รายชื่อวารสารฉบับพิมพ์

List of Print Journals available in Stang Mongkolsuk Library (3rd floor)

| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

- B -

 1. Biochemical and biophysical research communications [ISSN 0006-291X]
  v.1-152, 1959-88;
  v.154-170, 1988-90;
  v.171, no.1, 3, 1990;
  v.172-253, 1990-98;
  v.254-266, 1999//
 2. Biochemical journal. Cellular aspects [ISSN 0306-3283]
  Former title: Biochemical journal (1906)
  Title changed to: Biochemical journal (1984)
  Note: Merged with "Biochemical journal. Molecular aspects" to form "Biochemical journal"
  v.132-216, 1973-83//
 3. Biochemical journal. Molecular aspects [ISSN 0306-3275]
  Former title: Biochemical journal (1906)
  Title changed to: Biochemical journal (1984)
  Note: Merged with "Biochemical journal. Cellular aspects" to form "Biochemical journal"
  v.131-215, 1973-83//
 4. Biochemical pharmacology online-only [ISSN 0006-2952]
  Online version : www.sciencedirect.com/science/journal/00062952
  v.1-2, 1959;
  v.3-75, 1960-2008;
  v.76 no.1, 4-10, 2008;
  v.77 no.2, 4-12, 2009;
  v.78 no.1-5, 8-12, 2009;
  v.79-90, 2010-12;
  v.91 no.1-2, 2014;
  v.92 no.1-4, 2015;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 5. Biochemistry online-only [ISSN 0006-2960]
  Online version : http://pubs.acs.org/journals/bichaw/index.html
  v.1-4, 1962-65;
  v.5-35, 1966-96;
  v.36 no.1-9, 26-51 1997;
  v.37-38, 1998-99;
  v.39 no.1-15, 30-43, 45-51, 2000;
  v.40 no.1-30, 33-42, 2001;
  v.41 no.1-7, 13-27, 29-52, 2002;
  v.42-45, 2003-06;
  v.46 no.1-51, 2007;
  v.47 no.1-30, 35-36, 44, 52, 2008;
  v.48 no.3, 5-6, 10-11, 14, 16, 24, 37-43, 46-51, 2009;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online only
 6. Biochemistry international [ISSN 0158-5231]
  Title changed to: Biochemistry and molecular biology international
  v.1-17, 1980-88;
  v.18, no.1-4, 6, 1989;
  v.19-28, 1989-92//
 7. Biochimica et biophysica acta [ISSN 0006-3002]
  Online version : http://www.sciencedirect.com/science/journal/03044165/1570
  v.4, 1950;
  v.19-292, 1956-73;
  v.295-642, 1973-80;
  v.644-931, 1982-87;
  v.932, no.1-2, 1988;
  v.937, 1988;
  v.952, 1988;
  v.1015-1049, 1990;
  v.1051-1389, 1990-98;
  v.1392-1395, 1998;
  v.1397-1416, 1998-99;
  v.1418-1469, 1999;
  v.1472-1515, 1999-2000;
  v.1517-1533, 2000-01;
  v.1535-1540, 2001;
  v.1543 no.1-2, 2001;
  v.1545-1553, 2001;
  v.1561-1563, 2001;
  v.1568 no.1-3, 2001;
  v.1570, 2002;
  v.1574, 2002;
  v.1580-1581, 2002;
  v.1586 no.2-3, 2002;
  v.1589 no.2-3, 2002;
  v.1594--1596, 2002;
  v.1602 no.2, 2002//
 8. Biopolymers [ISSN 0006-3525]
  v.7-24, 1969-85//
 9. Bioscience [ISSN 0006-3568]
  v.14, no.1, 11-12, 1964;
  v.15, no.1-5, 8, 10-12, 1965;
  v.16, 1966;
  v.17, no.3-12, 1967;
  v.18-47, 1968-97;
  v.48, no.1-4 , 1998;
  v.49-52, 1999-2002;
  v.53 no.1-3, 8-12, 2003;
  v.54-55, 2004-05;
  v.56 no.1-2, 2006//
 10. Bioscience, Biotechnology and Biochemistry donate [ISSN 0916-8451]
  Online version www.jstage.jst.go.jp/browse/bbb
  v.59 no.1-9,12, 1995;
  v.60 no.1-11, 1996;
  v.61-70, 1997-2006;
  v.71 no.1-4, 6-12, 2007;
  v.72 no.1-5, 7-12, 2008;
  v.73 no.1-9, 11-12, 2009;
  v.74-76, 2010-2012;
 11. Biotechnology and bioengineering online-only [ISSN 0006-3592]
  Online version : http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1002/(ISSN)1097-0290
  v.8 no.2-4, 1966;
  v.10-12, 1968-70;
  v.22, 1980;
  v.23 no.1-6, 1981;
  v.24-33, 1982-89;
  v.35-70, 1999-2000;
  v.72-75, 2001;
  v.77-84, 2002-03;
  v.85-88, 2004;
  v.89 no.1-2, 2005;
  บอกรับต่อในรูปแบบ online-only
 12. Bulletin of the Chemical Society of Japan [ISSN 0009-2673]
  v.29, 1956;
  v.30 no.1-4, 6-9, 1957;
  v.31-35, 1958-62;
  v.36 no.1-7, 11-12, 1963;
  v.37-42, 1964-69;
  v.43 no.1-4, 6-12, 1970;
  v.44 no.2, 4-12, 1971;
  v.45-53, 1972-80;
  v.54 no.3-12, 1981;
  v.55-64, 1982-91;
  v.65 no.1-5, 7-12, 1992;
  v.66-71, 1993-98;
  v72 no.1-8, 10-12, 1999;
  v.73-74, 2000-01//