 1972-76;
  v.58-64, 1985-88;
  v.65 no.1-3, 1988;
  v.67-73, 1990-92;
  v.74 no.1-2, 1993;
  v.76 no.1, 3-6, 1994;
  v.77, 1994;
  v.78 no.1-5, 1995//
 6. Journal of applied polymer science online-only [ISSN 0021-8995]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-4628
  v.1-8, 1959-64;
  v.10, 1966;
  v.25-36, 1980-88;
  v.38 no.7-12, 1989;
  v.39-74, 1990-2000;
  v.75 no.2-14, 2000;
  v.76-90, 2000-03;
  v.91 no.1-6, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 7. Journal of bacteriology [ISSN 0021-9193]
  Online version : http://jb.asm.org/
  v.43-45, 1942-43;
  v.47-82, 1944-61;
  v.83-92, 1962-66;
  v.93-161, 1967-85;
  v.162 no.2-3, 1985;
  v.163-170, 1985-88;
  v.171 no.1-11, 1989;
  v.172 no.1-6, 8, 10-12, 1990;
  v.173 no.1-4, 6-8, 11, 1991;
  v.174-185, 1992-2003;
  v.186 no.1-18, 2004//
 8. Journal of biochemistry, The online-only [ISSN 0021-924X]
  Online version : http://jb.oxfordjournals.org/
  v.43-54, 1956-63;
  v.56-63, 1964-68;
  v.65-77, 1969-75;
  v.79-83, 1976-78;
  v.85-131, 1979-2002;
  v.132 no. 1-5, 2002;
  v.133-140, 2003-06;
  v.141 no.1-3, 5-6, 2007;
  v.142, 2007;
  v.143 no.1-3, 5-6, 2008;
  v.144-147, 2009-10;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 9. Journal of biological chemistry, The online-only [ISSN 0021-9258]
  Online version : www.jbc.org
  v.188-209, 1951-54;
  v.207 no.2, 1954;
  v.208-241, 1954-66;
  v.242 no.1-16, 21-24, 1967;
  v.243-246, 1974-88;
  v.247, 1972;
  v.248 no.1-2, 5-24, 1973;
  v.249-263, 1974-1988;
  v.264 no.2, 4-36, 1989;
  v.265-268, 1990-93;
  v.269 no.1-30, 32-37, 39-52, 1993;
  v.270, 1995;
  v.271 no.1-42, 44-52, 1996;
  v.272 no.1-51, 1997;
  v.273-275, 1998-2000;
  v.276 no.1-27, 29-52, 2001;
  v.277 no.1-8, 10-52, 2002;
  v.278 no.1-11, 13-52, 2003;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 10. Journal of biotechnology online-only [ISSN 0168-1656]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/01681656
  v.21-73, 1991-99;
  v.75-81,1990-2000;
  v.83-89, 2000-02;
  v.91-101, 2003;
  v.102 no.1,2, 2003;
  v.103-131, 2003-07;
  v.132 no.1-2, 2007;
  v.133 no.1-3, 2008;
  v.134-144, 2008-09;
  v.145 no.1-3, 2010;
  v.146-151, 2010-11;
  v.152 no.3-4, 2011;
  v.153-189, 2011-14;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 11. Journal of cell biology online-only [ISSN 0021-9525]
  Online version : http://jcb.rupress.org
  v.12-105, 1962-87;
  v.109 no.4-5, 1989;
  v.110-149, 1990-2000;
  v.150 no.1-3, 5-6, 2000;
  v.163 no.1-6, 2003;
  v.164 no.1, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 12. Journal of chemical education online-only [ISSN 0021-9584]
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/jceda8
  v.36, 1959;
  v.38-40, 1961-63;
  v.41 pp.1-352, 1964;
  v.42-83, 1965-2006;
  v.84 no.1-7, 12, 2007;
  v.85, 2008;
  v.86 no.1-8, 11-12, 2009;
  v.87 no.1-2, 2010;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 13. Journal of chemical physics online-only [ISSN 0021-9606]
  Online version : http://scitation.aip.org/japo/
  v.14-29, 1946-58;
  v.30 pp.863-1662, 1959;
  v.31 pp.863-1720, 1959;
  v.32, 1960;
  v.33 pp.959-1918, 1960;
  v.34 pp.1-1086, 1961;
  v.36 pp.2231-3550, 1962;
  v.37, 1962;
  v.39-41, 1964;
  v.42 pp.1-1470, 1965;
  v.43 pp.1439-4640, 1965;
  v.44-45, 1966;
  v.46 pp.1225-5086, 1967;
  v.47-49, 1967-68;
  v.50 pp.2787-5430, 1969;
  v.51 pp.1-4172, 1969;
  v.52-54, 1970-71;
  v.55 pp.2007-5941, 1971;
  v.56 pp.1-5204, 1972;
  v.57-73, 1972-80;
  v.76 pp.4306-6559, 1982;
  v.77-102, 1982-95;
  v.103 no.1-3, 5, 7-24, 1995;
  v.104-110, 1996-99;
  v.111 no.1-12, 21-24, 1999;
  v.112-113, 2000;
  v.114 no.1-8, 2001;
  v.115 no.1-2, 10-24, 2001;
  v.116-117, 2002;
  v.118 no.1-8, 2003;
  v.120, 2004;
  v.121 no.1-23, 2004;
  v.122 no.2-4, 7-12, 20-24, 2005;
  v.123 o.1-4, 6, 8, 10, 12-14, 16-19, 23-24, 2005;
  v.124 no.1-7, 9-24, 2006;
  v.125, 2006;
  v.126 no.1-21, 2007;
  v.127 no.3-4, 6, 14-15, 2007;
  v.128 no.1-10, 14-15, 17, 2008;
  v.129 no.21-23, 2009;
  v.130 no.1-8, 10-11, 14, 16, 21, 23-24, 2009;
  v.131 no.1-9, 11-24, 2009;
  v.132-133, 2010;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 14. Journal of chromatography
  v.68-209, 1972-81;
  v.211-217, 1981;
  v.219-262, 1981-83;
  v.264-292, 1983-84;
  v.194-351, 1984-86;
  v.374, 1986;
  v.486, 1989;
  v.488-492, 1989;
  v.494-524, 1989-90;
  v.526-552, 1990;
  v.554-560, 1991;
  v.562-571, 1991;
  v.586, 1991//
 15. Journal of clinical microbiology [ISSN 0095-1137]
  Online version : http://jcm.asm.org/
  v.5-10, 1977-79;
  v.12-31, 1980-93;
  v.32 no.1-4, 6-12, 1994;
  v.33 no.1-9, 11-12, 1995;
  v.34 no.1-3, 7, 9-10, 12, 1996;
  v.35-37, 1997-99;
  v.38 no.5-12, 2000;
  v.39 no.1-4, 6-12, 2001;
  v.40, 2002//
 16. Journal of ethnopharmacology online-only [ISSN 0378-8741]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/03788741
  v.7-61, 1983-98;
  v.64 no.2-3, 1999;
  v.72 no.3, 2000;
  v.109-114, 2007;
  v.115 no.1-2, 2008;
  v.116-155, 2008-14;
  v.156-158, 2014;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 17. Journal of Food Science [ISSN 1750-3841]
  v.41-46, 1976-81;
  v.47 no.2-6, 1982;
  v.48 no.1, 3, 5, 1983;
  v.49, 1984;
  v.50 no.1-2, 1985;
  v.51-53, 1986-88;
  v.63, 1998//
 18. Journal of general microbiology [ISSN 0022-1287]
  Title changed to : Microbiology, v.140-
  v.2-4, 1948-50;
  v.6-105, 1952-78;
  v.107-139, 1978-93//
 19. Journal of general physiology [ISSN 0022-1295]
  v.39-114, 1955-99//
 20. Journal of general virology [ISSN 0022-1317]
  Online version : http://vir.sgmjournals.org/
  v.1-86, 1967-2005;
  v.87 no.8, 10-12, 2006;
  v.88-91, 2007-10//
 21. Journal of heterocyclic chemistry [ISSN 0022-152X]
  v.1-2, 1964-65;/dd>
  v.4-5, 1967-68;
  v.7-34, 1970-97//
 22. Journal of immunology online-only [ISSN 0022-1767]
  Online version : www.jimmunol.org
  v.66-139, 1951-87;
  v.140 no. 1-9, 11-12, 1988;
  v.141-150, 1988-93;
  v.151 no. 1-8, 10-12, 1993;
  v.152-153, 1994;
  v.154 no. 1-11, 1995;
  v.155, 1995;
  v.156 no.1-4, 1996;
  v.157 no.6-12, 1996;
  v.158-159, 1997;
  v.170 no. 1- 7, 9-12, 2003;
  v.171, 2003;
  v.172 no.1-6, 2004;
  v.176, 2006;
  v.177 no.1, 3-12, 2006;
  v.178 no.1-4, 7, 2007;
  v.180 no.2, 2008;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 23. Journal of mathematical physics [ISSN 0022-2488]
  v.1 no.1-6, 1960;
  v.4-12, 1963-71;
  v.13 no.1-8, 1972;
  v.14-38, 1973-1997//
 24. Journal of medical entomology [ISSN 0022-2585]
  v.1-11, 1964-75;
  v.13-34, 1976-97;
  v.35 no.1-2, 1998//
 25. Journal of medicinal chemistry online-only [ISSN 0022-2623]
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/jmcmar
  v.6-22, 1963-1979;
  v.23 no.7-12, 1980;
  v.24-31, 1981-1988;
  v.32 no.1-3, 5-12, 1989;
  v.33-43, 1990-2000;
  v.44 no.3-10, 18-21, 26, 2001;
  v.45 no.1-4, 7-26 , 2002;
  v.46-50, 2003-07;
  v.51 no.1-9, 12-16, 19, 2008;
  v.52 no.1-24, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 26. Journal of molecular biology online-only [ISSN 0022-2836]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00222836
  v.1-35, 1959-1979;
  v.137-187, 1980-1986;
  v.193-195, 1987;
  v.197-246, 1987-1995;
  v.247 no.1-2, 4-5, 1995;
  v.248-280, 1995-1998;
  v.281 no.1-3, 5, 1998;
  v.282-285, 1998-1999;
  v.286 no.1-2, 4-5, 1999;
  v.287-352, 1999-2005;
  v.353 no.1-2, 4-5, 2005;
  v.354-364, 2005-2006;
  v.365 no.1-3, 5, 2007;
  v.366-378, 2007-2008;
  v.379 no.1-3, 2008;
  v.380-426, 2008-2014;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 27. Journal of natural products (=Lloydia) online-only [ISSN 0163-3864]
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/jnprdf
  v.42 no.3-6, 1979;
  v.43-50, 1980-87;
  v.53-59, 1990-96;
  v.60 no.2-12, 1997;
  v.61-70, 1998-2007;
  v.71 no.1, 2008;
  v.72 no.2-3, 6-12, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 28. Journal of neurochemistry online-only [ISSN 0022-3042]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1471-4159
  v.1-33, 1956-1979;
  v.34 no.1-3, 1980;
  v.35-63, 1980-1994;
  v.64 no.1-2, 5-6, 1995;
  v.65-66, 1995-1996;
  v.67 no.1-3, 5-6, 1996;
  v.68-69, 1997;
  v.70 no.2-3, 5-6, 1998;
  v.71-87, 1998-2003;
  v.96-115, 2006-2010;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 29. Journal of organic chemistry online-only [ISSN 0022-3263]
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/joceah
  v.1-13, 1936-1948;
  v.15-19, 1950-1954;
  v.20 no.7-12, 1955;
  v.21, 1956;
  v.22 no.1-6, 1957;
  v.23 no.7-12, 1958;
  v.24-25, 1959-1960;
  v.26 no.5-12, 1961;
  v.27, 1962;
  v.28 no.1-6, 10-12, 1963;
  v.29-65, 1964-2000;
  v.66 no.1-9, 11, 13, 17-22, 26, 2001;
  v.67 no.1-4, 6-26, 2002;
  v.68-72, 2003-2007;
  v.73 no.1-15, 18, 2008;
  v.74 no.1-5, 7, 10-12, 14-15, 18-24, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 30. Journal of Pharmaceutical Sciences
  v.50-56, 1961-1967;
  v.57 no.7-12, 1968;
  v.58-64, 1969-1975;
  v.65 no.7-12, 1976;
  v.66, 1977;
  v.67 no.7-12, 1978;
  v.68 no.7-12, 1979;
  v.69, 1980;
  v.70 no.1-5, 1981;
  v.72, 1983;
  v.73-74, 1984-1985;
  v.77-80, 1988-1991;
  v.89, 2000//
 31. Journal of Pharmacy and Pharmacology
  v.8-9, 1956-1957;
  v.11-12, 1959-1960;
  v.15-18, 1963-1966;
  v.20-39, 1968-1987//
 32. Journal of Physical Chemistry
  v.50, 1946;
  v.56, 1952;
  v.58-59, 1954-1955;
  v.61-65, 1957-1961;
  v.66 no.7-12, 1962;
  v.67-74, 1963-1970;
  v.75 no.1-13, 21-26, 1971;
  v.76-77, 1972-1973;
  v.78 no.1-9, 19-26, 1974;
  v.79-92, 1975-1988;
  v.93 no.1-19, 23-26, 1989;
  v.94-100, 1990-1996//
 33. Journal of physical chemistry A: Molecules, spectroscopy kinetics environment & general theory online-only [ISSN 1089- 5639]
  formerly: Journal of physical chemistry [ISSN 1089-5639] [ISSN 1089-5647]
  since v.101-, 1997-
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/jpcafh
  v.101 no.1-5, 7-51, 1997;
  v.102-103, 1998-99;
  v.104 no.1-50, 2000;
  v.105 no.1-19, 22-25, 27-28, 33-41, 2001;
  v.106 no.1-7, 11-26, 28-51, 2002;
  v.107-111, 2003-2007;
  v.112 no.1-18, 21-35, 37, 39, 42, 44, 46-47, 49-51, 2008;
  v.113 no.1-19, 21, 24-52, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 34. Journal of physical chemistry B; Materials, surfaces, interfaces, & biophysical online-only [ISSN 1520-6106]
  formerly: Journal of physical chemistry [ISSN 1089-5639] [ISSN 1089-5647]
  since v.101-, 1997-
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/jpcbfk
  v.101 no.1-3, 7-51, 1997;
  v.102-103, 1998-1999;
  v.104 no.1-17, 21-38, 46-51, 2000;
  v.105 no.1-9, 22-28, 33-41, 2001;
  v.106 no.1-7, 11-26, 28-51, 2002;
  v.107-108, 2003-2004;
  v.109 no.1-2, 4-51, 2005;
  v.110-111, 2006-2007;
  v.112 no.1-6, 8-19, 21-35, 37, 39, 42, 44, 46-47, 49-51, 2008;
  v.113 no.1-9, 11-12, 14-19, 21, 24, 26, 35-52, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 35. Journal of physical chemistry C; Nanomaterials and Interfaces online-only [ISSN 1932-7447]
  formerly: Journal of physical chemistry [ISSN 1089-5639] [ISSN 1089-5647]
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/jpccck
  v.111 no.1-51, 2007;
  v.112 no.1-6, 8-18, 21-35, 37, 39, 42, 44, 46-47, 49-51, 2008;
  v.113 no.1-9, 11, 13-19, 21, 25-52, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 36. Journal of physics. A. Mathematical and general online-only [ISSN 0305-4470]
  Continues to : Journal of physics A. Mathematical and Theoretical v.40-
  v.8-13, 1975-1980;
  v.14 no.1-3, 9-12, 1981;
  v.15-28, 1982-1995;
  v.29 no.1-4, 6-24, 1996;
  v.30-32, 1997-1999;
  v.33 no.1-21, 23-35, 37-50, 2000;
  v.34 no.1-50, 2001;
  v.35 no.1-43, 45-50, 2002;
  v.36-39, 2003-2006;
 37. Journal of physics A. Mathematical and Theoretical online-only [ ISSN 1751-8113]
  Continues from : Journal of physics A. Mathematical and general
  Online version : http://iopscience.iop.org/1751-8121
  v.40 no.1-13, 16-25, 27-33, 35-50, 2007;
  v.41 no.1-37, 39-50, 2008;
  v.42 no.1-7, 32-39, 41-48, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 38. Journal of Physics B. Atomic and Molecular Physics [ISSN 0022-3700]
  Online version : http://iopscience.iop.org/journal/0022-3700
  v.2-13, 1969-1980;
  v.14 no.5-24, 1981;
  v.15-19, 1982-1986//
 39. Journal of Physics C. Solid State Physics [ISSN 0022-3719]
  Online version : http://iopscience.iop.org/journal/0022-3719
  v.2-12, 1969-1979;
  v.13 no.1-33, 1980;
  v.14 no.1-18, 22-36, 1981;
  v.15-21, 1982-1988//
 40. Journal of physics. D. Applied physics [ISSN 0022-3727]
  Online version : http://iopscience.iop.org/journal/0022-3727
  v.3-30, 1970-97//
 41. Journal of physics. E. Scientific Instruments [ISSN 0022-3735]
  Online version : http://iopscience.iop.org/journal/0022-3735
  v.3-13, 1970-1980;
  v.14 no.7-12, 1981;
  v.15-22, 1982-1989//
 42. Journal of physics. F. Metal Physics [ISSN 0305-4608]
  Online version : http://iopscience.iop.org/journal/0305-4608
  v.11-18, 1981-1988//
 43. Journal of physics. G. Nuclear and particle physics [ISSN 0954-3889]
  Online version : http://iopscience.iop.org/journal/0954-3899
  v.15-16, 1989-1990;
  v.17 no.1-4, 6-12, 1991;
  v.18-23, 1992-1997//
 44. Journal of physics. G. Nuclear physics [ISSN 0954-3889]
  Continues to : Journal of physics. G. Nuclear and particle physics v.15-
  Online version : http://iopscience.iop.org/journal/0954-3899
  v.1-14, 1975-1988;
 45. Journal of physics and chemistry of solids [ISSN 0022-3697]
  v.30-58, 1969-1997;
  v.59 no.1-3, 1998//
 46. Journal of physics. Condensed matter online-only [ISSN 0953-8984]
  Online version : http://iopscience.iop.org/0953-8984
  v.1-3, 1989-1991;
  v.4 no.1-45, 48-50, 1992;
  v.5-9, 1993-1997;
  v.10 no.1-12, 14-50, 1998;
  v.11-13, 1999-2001;
  v.14 no.1-20, 22-50, 2002;
  v.15 no.1-50, 2003;
  v.16 no.1-29, 31-50, 2004;
  v.17-18, 2005-2006;
  v.19 no.1-35, 37-50, 2007;
  v.20 no.1-29, 31-50, 2008;
  v.21 no.1-9, 13-21, 23-27, 30, 33-42, 44-48, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 47. Journal of Polymer Science
  Continues to: Journal of Polymer Science Part A: General Papers
  v.42-62, 1960-1962//
 48. Journal of Polymer Science Part A-1 : Polymer Chemistry
  Continues to: Journal of Polymer Science: Polymer Chemistry Edition
  v.6-10, 1968-1972//
 49. Journal of Polymer Science Part A-2 : Polymer Physics
  Continues to: Journal of Polymer Science: Polymer Physics Edition
  v.6-10, 1968-1972//
 50. Journal of Polymer Science. Polymer Chemistry Edition
  Continues from: Journal of Polymer Science Part A-1 : Polymer Chemistry
  Continues to: Journal of Polymer Science Part A: Polymer Chemistry
  v.11-14, 1973-1976;
  v.16 no.1-9, 1978;
  v.17 no.1-9, 1979;
  v.18-21, 1980-1983;
  v.22 no.7-12, 1984;
  v.23, 1985//
 51. Journal of Polymer Science. Polymer Letters Edition
  Continues from: Journal of Polymer Science Part B : Polymer Letters
  Continues to: Journal of Polymer Science Part C: Polymer Letters
  v.16-23, 1978-1985//
 52. Journal of Polymer Science. Polymer Physics Edition
  Continues from: Journal of Polymer Science Part A-2 : Polymer Physics Continues to: Journal of Polymer Science Part B : Polymer Letters
  v.11-13, 1973-1975;
  v.16-23, 1978-1985//
 53. Journal of polymer science Part A: Polymer chemistry online-only [ISSN 0360-6376]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0518a
  v.24-25, 1986-87;
  v.26 no.1-4, 8-12, 1988;
  v.27 no. 11-13, 1989;
  v.28-34, 1990-96;
  v.35 no.1, 3-17, 1997;
  v.36-37, 1998-1999;
  v.38 no.1-9, 11-24, 2000;
  v.39-41, 2001-2003;
  v.42 no.1-4, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 54. Journal of polymer science. Part B: Polymer physics online-only [ISSN 0098-1273]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1099-0488
  v.24-26, 1986-88;
  v.27, no.11-13, 1989;
  v.28-34, 1990-1996;
  v.35 no.1, 3-17, 1997;
  v.36-41, 1998-2003;
  v.42 no.1-4, 2004;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 55. Journal of polymer science. Part C: Polymer letters [ISSN 0360-6834]
  v.24-26, 1986-88;
  v.27 no.11-13, 1989;
  v.28, 1990//
 56. Journal of the American Chemical Society online-only [ISSN 0002-7863]
  Online version : http://pubs.acs.org/journal/jacsat
  v.1-35, 1879-1913;
  v.36 no.1-6, 1914;
  v.37-39, 1915-1917;
  v.40 no.1-6, 1918;
  v.41-42, 1919-1920;
  v.43 no.1-6, 1921;
  v.44-50, 1928;
  v.51 no.1-6, 1929;
  v.52, 1930;
  v.53 no.1-4, 1931;
  v.54, 1932;
  v.55 no.5-12, 1933;
  v.56-57, 1934-1935;
  v.58 no.7-12, 1936;
  v.59, 1937;
  v.60 no.7-12, 1938;
  v.61-65, 1939-1943;
  v.66 no.1-4, 6-12, 1944
  v.67-76, 1945-1954;
  v.77 no.7-11, 19-24, 1955;
  v.78-83, 1956-1961; [v.82 Missing pp.1517-1520]
  v.84 no.7-24, 1962;
  v.85 no.1-24, 1963;
  v.86 no.7-24, 1964;
  v.87-94, 1965-1972;
  v.95 no.1-22, 1973;
  v.96-121, 1974-1999;
  v.122 no.1-20, 22-51, 2000;
  v.123 no.1-12, 14-19, 23-26, 33-42, 46, 49-51, 2001;
  v.124 no.1-7, 11-51, 2002;
  v.125-129, 2003-2007;
  v.130 no.1-32, 36, 44-45, 51-52, 2008;
  v.131 no.1-13, 16, 18, 20, 23-28, 30-51, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 57. Journal of the Chemical Society (Part Abstracts และ Part Transactions)
  v.58, 1890;
  v.63-66, 1893-1894;
  v.69-70, 1896-1899 (Transaction only);
  v.76, 1899 (Abstract only);
  v.85, 1904 (Transaction only);
  v.86, 1904 (Abstract only);
  v.89, 1906 (Transaction only);
  v.90, 1906 (Abstract only);
  v.93, 1908 (Transaction only);
  v.94, 1908 (Abstract only);
  v.95, 1909 (Transaction only);
  v.96, 1909 (Abstract only);
  v.97, 1910 (Transaction only);
  v.98, 1910 (Abstract only);
  v.99, 1911 (Transaction only);
  v.100, 1911 (Abstract only);
  v.101, 1912 (Transaction only);
  v.102, 1912 (Abstract only);
  v.103, 1913 (Transaction only);
  v.104, 1914 (Abstract only);
  v.105, 1914 (Transaction only);
  v.106, 1914 (Abstract only);
  v.107, 1915 (Transaction only);
  v.108, 1915 (Abstract only);
  v.109, 1916 (Transaction only);
  v.110, 1916 (Abstract only);
  v.111, 1917 (Transaction only);
  v.112, 1917 (Abstract only);
  v.113, 1918 (Transaction only);
  v.114-128, 1918-1925;
  1928-1947;
  1948 (Jun-Sep);
  1949 pp.1-1669, 2377-3438;
  1950 (Jan, Jul-Dec);
  1951;
  1952 (Jan-Apr, Jul-Dec);
  1953 (Jan-Mar, Jul-Sep, Nov-Dec);
  1954 (Apr-Jul, Oct-Dec);
  1955-1956;
  1957 (Jan-May, Jul-Dec);
  1958;
  1959 (Apr-Jun, Nov-Dec);
  1960-1963;
  1964 (Jan-Jun, Oct-Dec);
  1965 (Mar-Dec);
  1966//
 58. Journal of the Chemical Society A: Inorganic, Physical, Theoretical
  1966-1971//
 59. Journal of the Chemical Society B: Physical Organic
  1966-1971//
 60. Journal of the Chemical Society C: Organic
  no.6-12, 1966;
  1967-1971//
 61. Journal of the Chemical Society D: Chemical communications [ISSN 0022-4936]
  Title changed to : Chemical communications, 1996-
  1969-1995//
 62. Journal of the Chemical Society, Dalton transactions [ISSN 0300-9246]
  1972-1978;
  no.6-12, 1979;
  1980-1998;
  Jan-Mar, May-Dec, 1999;
  no.3-4, 2001//
 63. Journal of the Chemical Society, Faraday transactions [ISSN 0300-9599]
  v.86-93, 1990-97
  v.94 Jan-Feb, 1998//
 64. Journal of the Chemical Society, Faraday transactions I Physical Chemistry in Condensed Phases
  1972-1989//
 65. Journal of the Chemical Society, Faraday transactions II Molecular and Chemical Physics
  no.1-8, 1972;
  1973-1989//
 66. Journal of the Chemical Society, Perkin transactions I
  Merged into : Organic and bio-organic chemistry [ISSN 0300-922X]
  1972-93;
  no.1-23, 1994;
  1995-2002//
 67. Journal of the Chemical Society, Perkin transactions II
  Merged into : Organic and bio-organic chemistry [ISSN 0300-9580]
  1972-95;
  Jan-Nov, 1996;
  1997-2000;
  no.6, 2001//
 68. Journal of the science of food and agriculture [ISSN 0022-5142]
  v.50-53, 1990;
  v.54 no.3-4, 1991;
  v.55-56, 1991;
  v.57 no.3-4, 1991;
  v.58-61, 1992-1994;
  v.64 no.1-4, 1994;
  v.65 no.5-6, 1994;
  v.66 no.9-10, 1994;
  v.67 no.1-2, 1995//
 69. Journal of the Science Society of Thailand [ISSN 0303-8122]
  Title changed to : ScienceAsia
  v.1-20, 1975-1994;
  v.21 no.1, 3-4, 1995;
  v.22-24, 1996-1998;
 70. Journal of Ultrastructure Research [ISSN 0022-5320]
  Continued as: Journal of Ultrastructure and Molecular Structure Research
  v.1-93, 1957-1985//